Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se tvoří názvy kyselin. Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se tvoří názvy kyselin. Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových,"— Transkript prezentace:

1 Jak se tvoří názvy kyselin

2 Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových, složených z nekovu a vodíku. Rozdělení kyselin: a/ Kyslíkaté (nekov, O, H) b/ Bezkyslíkaté (nekov, H) Úkol 1: Vyber ze sloučenin kyseliny: Fe(OH) 3, HCl, NaOH, K 2 O, SCl 4, PbS, AlCl 3, H 2 O, HClO 3, Ca(OH) 2, HIO 4, H 3 PO 4

3 Kontrola úkolu 1 HCl, HClO 3, HIO 4, H 3 PO 4

4 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Název kyseliny se skládá z podstatného jména kyselina a přídavného jména odvozeného od názvu nekovu s příponou -ovodíková. Ve vzorci píšeme vodík jako první. Oxidační číslo nekovu je záporné, vodíku +I. Součet oxidačních čísel v molekule je roven 0. Úkol 2: Odvoď název kyseliny HI a vzorec kyseliny fluorovodíkové:

5 Kontrola úkolu 2 Kyselina jodovodíková, HF

6 Názvosloví kyslíkatých kyselin Název tvoří podstatné jméno kyselina a přídavné jméno odvozené od nekovu s předponou vyjadřující počet vodíků a příponou odpovídající jeho oxidačnímu číslu. Číslovková předpona pro počet H je: 1H - mono, 2H - di, 3H - tri, 4H - tetra, 5H - pentahydrogen, např. H 3 PO 4 je kyselina trihyrogenfosforečná. Oxidační čísla v kyselině jsou O -II, H I, nekov I - VIII. Součet hodnot oxidačních čísel všech atomů v kyselině je 0.

7 Odvození vzorce kyseliny Postup při odvození vzorce kyseliny dihyrogensírové: Napíšeme značky prvků v pořadí H, nekov, O - HSO. Zapíšeme podle předpony počet vodíků - H 2 SO. U prvků zapíšeme oxidační čísla H I, S VI podle koncovky přídavného jména, O -II - H I 2 S VI O -II Upravíme počet atomů kyslíku tak, aby součet všech oxidačních čísel v molekule byl 0 (2 · 1 + 6) : 2 = 4 -H I 2 S VI O -II 4. Vzorec kyseliny dihydrogensírové je H 2 SO 4.

8 Úkol 3: Napiš vzorce kyselin: a/ Kyselina monohydrogenchlorečná b/ Kyselina trihydrogenboritá c/ Kyselina dihydrogenuhličitá d/ Kyselina tetrahydrogenkřemičitá e/ Kyselina pentahydrogenjodistá

9 Kontrola úkolu 3 a/ HClO 3 b/ H 3 BO 3 c/ H 2 CO 3 d/ H 4 SiO 4 e/ H 5 IO 6

10 Odvození vzorce kyseliny z kyselinotvorného oxidu Postup při odvození vzorce kyseliny sírové: Vzorec každé kyseliny lze odvodit z kyselinotvorného oxidu, který má stejnou koncovku jako kyselina, a vody, v našem případě z oxidu sírového. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Vzorec kyseliny sírové je H 2 SO 4.

11 Úkol 4: Odvoď vzorce kyselin z kyselinotvorného oxidu a vody: a/ Kyselina dusičná b/ Kyselina chlorná c/ Kyselina siřičitá d/ Kyselina chromová e/ Kyselina manganistá

12 Kontrola úkolu 4 a/ N 2 O 5 + H 2 O → HNO 3 b/ Cl 2 O + H 2 O → HClO c/ SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 d/ CrO 3 + H 2 O → H 2 CrO 4 e/ Mn 2 O 7 + H 2 O → HMnO 4

13 Odvození názvu kyseliny Postup při odvození názvu H 3 PO 3 : Jedná se o kyselinu, neboť obsahuje H, nekov, O. Podle počtu vodíků v kyselině odvodíme předponu v našem případě kyselina trihydrogen- Napíšeme oxidační čísla vodíku a kyslíku H I 3 PO -II 3. Vypočítáme oxidační číslo fosforu 3 · 1 + x + 3 · (-2) = 0 x = 3 oxidační číslo fosforu je 3 - itá Název sloučeniny je kyselina trihydrogenfosforitá.

14 Úkol 5: Doplň oxidační čísla nekovů a napiš názvy kyselin: a/ HBrO b/ H 2 SiO 3 c/ H 3 PO 2 d/ HFO 4 e/ HIO 3 f/ HNO 2

15 Kontrola úkolu 5 a/ HBr I O kyselina monohydrogenbromná b/ H 2 Si IV O 3 kyselina dihydrogenkřemičitá c/ H 3 P I O 2 kyselina trihydrogenfosforná d/ HF VII O 4 kyselina monohydrogenfluoristá e/ HI V O 3 kyselina monohydrogenjodičná f/ HN III O 2 kyselina monohydrogendusitá


Stáhnout ppt "Jak se tvoří názvy kyselin. Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových,"

Podobné prezentace


Reklamy Google