Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tématické okruhy doktorského studia:  Tribologie  Diagnostika  Únavové vlastnosti  Konstrukce a virtuální navrhování  Průmyslový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tématické okruhy doktorského studia:  Tribologie  Diagnostika  Únavové vlastnosti  Konstrukce a virtuální navrhování  Průmyslový."— Transkript prezentace:

1 http://uk.fme.vutbr.cz

2 Tématické okruhy doktorského studia:  Tribologie  Diagnostika  Únavové vlastnosti  Konstrukce a virtuální navrhování  Průmyslový design http://uk.fme.vutbr.cz

3 Tématický okruh: Tribologie Název disertační práce: 3D optický profilometr pro měření modifikovaných povrchů Cíl disertační práce: Hardwarové a softwarové rozšíření počítačem řízeného 3D optického profilometru pro měření povrchů s uměle vytvořenou mikrostrukturou. Školitel: prof. Hartl, doc. Křupka Vazba na projekt či grant: Projekt Grantové agentury ČR, Výzkumný záměr MŠMT

4 Tématický okruh: Tribologie Název disertační práce: Počítačem řízený optický tribometr Cíl disertační práce: Návrh, konstrukce a realizace počítačem řízené měřicí aparatury určené ke studiu EHD mazacích filmů pomocí optické interferenční metody. Školitel: prof. Hartl, doc. Křupka Vazba na projekt či grant: Výzkumný záměr MŠMT http://uk.fme.vutbr.cz

5 Tématický okruh: Tribologie Název disertační práce: Rychlý řešič EHD problémů Cíl disertační práce: Další rozvoj již existujícího řešiče problémů elastohydrodynamického (EHD) mazání pro aplikace u reálných strojních součástí. Školitel: prof. Hartl, doc. Křupka, Ing. Čermák, Ing. Urbanec Vazba na projekt či grant: Společný projekt s TIMKEN ČR http://uk.fme.vutbr.cz

6 Tématický okruh: Tribologie Název disertační práce: Kontaktní analýza ventilového rozvodu Cíl disertační práce: Užití dat získaných na základě počítačového modelu ventilového rozvodu k realizaci experimentů s cílem optimalizace kontaktních procesů. Školitel: prof. Hartl, doc. Křupka Vazba na projekt či grant: Projekt Česko-americké spolupráce MŠMT

7 http://uk.fme.vutbr.cz Tématický okruh: Tribologie Cíl disertační práce: Pomocí počítačového modelu a experimentálního měření analyzovat vliv tloušťky vodní vrstvy a rychlosti pohybu na chování pneumatiky. Školitel: prof. Hartl, doc. Křupka Vazba na projekt či grant: Projekt Česko-americké spolupráce MŠMT Název disertační práce: Vznik a podstata akvaplaninku

8 Tématický okruh: Diagnostika http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Experimentální přívěsné vozidlo Cíl disertační práce: Návrh speciálního přívěsného vozíku pro ověřování simulačních modelů náprav automobilů. Cílem je optimalizace jízdních vlastností sportovních automobilů. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc Vazba na projekt či grant: Podpořeno projektem MSM 0021630518 „Simulační modelování mechatronických soustav“.

9 Tématický okruh: Diagnostika http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Aktivní závěs kola motocyklu Cíl disertační práce: Zmapovat meze možností při počítačové regulaci závěsů kol motocyklů. Provést optimalizaci způsobu řízení s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem kategorie. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc Vazba na projekt či grant: Podpořeno projektem MSM 0021630518 „Simulační modelování mechatronických soustav“.

10 Tématický okruh: Diagnostika http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Optimalizace výkonu v motoristickém sportu Cíl disertační práce: Vstupem bude sběr dat při jízdě a odezva simulačního modelu se širokou škálou nastavovaných parametrů. Analýza rozporu umožní optimalizaci dalšího postupu. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc Vazba na projekt či grant: Podpořeno projektem MSM 0021630518 „Simulační modelování mechatronických soustav“.

11 http://uk.fme.vutbr.cz Tématický okruh: Únavové vlastnosti Cíl disertační práce: Cílem disertační práce bude definování základních procesů poškození, probíhajících při únavovém zatěžování vybraných AlMg slitin s využitím moderních diagnostických metod, zejména metody akustické emise. Školitel: Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. Vazba na projekt či grant: Projekt GA ČR 106/07/0508 Název disertační práce: Hodnocení rozvoje cyklického poškození vybrané AlMg slitiny pomocí vybraných defektoskopických postupů.

12 http://uk.fme.vutbr.cz Tématický okruh: Únavové vlastnosti Cíl disertační práce: Cílem práce je vytvoření základu diagnostického systému, který bude použitelný pro periodickou kontrolu vybraných typů značně namáhaných ložisek. Školitel: Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. Vazba na projekt či grant: Projekt GA ČR 106/06/0343 Název disertační práce: Diagnostický systém pro kontrolu ložisek s využitím metody akustické emise.

13 Tématický okruh: Průmyslový design Cíl disertační práce: Analýza základní teorie sustainable designu a vytvoření vlastního designérského návrhu, tak aby byl typickým reprezentantem daného problému Školitel: Doc. Ing. arch. Jan Rajlich Vazba na projekt či grant: Je možná např. ve FRVŠ, Fondu vědy FSI apod. http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Sustainable design

14 Tématický okruh: Průmyslový design Cíl disertační práce: Zpracování základní teorie, třídění, postupů řešení atd. Vytvoření designérského návrhu dokumentujícího přístup autora k problematice Školitel: Doc. Ing. arch. Jan Rajlich Vazba na projekt či grant: Je možná např. ve FRVŠ, Fondu vědy FSI apod., ve spolupráci s ÚMT – Odborem mechatroniky na FSI http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Design robotů

15 Tématický okruh: Průmyslový design Cíl disertační práce: Vytvoření (design), digitalizace a užití originální znakové sady – abecedy – pro potřeby orientační a provozní grafiky Školitel: Doc. Ing. arch. Jan Rajlich Vazba na projekt či grant: Je možná např. ve FRVŠ, Fondu vědy FSI ap. http://uk.fme.vutbr.cz Název disertační práce: Info-písmo


Stáhnout ppt "Tématické okruhy doktorského studia:  Tribologie  Diagnostika  Únavové vlastnosti  Konstrukce a virtuální navrhování  Průmyslový."

Podobné prezentace


Reklamy Google