Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická chemie Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická chemie Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání."— Transkript prezentace:

1 Organická chemie Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20VY_52_INOVACE_41_Ch9 © Radoslava Jarošová Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Základní škola Loket, okres Sokolov

2 Název: Cyklus uhlíku Anotace: Čím se zabývá organická chemie, koloběh uhlíku v přírodě Autor: Radoslava Jarošová Jazyk: český Očekávaný výstup: popíše koloběh uhlíku v přírodě, uvědomí si nebezpečí narušování cyklu uhlíku činností člověka Klíčová slova: prvky v organismech, stavební prvek, uhlík, CO 2 Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: ZŠ – druhý stupeň Ročník: devátý Vazby na ostatní materiály: VY_52_INOVACE_39_Ch8

3 Správně doplň: Čím se zabývá organická chemie? a) ______________ b) ______________ c) _______________ Živé organismy jsou složeny z několika prvků – doplň názvy těchto prvků podle vlastností a chemické značky: C - základnám stavebním prvkem ________________________ P - jako prvek se musí vyrobit, vyskytuje se ve sloučeninách, rostliny přijímají tento prvek z půdy _____________________ N - tvoří největší část plynů v atmosféře _________________ O - uvolňuje se při fotosyntéze rostlin do ovzduší, součástí vzduchu _________________ S - používá se k výrobě prostředků pro ochranu rostlin, je vázána v živých organismech ____________ Koloběh těchto prvků je podmínkou ______________________________. řešení

4 Správně doplň: Řešení Čím se zabývá organická chemie? a) strukturou b) vlastnostmi c) přípravou a využitím organických sloučenin. 1. Živé organismy jsou složeny z několika prvků – doplň názvy těchto prvků podle vlastností a chemické značky: C - základním stavebním prvkem UHLÍK P - jako prvek se musí vyrobit, vyskytuje se ve sloučeninách, rostliny přijímají tento prvek z půdy FOSFOR N - tvoří největší část plynů v atmosféře DUSÍK O - uvolňuje se při fotosyntéze rostlin do ovzduší, součástí vzduchu KYSLÍK S - používá se k výrobě prostředků pro ochranu rostlin, je vázána v živých organismech SÍRA Koloběh těchto prvků je podmínkou existence života. zpět

5 Doplň křížovku: Pokud vyluštíš správně křížovku podle zadaných otázek ( koloběh uhlíku v přírodě) dozvíš se jak se nazývají prvky, které se vyskytují v organismech a podílejí se na stavbě jejich těl.______________________tajenka 1.Neustálé zvyšování CO 2 (narušování cyklu uhlíku člověkem) v ovzduší může mít vliv na …… 2.Forma uhlíku se v přírodě vyskytuje jako……….( nejtvrdší nerost) 3.Část uhlíku se ve formě uhličitanů se ukládá do schránek a ………..organismů. 4.Živočichové přijímají uhlík jako součást organických látek v potravě např. ……..( C 6 H 12 O 6 ) 5.Do atmosféry se dostává uhlík např. ……………. činností ( při pohybu litosférických desek). 6.V minulých geologických obdobích se část těl organismů nerozložila, ale přeměnila např. v uhlí nebo……plyn 7.Jaké rostliny přijímají uhlík jako CO 2 během fotosyntézy?.......... 8.Základním stavebním prvkem těl organismů je……. řešení

6 Doplň křížovku: Řešení Pokud vyluštíš správně křížovku podle zadaných otázek ( koloběh uhlíku v přírodě) dozvíš se jak se nazývají prvky, které se vyskytují v organismech a podílejí se na stavbě jejich těl. BIOGENNÍ ( tajenka ) 1.Neustálé zvyšování CO 2 (narušování cyklu uhlíku člověkem) v ovzduší může mít vliv na …… 2.Forma uhlíku se v přírodě vyskytuje jako……….( nejtvrdší nerost) 3.Část uhlíku se ve formě uhličitanů se ukládá do schránek a ………..organismů. 4.Živočichové přijímají uhlík jako součást organických látek v potravě např. ……..( C 6 H 12 O 6 ) 5.Do atmosféry se dostává uhlík např. ……………. činností ( při pohybu litosférických desek). 6.V minulých geologických obdobích se část těl organismů nerozložila, ale přeměnila např. v uhlí nebo……plyn 7.Jaké rostliny přijímají uhlík jako CO 2 během fotosyntézy?.......... 8.Základním stavebním prvkem těl organismů je……. PDNEBÍ DIAMANT KOSTER GLUKÓZA SOPEČNOU ZEMNÍ ZELENÉ UHLíK zpět

7 Seznam použité literatury a pramenů: Zdroje Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. druhé aktualizované vydání. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-879-7. Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky gymnázií a střední školy. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. Ekologie a životní prostředí. 1. vydání. Praha: České geogrrafické společnosti,s.r.o., 2005. ISBN 80- 860034-63-1. Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy. 2. aktualizované vydání. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-880-0. Autor: Radoslava Jarošová Základní škola Loket, okres Sokolov radka.jarosova@zsloket.cz říjen 2011 Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Organická chemie Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání."

Podobné prezentace


Reklamy Google