Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení"— Transkript prezentace:

1 Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení
SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/ Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení Environmentální výchova

2 Rozbor vody v přítocích Bečvy
Metodologie

3 Cíl výukové jednotky Provést chemický rozbor vody v terénu Fotometrem 2400 Zpracovat naměřené hodnoty na počítači Na základě informací získaných během studia provést vyhodnocení kvality povrchové vody

4 Pomůcky: Fotometr 2400, napojený na PC Software firmy Windaus, Labortechnik Internet Sada činidel pro chemickou analýzu vody

5 Struktura vyučovací jednotky 90 min
Teorie Zadání a rozdělení práce Práce v terénu Zpracování naměřených dat v PC Další měření Zhodnocení práce

6 Vlastnosti vody Znečištění povrchové vody, příčiny a následky. Možnosti čištění vody Použité metody rozboru Vyhodnocení naměřených hodnot

7 Vlastnosti vody Vodivost Tvrdost Teplota Plynný režim Barva pH Chuť
Pach Tvrdost Plynný režim pH Viskozita Světlo

8 Znečištění povrchové vody
Bodové znečištění Plošné znečištění Průsaky z půdy Vypouštění odpadních vod z průmyslu Havárie nádrží s nebezpečnými kapalinami

9 Faktory způsobující znečištění vody
Patogenní organismy Netoxické organické látky Nadměrný obsah živin Toxické kovy Toxické organické látky Kyselé srážky Pevné látky ve vodě – suspenze Odpadní teplo Radioaktivita

10 Následky znečištění vody
Úbytek pitné vody Nadměrná eutrofizace Šíření nakažlivých chorob a parazitů Akumulace těžkých kovů, pesticidů a PCB v organismech Akutní a chronické otravy rtutí a kadmiem Vymírání organismů

11 Možnosti čištění odpadních vod
Biologické čistírny odpadních vod Chemické čistírny odpadních vod Kořenové čistírny čistírny odpadních vod a laguny

12 Použité metody rozboru
Kvantitativní fotometrická analýza vody Rychlá kvalitativní analýza vody Komplexometrické stanovení celkové tvrdosti vody Biochemická spotřeba kyslíku Konduktometr pH metr

13 Kvantitativní analýza vody
Fotometr LF2400 Sada chemikálií Návod přiložený k přístroji pro analýzu příslušných iontů Měří útlum světla procházejícího měřeným vzorkem

14 Vzorky pro měření

15 Souprava AQUANAL-EKOTEST
Stanovení přítomnosti koncentrace a orientačně i koncentarce iontů Testovací štítky s vyznačenými škálami jednotlivých reakcí

16 Stanovení celkové tvrdosti vody
Přímá titrace vápenatých a hořečnatých iontů odměrným roztokem komplexonu III (chelatonu3) za použití eriochromčerní T jako indikátoru a vpřítomnosti ústojného roztoku jehož pH je 10 ± 0.1

17 Biochemická spotřeba kyslíku
OXI TOP Diferenční měření tlaku pomocí elektronického tlakového čidla Objem vzorků volíme podle předpokládané spotřeby kyslíku

18 Konduktometr a pH metr Digitální kapesní přístroje vhodné k použití v laboratoři i v terénu Naměřená hodnota se zobrazuje na LCD displeji pH metr Konduktometr

19 Konduktometr a pH metr

20 Mapa stanovišť V postižených oblastech dochází ke znečištění odpadními vodami z domácností a vyplavování živin z okolních zemedělsky využívaných pozemků V těchto oblastech je navržena výstavba kanalizace a realizována v rámci projektu Čistá Bečva


Stáhnout ppt "Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google