Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soli Rozdělení solí Charakteristika solí Podstatná jména v názvech solí I Podstatná jména v názvech solí II Tabulka č. 1 Přídavná jména v názvech solí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soli Rozdělení solí Charakteristika solí Podstatná jména v názvech solí I Podstatná jména v názvech solí II Tabulka č. 1 Přídavná jména v názvech solí."— Transkript prezentace:

1 Soli Rozdělení solí Charakteristika solí Podstatná jména v názvech solí I Podstatná jména v názvech solí II Tabulka č. 1 Přídavná jména v názvech solí Odvození vzorce z názvu I, II Procvičování – psaní vzorců solí Odvození názvu ze vzorce Procvičování – psaní názvů solí Kontrola Hydrogensoli Odvození vzorců hydrogensolí Hydráty solí Procvičování – hydrogensoli, hydráty solí Kontrola

2 Rozdělení solí Bezkyslíkaté soli –halogenidy (chloridy, fluoridy, bromidy, jodidy) a sulfidy Kyslíkaté soli – jsou odvozeny od kyslíkatých kyselin – např. sírany, uhličitany, dusičnany, fosforečnany,.......

3 Charakteristika solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin Název je dvouslovný, skládá se z podstatného a přídavného jména podstatné jméno je odvozeno od aniontu kyseliny (tabulka č.1) přídavné jméno označuje název kationtu, koncovka vyjadřuje jeho náboj, který je shodný s jeho oxidačním číslem

4 Podstatná jména v názvech solí I Podstatné jméno soli se odvozuje od přídavného jména kyseliny tak, že zakončení -ová nebo -á v názvu kyseliny nahradíme zakončením -an. Počet nábojů aniontu je shodný s počtem atomů vodíku obsažených v kyselině. Např. kyselina aniont H 2 SO 4 SO 4 2- HNO 3 NO 3 - H 3 PO 4 PO 4 3-

5 Podstatná jména v názvech solí II Oxidační číslo kyselino- tvorného prvku Zakončení přídavného jména v názvu kyselin Podstatné jméno v názvu soli zakončenípříklad aniontu názevvzorec I - ná- nanchlornanClO - II - natá- natannení III - itá- itandusitanNO 2 - IV - ičitá- ičitanuhličitanCO 3 2- V - ičná, - ečná - ičnan, - ečnan dusičnan fosforečnan NO 3 - PO 4 3- VI - ová- ansíranSO 4 2 - VII - istá- istanmanganistanMnO 4 -

6 Tabulka č.1 odvození aniontu kyseliny název kyseliny vzorec kyseliny název aniontuvzorec aniontu podstatné jméno soli dusičnáHNO 3 dusičnanový NO 3 - dusičnan uhličitáH 2 CO 3 uhličitanovýCO 3 2- uhličitan sírováH 2 SO 4 síranovýSO 4 2- síran fosforečnáH 3 PO 4 fosforečnanovýPO 4 3- fosforečnan

7 Přídavná jména v názvech solí oxidační číslo kationtuzakončení přídavného jména v názvu příklad I- nýsodnýNa + Na I II- natýměďnatýCu 2+ Cu II III- itýželezitýFe 3+ Fe III IV- ičitýolovičitýPb 4+ Pb IV

8 Odvození vzorce z názvu I uhličitan sodný Určíme vzorec kationtu Na + Určíme vzorec aniontu CO 3 2- Použitím křížového pravidla upravíme počet iontů Na + CO 3 2- Na + 2 ( CO 3 ) 2- 1 Zapíšeme vzorec Na 2 CO 3

9 Odvození vzorce z názvu II Zapíšeme vzorec kationtu, potom vzorec aniontu Použijeme křížové pravidlo a upravíme počet iontů ve vzorci, aby byl jejich součet roven 0. Příklad : síran sodný dusičnan olovnatý fosforečnan železnatý Na + SO 4 2- Pb 2+ NO 3 - Fe 2+ PO 4 3- Na 2 ( SO 4 ) 1 = Na 2 SO 4 Pb 1 (NO 3 ) 2 = Pb(NO 3 ) 2 Fe 3 (PO 4 ) 2 = Fe 3 (PO 4 ) 2 2.(+1) + 1.(-2) = 0 1.(+2) + 2.(-1) = 0 3.(+2) + 2.(-3) = 0

10 Odvození názvu ze vzorce Určíme název aniontu kyseliny Určíme název kationtu, použijeme křížové pravidlo, abychom zjistili náboj (ox. č.) kationtu Určíme zakončení odpovídající ox. číslu Zapíšeme název Příklad: Al 2 x (SO 4 ) 2- 3 Síran (sůl kyseliny sírové H 2 SO 4 ) 2. X + 3. (-2) = O x = III Al – hliník III - itý síran hlinitý

11 Odvozuj vzorce solí z jejich názvů 1.fosforečnan amonný 2.fosforečnan sodný 3.fosforečnan vápenatý 4.dusičnan amonný 5.uhličitan amonný 6.síran amonný 7.síran olovnatý 8.dusičnan draselný 9.dusičnan rtuťnatý 10.dusičnan železitý 11.síran hlinitý 12.síran měďnatý 13.uhličitan vápenatý 14.síran sodný

12 Odvozuj názvy solí z jejich vzorců 1.Na 2 SO 4 2.CaCO 3 3.CuSO 4 4.Al 2 ( SO 4 ) 3 5.Fe (NO 3 ) 3 6.Hg(NO 3 ) 2 7.KNO 3 8.PbSO 4 9.(NH 4 ) 2 SO 4 10.(NH 4 ) 2 CO 3 11.NH 4 NO 3 12.Ca 3 ( PO 4 ) 2 13.Na 3 PO 4 14.(NH 4 ) 3 PO 4

13 Kontrola Správné vzorce solí jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy solí z jejich vzorců ve sloupečku od č. 14 do č. 1. Správné názvy solí jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce halogenidů z jejich názvů ve sloupečku od č. 14 do č. 1.

14 Hydrogensoli Obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných kationtů vodíku. kyselina sírová H 2 SO 4 H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 2- síran H 2 SO 4 → H + + HSO 4 - hydrogensíran (1 atom vodíku v aniontu) kyselina uhličitá H 2 CO 3 H 2 CO 3 → 2 H + + CO 3 2- uhličitan H 2 CO 3 → H + + HCO 3 - hydrogeuhličitan (1 atom vodíku v aniontu) kyselina fosforečná H 3 PO 4 H 3 PO 4 → 3 H + + PO 4 3- fosforečnan H 3 PO 4 → 2 H + + HPO 4 2- hydrohenfosforečnan (1 atom vodíku v aniontu) H 3 PO 4 → H + + H 2 PO 4 – dihydrogenfosforečnan (2 atomy vodíku v aniontu)

15 Odvození vzorce hydrogensoli hydrogensíran sodný hydrogenuhličitan amonný Na + HSO 4 - NH 4 + HCO 3 - Na + 1 (HSO 4 ) - 1 = NaHSO 4 (NH 4 ) 1 + (HCO 3 ) - 1 = NH 4 HCO 3 hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrogenfosforečnan draselný Ca 2+ HPO 4 2- K + H 2 PO 4 - (Ca 2+ ) 2 (HPO 4 ) 2 2- = CaHPO 4 K 1 + (H 2 PO 4 ) - 1 = KH 2 PO 4

16 Hydráty solí Hydráty jsou soli, které tvoří krystaly, v nichž jsou vázány molekuly vody. Počet molekul vody v molekule hydrátu se vyjadřuje číslovkou připojenou před slovo hydrát 1 – monohydrátpoužívá se jen název hydrát 2 – dihydrát 3 – trihydrát 4 – tetrahydrát 5 – pentahydrát 6 – hexahydrát 7 – heptahydrát 8 – oktahydrát 9 – nonahydrát 10 – dekahydrát Např. CuSO 4. 5 H 2 O pentahydrát síranu měďnatého Na 2 CO 3. 10 H 2 O deakahydrát uhličitanu sodného

17 Odvozuj vzorce hydrogensolí a hydrátů solí 1.hydrogensíran sodný 2.hydrogenuhličitan draselný 3.hydrogenfosforečnan amonný 4.hydrogenfosforečnan sodný 5.hydrogenfosforečnan vápenatý 6.dihydrogenfosforečnan sodný 7.dihydrogenfosforečnan draselný 8.dihydrát síranu vápenatého 9.heptahydrát síranu železnatého 10.heptahydrát síranu zinečnatého

18 Uveď název hydrogensolí a hydrátů solí 1.ZnSO 4. 7 H 2 O 2.FeSO 4. 7 H 2 O 3.CaSO 4. 2 H 2 O 4.KH 2 PO 4 5.NaH 2 PO 4 6.CaHPO 4 7.Na 2 HPO 4 8.(NH 4 ) 2 HPO 4 9.KHCO 3 10.NaHSO 4

19 Kontrola Správné vzorce jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy hydrogensolí a hydrátů solí z jejich vzorců ve sloupečku od č. 10 do č. 1. Správné názvy jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce hydrogensolí a hydrátů solí z jejich názvů ve sloupečku od č. 10 do č. 1. KONEC


Stáhnout ppt "Soli Rozdělení solí Charakteristika solí Podstatná jména v názvech solí I Podstatná jména v názvech solí II Tabulka č. 1 Přídavná jména v názvech solí."

Podobné prezentace


Reklamy Google