Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nitrátová směrnice (aktuální informace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nitrátová směrnice (aktuální informace)"— Transkript prezentace:

1 Nitrátová směrnice (aktuální informace)
Praha, Nitrátová směrnice (aktuální informace) Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. tel

2 Průměrný přívod jednotlivých živin do půdy v ČR hnojením (1980 – 2006, v přepočtu na kg čistých živin, na 1 hektar zemědělské půdy) Minerální hnojiva Statková hnojiva živ. původu Zdroj: MZe (minerální hnojiva), VÚRV (statková hnojiva v exkrementech, bilance OECD)

3 Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech (ČR, 1985 – 2006)

4 Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech

5 Počty hospodářských zvířat (DJ na 1 ha zemědělské půdy)

6 Počty skotu a prasat v oblastech ČR v roce 2005 (DJ/ha z.p.)
Zdroj: MZe

7 Přívod dusíku do půdy v minerálních hnojivech a v ostatních vstupech (statková hnojiva, organická hnojiva, biologická fixace vzdušného dusíku, spady) (kg N na 1 ha z.p.)

8 Legislativa a požadavky na dotace
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv – novela č. 91/2007 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. („nitrátová směrnice“) – novela č. 219/2007 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Nařízení vlády k dotacím (SAPS č. 47/2007, LFA+Natura č. 75/2007, nové AEO č. 79/2007..)

9 Agroenvironmentální opatření MZe
1) Původní z HRDP (do ukončení závazků nebo do přechodu do nových AEO PRV) Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. (AEO), novely: 542/04, 119/05, 515/05, 351/06, 81/07 (PŘÍKLAD: „ošetřování ttp“ – hnojení v průměru do 170 kg N/ha o.p. a v průměru do 40 kg N/ha t.p. – započítáno minerální i organické hnojení, mimo výkalů a moči hospodářských zvířat na pastvě, louky nelze přepásat)

10 Agroenvironmentální opatření MZe
2) Nové AEO z PRV (nové pětileté závazky, i po přechodu z původních AEO HRDP) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (AEO), (PŘÍKLAD: „ošetřování ttp“ – hnojení na o.p. bez limitu, hnojení při základním managementu v průměru do 60 kg N/ha luk, vč. přepasení a 80 kg N/ha pastvin – v minerálním i organickém hnojení, včetně započtení přívodu dusíku do půdy ve výkalech a moči hospodářských zvířat)

11 Požadavky pro dotace - systém „cross compliance“ (CC)
1) zákonné požadavky na hospodaření (součástí je i Nitrátová směrnice) - v ČR budou uplatněny postupně od nitrátová směrnice je požadována již od 2007, ale jen pro nové AEO, jako „podmínky na ochranu vod ...“, viz § 4 odst. 2, písm. h) a příloha 3 v NV č. 79/2007 Sb. 2) dobrý zemědělský a environmentální stav - v ČR již uplatněn od (používána zkratka „GAEC“)

12 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. stanovení zranitelných oblastí
používání a skladování hnojiv střídání plodin provádění protierozních opatření

13 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize ZOD
Vymezení zranitelných oblastí od Revize zranitelných oblastí od

14 1. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
Vyšla nařízením vlády č. 219/2007 ( ) Účinnost od HLAVA II = „zranitelné oblasti“, nová příloha č. 1 Platnost vymezení - 4 roky ( – )

15

16 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize AP
I. Akční program –

17 Zákaz hnojení (neplatí pro vinice, chmelnice, sady, zeleninu)
Pozemek s plodinou nebo připravený pro založení porostu plodiny Typy hnojiv a období zákazu hnojení Plodina Klimatický region Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda) Minerální dusíkatá hnojiva Jednoleté polní plodiny na orné půdě 0 - 5 6 - 9 Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, trvalé travní porosty Použití hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem je na orné půdě zakázáno v období 1.6.– Toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin.

18 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize AP
II. Akční program –

19 2. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
Příprava novely v období 1. – Připomínkové řízení v období 7. – HLAVA III = „akční program“ nitrátové směrnice II. akční program na období –

20 Hodnocení účinnosti akčního programu v ČR
Monitoring povrchových a podzemních vod Monitoring zemědělského hospodaření statistické údaje (ČSÚ, MZe, …) šetření ve vybraných podnicích

21 Hodnocení postupu implementace nitrátové směrnice v ČR
Konzultace EK v ČR (duben 2006) Závěry: převod NS do české legislativy pořádku vymezení zranitelných oblastí doporučení EK akční program doporučení EK

22 Revize zranitelných oblastí (ZOD):
DOPORUČENÍ KOMISE Monitoring vod a vymezení ZOD Revize zranitelných oblastí (ZOD): nutné stále zohledňovat eutrofizaci moří (nutnost snížení plošného odnosu živin) nedoporučuje se snižovat rozlohu ZOD rozšířit ZOD o nově zjištěné znečištění vod znovu uvážit rozšíření ZOD na celé území ČR částečně akceptováno v 1.novele (219/2007)

23 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program je velmi krátké
Období zákazu hnojení přes zimu: je velmi krátké potřeba prodloužit na podzim nutno zahrnout zákaz aplikace hnoje v zimě návrh – akceptovat jen požadavek na zákaz aplikace hnoje v zimních měsících

24 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program (pokrač.)
Skladování statkových hnojiv: zvětšení kapacit u tekutých statkových hnojiv na 6 – 7 měsíců (dnes 3 – 4 měsíce) uložení hnoje na poli – před odvozem na pole minimálně 3 měsíce na pevném hnojišti nebo vývoz ze stáje s hlubokou podestýlkou návrh – akceptovat oba požadavky, ale s odkladem na 6 let

25 DOPORUČENÍ KOMISE Omezení hnojení:
Akční program (pokrač.) Omezení hnojení: stanovit postup zajišťující rovnováhu mezi potřebou rostlin a nabídkou živin z půdy stanovení maximálních limitů organického i minerálního hnojení pro jednotlivé plodiny návrh - akceptovat oba požadavky, ale nově umožnit minerální hnojení do 20 kg N/ha na podzim bez ohledu na půdu a plodinu

26 DOPORUČENÍ KOMISE Zákaz hnojení okolo vodních toků:
Akční program (pokrač.) Zákaz hnojení okolo vodních toků: rozšířit šířku pásu bez hnojení i na rovině (dnes platí jen zákaz hnojení tekutými statkovými hnojivy na svahu nad 7°, v pásu 20 m od vodního toku) návrh – akceptovat, v pásu o šířce 3-5 m okolo vodního toku nebo jiného útvaru povrchových vod bude zakázáno N-hnojení

27 Kontakty klir@vurv.cz tel. 603 520 684
web nitrátové směrnice: tel


Stáhnout ppt "Nitrátová směrnice (aktuální informace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google