Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK,"— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA CH 2 Názvosloví anorganické chemie Mgr. Aleš Chupáč RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.

2 Emil Votoček (1872 – 1950) spoluautor českého chemického názvosloví (A. Sommer - Baťko) profesor chemie na pražské technice sepsal Šestijazyčný chemický slovník, učebnice Chemie anorganická a Chemie organická, které byly používány řadu desetiletí 1

3 Rozdělení anorganických sloučenin Dvouprvkové - halogenidy, hydridy, oxidy, sulfidy, selenidy, telluridy, bezkyslíkaté kyseliny - jsou složeny ze dvou prvků Tříprvkové - hydroxidy, kyanidy, kyslíkaté kyseliny, soli - jsou složeny ze tří prvků

4 Zásady chemického názvosloví sloučenin chemický vzorec je zápis za použití značek prvků, který uvádí počet a druh atomů přítomných v molekule látky název anorganické sloučeniny : podstatné jméno - typ sloučeniny, např. oxid, chlorid, kyselina charakterizuje negativní část sloučeniny = anion přídavné jméno - udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, např. draselný, železitý, amonný charakterizuje elektropozitivní složku sloučeniny = kation

5 Oxidační číslo zapisujeme vpravo nahoře součet oxidačních čísel ve vzorci = 0 Oxidační číslo: nulové (u prvků v nesloučeném stavu) záporné (-I až –IV) kladné (I – VIII) vyjadřujeme příslušnou koncovkou

6 Oxidační čísla a jejich koncovky I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

7 Dvouprvkové sloučeniny halogenidy hydridy oxidy sulfidy (selenidy, telluridy) halogenvodíkové kyseliny ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo

8 Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů (F, Cl, Br, I) s jiným prvkem oxidační číslo halogenů je –I koncovka – id fluorid, chlorid, bromid, jodid Cvičení 1: Ze sloučenin vyber halogenidy: KCl,CaCO 3, NaOH, Li 2 O, PbS, CCl 4, FeCl 3, NaBrO 3, H 2 O, H 3 AsO 4, I 2 O 5, PCl 5, CaF 2

9 Odvození vzorce Chlorid hořečnatý napíšeme značky prvků v obráceném pořadí než v názvu: MgCl k prvkům napíšeme vpravo nahoru oxidační čísla Mg II Cl -I sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Mg 1 Cl 2 v chemii jedničky ve vzorci nepíšeme MgCl 2

10 Odvození názvu CBr 4 název halogenidu je tvořen podstatným jménem fluorid, chlorid, bromid, jodid a přídavným jménem odvozeným od druhého prvku napíšeme oxidační číslo halogenu: CBr 4 -I součet oxidačních čísel ve sloučenině je roven 0, musí být oxidační číslo C IV x + 4 · (-1) = 0 x = 4 název je bromid uhličitý

11 Cvičení 2: Urči oxidační čísla a napiš Názvy HgI 2 SCl 4 CaBr 2 LiF AgBr AlI 3 CaCl 2 CuF Vzorce fluorid osmičelý jodid draselný chlorid železitý fluorid sírový fluorid hořečnatý chlorid uhličitý bromid fosforečný fluorid jodistý

12 Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy –II koncovka – id oxid Cvičení 1: Ze sloučenin vyber oxidy: NaOH, KBr, Li 2 O, H 2 SO 3, MgO, ZnS, Cr 2 O 3, KOH, CO 2, CaO

13 Odvození vzorce oxid vápenatý napíšeme značky prvků v obráceném pořadí než v názvu CO ke značkám napíšeme vpravo nahoru oxidační čísla Ca II O -II sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Ca 2 O 2 jsou – li ve vzorci soudělná čísla, krátíme: Ca 2 O 2 = CaO

14 Odvození názvu CO 2 název je tvořen podstatným jménem oxid a přídavným jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou napíšeme ke kyslíku oxidační číslo CO 2 -II součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je C IV x + 2 · (-2) = 0 x = 4 název je oxid uhličitý

15 Cvičení 2: Urči oxidační čísla a napiš Názvy CuO Br 2 O 7 XeO 4 CrO 3 Li 2 O ZnO Fe 2 O 3 SiO 2 Vzorce Oxid sodný Oxid sírový Oxid dusičný Oxid hořečnatý Oxid cíničitý Oxid vápenatý Oxid rtuťný Oxid manganistý

16 Sulfidy (selenidy, telluridy) sulfidy (selenidy,telluridy) jsou dvouprvkové sloučeniny síry (selenu, telluru) s jiným prvkem oxidační číslo síry (selenu, telluru) je vždy –II postup při tvorbě vzorců a názvů sulfidů, selenidů a telluridů je obdobný jako u oxidů Cvičení 3: Z následujících sloučenin vyber sulfidy, selenidy, telluridy. H 2 SO 4, CaO, FeSe, Na 2 O, SCl 4, PbTe, AlCl 3, Na 2 S, Fe 2 Te 3, PbS

17 Cvičení 4: Odvození názvů a vzorců Vzorce sulfid hořečnatý selenid sodný tellurid cíničitý sulfid vápenatý selenid fosforečný sulfid rtuťný tellurid chromitý Názvy CuSe Ag 2 S Fe 2 Te 3 PbS K 2 Se Bi 2 Te 3 GeSe 2 As 2 S 5

18 Dvouprvkové sloučeniny vodíku Prvky I. a II.A: název hydridy, ox.č. H: -I např. hydrid sodný, hydrid vápenatý Prvky III. – IV.A: triviální názvy kořen názvu prvku + koncovka – an ox.č. prvku – odpovídá číslu skupiny III.A - boran, alan, gallan, indan, thallan IV.A - methan, silan, german, stanan, plumban

19 Dvouprvkové sloučeniny vodíku Prvky V. - VI.A: ox.č.: max ox.číslo VIII – číslo skupiny (V až VI) V.A ox.č. III vodík je vpravo od značky prvku – azan, fosfan, arsan, stiban, bismutan VI.A ox.č. II vodík je vlevo od značky prvku – oxidan, sulfan, sellan, tellan Prvky VII.A halogenvodíky, HX – fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík

20 Dvouprvkové sloučeniny vodíku

21 Cvičení 5: Napiš názvy a vzorce LiH PbH 4 AsH 3 H 2 Se BaH 2 BH 3 HCl PH 3 H 2 Te alan fosfan bismutan stannan jodovodík silan hydrid sodný azan hydrid vápenatý

22 Bezkyslíkaté kyseliny neobsahují kyslík dvou nebo tříprvkové sloučeniny halogenvodíkové kyseliny – vznikají zaváděním halogenvodíků do vody – fluorovodíková – chlorovodíková – bromovodíková – jodovodíková kyselina kyanovodíková HCN kyselina sulfanová H 2 S kyselina selenovodíková H 2 Se

23 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Název: podstatné jméno - kyselina přídavné jméno - odvozeného od názvu nekovu + přípona –ovodíková Vzorec: atom vodíku jako první atom nekovu vpravo za vodíkem oxidační číslo nekovu je záporné, vodíku +I. součet oxidačních čísel v molekule je roven 0 Cvičení 6: Odvoď název kyseliny HCl a vzorec kyseliny jodovodíkové.

24 Tříprvkové sloučeniny hydroxidy kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) polykyseliny thiokyseliny soli kyslíkatých kyselin

25 Pravidla ve vzorcích tříprvkových sloučenin má kyslík záporné vodík a třetí prvek kladné oxidační číslo – Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O -II ). – Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I ). Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0.

26 Hydroxidy hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH -I (OH -I, protože je O -II a H -I ) podstatné jméno = hydroxid přídavné jméno má zakončení, které odpovídá oxidačnímu číslu kovu oxidační číslo kovu je vždy kladné Cvičení 7: Vyber ze sloučenin hydroxidy. Al(OH) 3, KCl, NaOH, K 2 O, CCl 4, ZnS, AlCl 3,H 2 O, KClO 3, Mg(OH) 2, P 2 O 5, H 2 SO 3, PCl 3

27 Odvození vzorce hydroxidu hydroxid hořečnatý: Mg(OH) 2 OH - MgMg II natý Mg II OH -I 2 ( ) 1

28 Odvození názvu hydroxidu Al (OH) 3 oxidační číslo Al: x + 3 · (-1) = 0 x = 3 hydroxid hlinitý hydroxid hlin.... -Ix +III itý

29 Cvičení 8: Urči oxidační čísla a napiš hydroxid železitý hydroxid sodný hydroxid thoričitý hydroxid cíničitý hydroxid draselný hydroxid barnatý hydroxid vápenatý hydroxid amonný Pb(OH) 4 Hg(OH) 2 AgOH Cr(OH) 3 LiOH Zn(OH) 2 RbOH Sr(OH) 2

30 Kyslíkaté kyseliny dělení podle počtu vázaných atomů vodíku: jednosytné x dvojsytné x vícesytné atom vodíku má vždy oxidační číslo I atom kyslíku v kyselinách má vždy oxidační číslo –II oxidační číslo základního prvku je určeno zakončením v názvu kyseliny

31 Postup při tvorbě vzorce zapíšeme atomy tvořící kyselinu v pořadí vodík, základní prvek, kyslík napíšeme jejich oxidační čísla sečteme všechna kladná a záporná oxidační čísla součet kladných i záporných oxidačních čísel musí být roven nule v kyselinách obsahujících základní prvek s lichým oxidačním číslem bývá obvykle jeden atom vodíku v kyselinách obsahujících základní prvek se sudým oxidačním číslem bývají dva atomy vodíku

32 Cvičení 9: Napiš vzorce kyselin kyselina chlorná kyselina uhličitá kyselina chromitá kyselina dusičná kyselina manganistá kyselina chromová

33 Odvození názvu H2S O3H2S O3 vodík (H +I ) síra (= nekov) kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 2.1 + x + 3.(-2) = 0 x = 4 podstatné jméno: kyselina přídavné jméno:odvozeno od nekovu (siřičitá) (přípona odpovídá oxidačnímu číslu) IV S x

34 Názvy vícesytných kyselin u vícesytných kyselin je třeba uvádět i počet vázaných vodíkových atomů H3P O3H3P O3 vodík (H +I ) fosfor (= nekov) kyslík (O -II ) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 3.1 + x + 3.(-2) = 0 x = 3 kyselina trihydrogenfosforitá III PxPx

35 Číslovkové předpony 1 – mono 2 – di 3 – tri trihydrogen 4 – tetra tetrahydrogen 5 – pentapentahydrogen 6 – hexa hexahydrogen 7 – hepta

36 Cvičení 10: Napiš vzorce a názvy kyselina trihydrogenboritá kyselina dihydrogenselenová kyselina trihydrogenaseničná kyselina tetrahydrogenkřemičitá kyselina pentahydrogenjodistá kyselina trihydrogenxenoničelá kyselina dihydrogenuhličitá HBrO H 2 SO 3 HNO 2 H 2 TeO 4 HClO 3 HIO 4 H 3 PO 4

37 Polykyseliny obsahují-li více atomů centrál. prvku H 2 Cr 2 VI O 7 k. dichromová H 2 S 2 VI O 7 k. disírová H 2 Cr 3 VI O 10 k. trichromová H 4 P 2 V O 7 k. tetrahydrogendifosforečná

38 Thiokyseliny -jeden a více atomů kyslíku je nahrazeno za atomy síry H 2 Cr VI O 4 k. chromová H 2 Cr VI O 3 S k. thiochromová H 2 C IV O 3 k. uhličitá H 2 C IV OS 2 k. dithiouhličitá HAs V O 3 k. arseničná HAs V S 3 k. trithioarseničná

39 Soli kyslíkatých kyselin odvozeny náhradou atomu/ů vodíku/ů jiným atomem (kovem) nebo skupinou NH 4 + podstatné jméno: odvozené od kyselin zakončení –an přídavné jméno: je odvozeno od kovu má zakončení podle oxidačního čísla

40 Odvození vzorce kyslíkaté soli siřičitan sodný Součet oxidačních čísel všech atomů (nábojů iontů ve sloučenině) = 0 upravíme počty atomů kovu a aniontů kyseliny (křížové pravidlo) 1. x + (-2) = 0 x = 2 H 2 SO 3 Na ný od kyseliny siřičité Na +I SO 3 -II (zbytek kyseliny) Na +I SO 3 -II x2 Na 2 SO 3

41 Cvičení 11: Pojmenuj soli dusičnan draselný uhličitan vápenatý síran hořečnatý fosforečnan hlinitý hlinitan barnatý chlornan stříbrný manganistan draselný

42 Odvození názvu kyslíkaté soli Al 2 (SO 4 ) 3 sůl je odvozena od H 2 SO 4 síran napíšeme oxidační číslo aniontu = náboj kyseliny (SO 4 ) -II vypočteme oxidační číslo Al 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce Al III 2 (SO 4 ) -II 3 oxidačnímu číslu III náleží koncovka –itý název síran hlinitý

43 Cvičení 12: Odvoď názvy solí Na 3 PO 4 CuCO 3 Mg 3 (PO 4 ) 2 Zn(NO 3 ) 2 Ag 2 SO 4 KNO 3 Na 2 SO 4 KClO 3

44 Amonné soli mají místo kovu amonný kation NH 4 + přídavné jméno - amonný postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je obdobný jako u ostatních solí Cvičení 13: Napiš vzorec fosforečnanu amonného: Napiš název (NH 4 ) 2 SO 4 :

45 45 Názvosloví krystalohydrátů Krystalohydráty = soli, které krystalizují z vodného roztoku tak, že váží určitý počet molekul vody. Počet molekul vody se vyjadřuje: název: před názvem soli číselným údajem (mono-, di-, tri-…) a předpony hydrát. vzorec:.H 2 O CuSO 4.5H 2 O FeSO 4.7H 2 O ZnSO 4.2H 2 O CaSO 4.2H 2 O Cvičení: Pentahydrát síranu měďnatého Heptahydrát síranu železnatého Dihydrát síranu zinečnatého Dihydrát síranu vápenatého

46 Použité informační zdroje Obrázky [1] http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev5 /voto_soubory/votocek_m.gif&imgrefurl=http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/ob jev5/vot.htm&h=447&w=322&sz=77&tbnid=z- _Ib6BBzcNrAM:&tbnh=92&tbnw=66&prev=/search%3Fq%3DEmil%2BVoto%25C4%258Dek% 26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Emil+Voto%C4%8Dek&docid=jnVbP2Zj_PRO3M&s a=X&ei=cKiJT8LsDIbPsgbX5c2mCw&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=248 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev5 /voto_soubory/votocek_m.gif&imgrefurl=http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/ob jev5/vot.htm&h=447&w=322&sz=77&tbnid=z- _Ib6BBzcNrAM:&tbnh=92&tbnw=66&prev=/search%3Fq%3DEmil%2BVoto%25C4%258Dek% 26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Emil+Voto%C4%8Dek&docid=jnVbP2Zj_PRO3M&s a=X&ei=cKiJT8LsDIbPsgbX5c2mCw&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=248 Literatura MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-055-5

47 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK,"

Podobné prezentace


Reklamy Google