Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (prezentace člena) Mgr.S.Sýkorová,CSc. VÚRV Praha, Oddělení šlechtitelských metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (prezentace člena) Mgr.S.Sýkorová,CSc. VÚRV Praha, Oddělení šlechtitelských metod."— Transkript prezentace:

1 Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (prezentace člena) Mgr.S.Sýkorová,CSc. VÚRV Praha, Oddělení šlechtitelských metod

2 Kvalifikace: §Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor organická chemie (1967-1972) §Kandidát zemědělsko-lesnických věd (1978) §Obor vědecko-výzkumné činnosti: Jakost rostlinných produktů (zvláště hygienická) §Délka praxe v oboru: 30 roků

3 Granty řešené za posledních pět let §MZe ČR: Referenční laboratoř elektroforézy bílkovin, Elektroforéza brambor a obilovin §NAZV : Rozvoj elektroforetických screeningových metod bílkovinných markerů a získávání podkladů pro šlechtění na vysokou technologickou jakost obilovin §GA ČR : 521/98/1019: Studium faktorů ovlivňujících obsah mykotoxinů v zrnu pšenice a kukuřice po infekci Fusarium spp.

4 §MŠMT ČR projekt COST 835.40: Genetické vlivy infekce Fusarium spp. na obsah mykotoxinů v zrnu pšenice a ječmene §NAZV QC 0069: Mykotoxiny hub rodu Fusarium na ječmeni a pšenici a ochrana proti nim. §Výzk. záměr MZe ČR - M01-01-02, etapa 5: Genetické a fyziologické základy zvyšování stability a jakosti produkce polních plodin.

5 Členství ve vědeckých organizacích a výborech §ČAZV, věd. sekretářka Komise jakosti rostli. produktů ORV §Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

6 Čím mohu přispět k činnosti vědeckého výboru ve zvolené oblasti §Problematika kontaminace rostlinných produktů, zvláště zrna obilovin fusariovými mykotoxiny (deoxynivalenol, zearalenon, T-2 toxin), databáze 3 letého monitoringu jejich obsahu ve vzorcích pšenice, ječmene a žita z různých okresů ČR, analytické metody stanovení mykotoxinů.

7 Prezentace získaných výsledků §Vědecké a odborné publikace §Postery na tuzemských i mezinárodních konferencích §Přednášky na seminářích a konferencích


Stáhnout ppt "Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (prezentace člena) Mgr.S.Sýkorová,CSc. VÚRV Praha, Oddělení šlechtitelských metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google