Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/03.0032 SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/03.0032 SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky."— Transkript prezentace:

1 SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/03.0032 SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/03.0032 Monitorování a analýzy Monitorování a analýzy Laboratorní cvičení Laboratorní cvičení Environmentální výchova

2 Rozbor vody v přítocích Bečvy Metodologie

3 Cíl výukové jednotky ● Provést chemický rozbor vody v terénu Fotometrem 2400 ● Zpracovat naměřené hodnoty na počítači ● Na základě informací získaných během studia provést vyhodnocení kvality povrchové vody

4 Pomůcky: • Fotometr 2400, napojený na PC • Software firmy Windaus, Labortechnik • Internet • Sada činidel pro chemickou analýzu vody

5 Struktura vyučovací jednotky 90 min • Teorie • Zadání a rozdělení práce • Práce v terénu • Zpracování naměřených dat v PC • Další měření • Zhodnocení práce

6 ● Vlastnosti vody ● Znečištění povrchové vody, příčiny a následky. ● Možnosti čištění vody ● Použité metody rozboru ● Vyhodnocení naměřených hodnot

7 Vlastnosti vody ● Vodivost ● Teplota ● Barva ● Chuť ● Pach ● Tvrdost ● Plynný režim ● pH ● Viskozita ● Světlo

8 Znečištění povrchové vody ● Bodové znečištění ● Plošné znečištění ● Průsaky z půdy ● Vypouštění odpadních vod z průmyslu ● Havárie nádrží s nebezpečnými kapalinami

9 Faktory způsobující znečištění vody ● Kyselé srážky ● Pevné látky ve vodě – suspenze ● Odpadní teplo ● Radioaktivita ● Patogenní organismy ● Netoxické organické látky ● Nadměrný obsah živin ● Toxické kovy ● Toxické organické látky

10 Následky znečištění vody ● Úbytek pitné vody ● Nadměrná eutrofizace ● Šíření nakažlivých chorob a parazitů ● Akumulace těžkých kovů, pesticidů a PCB v organismech ● Akutní a chronické otravy rtutí a kadmiem ● Vymírání organismů

11 Možnosti čištění odpadních vod ● Biologické čistírny odpadních vod ● Chemické čistírny odpadních vod ● Kořenové čistírny čistírny odpadních vod a laguny

12 Použité metody rozboru ● Kvantitativní fotometrická analýza vody ● Rychlá kvalitativní analýza vody ● Komplexometrické stanovení celkové tvrdosti vody ● Biochemická spotřeba kyslíku ● Konduktometr ● pH metr

13 Kvantitativní analýza vody Fotometr LF2400 • Sada chemikálií • Návod přiložený k přístroji pro analýzu příslušných iontů • Měří útlum světla procházejícího měřeným vzorkem

14 Vzorky pro měření

15 Souprava AQUANAL-EKOTEST • Stanovení přítomnosti koncentrace a orientačně i koncentarce iontů • Testovací štítky s vyznačenými škálami jednotlivých reakcí

16 Stanovení celkové tvrdosti vody • Přímá titrace vápenatých a hořečnatých iontů odměrným roztokem komplexonu III (chelatonu3) za použití eriochromčerní T jako indikátoru a vpřítomnosti ústojného roztoku jehož pH je 10 ± 0.1

17 •Biochemická spotřeba kyslíku • OXI TOP • Diferenční měření tlaku pomocí elektronického tlakového čidla • Objem vzorků volíme podle předpokládané spotřeby kyslíku

18 Konduktometr a pH metr • Digitální kapesní přístroje vhodné k použití v laboratoři i v terénu • Naměřená hodnota se zobrazuje na LCD displeji pH metr Konduktometr

19 Konduktometr a pH metr

20 Mapa stanovišť • V postižených oblastech dochází ke znečištění odpadními vodami z domácností a vyplavování živin z okolních zemedělsky využívaných pozemků • V těchto oblastech je navržena výstavba kanalizace a realizována v rámci projektu Čistá Bečva


Stáhnout ppt "SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/03.0032 SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google