Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nitrátová směrnice (aktuální informace) Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. tel. 603 520 684 Praha, 27.11.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nitrátová směrnice (aktuální informace) Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. tel. 603 520 684 Praha, 27.11.2007."— Transkript prezentace:

1 Nitrátová směrnice (aktuální informace) Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Praha, 27.11.2007

2 Průměrný přívod jednotlivých živin do půdy v ČR hnojením (1980 – 2006, v přepočtu na kg čistých živin, na 1 hektar zemědělské půdy) Statková hnojiva živ. původu Minerální hnojiva Zdroj: MZe (minerální hnojiva), VÚRV (statková hnojiva v exkrementech, bilance OECD)

3 Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech (ČR, 1985 – 2006)

4 Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech

5 Počty hospodářských zvířat (DJ na 1 ha zemědělské půdy)

6 Zdroj: MZe Počty skotu a prasat v oblastech ČR v roce 2005 (DJ/ha z.p.)

7 Přívod dusíku do půdy v minerálních hnojivech a v ostatních vstupech (statková hnojiva, organická hnojiva, biologická fixace vzdušného dusíku, spady) (kg N na 1 ha z.p.)

8 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv – novela č. 91/2007 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. („nitrátová směrnice“) – novela č. 219/2007 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Nařízení vlády k dotacím (SAPS č. 47/2007, LFA+Natura č. 75/2007, nové AEO č. 79/2007..)

9 Agroenvironmentální opatření MZe 1) Původní z HRDP (do ukončení závazků nebo do přechodu do nových AEO PRV) Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. (AEO), novely: 542/04, 119/05, 515/05, 351/06, 81/07 (PŘÍKLAD: „ošetřování ttp“ – hnojení v průměru do 170 kg N/ha o.p. a v průměru do 40 kg N/ha t.p. – započítáno minerální i organické hnojení, mimo výkalů a moči hospodářských zvířat na pastvě, louky nelze přepásat)

10 Agroenvironmentální opatření MZe 2) Nové AEO z PRV (nové pětileté závazky, i po přechodu z původních AEO HRDP) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (AEO), (PŘÍKLAD: „ošetřování ttp“ – hnojení na o.p. bez limitu, hnojení při základním managementu v průměru do 60 kg N/ha luk, vč. přepasení a 80 kg N/ha pastvin – v minerálním i organickém hnojení, včetně započtení přívodu dusíku do půdy ve výkalech a moči hospodářských zvířat)

11 Požadavky pro dotace - systém „cross compliance“ (CC) 1) zákonné požadavky na hospodaření (součástí je i Nitrátová směrnice) - v ČR budou uplatněny postupně od 1. 1. 2009 - nitrátová směrnice je požadována již od 2007, ale jen pro nové AEO, jako „podmínky na ochranu vod...“, viz § 4 odst. 2, písm. h) a příloha 3 v NV č. 79/2007 Sb. 2) dobrý zemědělský a environmentální stav - v ČR již uplatněn od 1. 5. 2004 (používána zkratka „GAEC“)

12 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. stanovení zranitelných oblastí používání a skladování hnojiv střídání plodin provádění protierozních opatření

13 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize ZOD Vymezení zranitelných oblastí od 3. 2003 Revize zranitelných oblastí od 4. 2007

14 1. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Vyšla nařízením vlády č. 219/2007 (27. 8. 2007) Účinnost od 1. 9. 2007 HLAVA II = „zranitelné oblasti“, nová příloha č. 1 Platnost vymezení - 4 roky (9. 2007 – 8. 2011)

15

16 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize AP I. Akční program 1. 2004 – 12. 2007

17 Zákaz hnojení Zákaz hnojení (neplatí pro vinice, chmelnice, sady, zeleninu) Pozemek s plodinou nebo připravený pro založení porostu plodiny Typy hnojiv a období zákazu hnojení Plodina Klimatický region Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda) Minerální dusíkatá hnojiva Jednoleté polní plodiny na orné půdě 0 - 5 15. 11. - 31. 1.1. 11. - 31. 1. 6 - 9 1. 11. - 28. 2. 15.10. - 28.2. Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, trvalé travní porosty 0 - 515. 11. - 31. 1.1. 10. - 28. 2. 6 - 91. 11. - 28. 2.15. 9. - 31. 3. Použití hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem je na orné půdě zakázáno v období 1.6.–31.7. Toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin.

18 Harmonogram implementace nitrátové směrnice v ČR – revize AP II. Akční program 1. 2008 – 12. 2011

19 2. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Příprava novely v období 1. – 6. 2007 Připomínkové řízení v období 7. – 11. 2007 HLAVA III = „akční program“ nitrátové směrnice II. akční program na období 1. 2008 – 12. 2011

20 Hodnocení účinnosti akčního programu v ČR Monitoring povrchových a podzemních vod Monitoring zemědělského hospodaření – statistické údaje (ČSÚ, MZe, …) – šetření ve vybraných podnicích

21 Hodnocení postupu implementace nitrátové směrnice v ČR Konzultace EK v ČR (duben 2006) Závěry: – převod NS do české legislativy - pořádku – vymezení zranitelných oblastí - doporučení EK – akční program - doporučení EK

22 DOPORUČENÍ KOMISE Monitoring vod a vymezení ZOD Revize zranitelných oblastí (ZOD): nutné stále zohledňovat eutrofizaci moří (nutnost snížení plošného odnosu živin) nedoporučuje se snižovat rozlohu ZOD rozšířit ZOD o nově zjištěné znečištění vod znovu uvážit rozšíření ZOD na celé území ČR částečně akceptováno v 1.novele (219/2007)

23 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program Období zákazu hnojení přes zimu: je velmi krátké potřeba prodloužit na podzim nutno zahrnout zákaz aplikace hnoje v zimě návrh – akceptovat jen požadavek na zákaz aplikace hnoje v zimních měsících

24 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program (pokrač.) Skladování statkových hnojiv: zvětšení kapacit u tekutých statkových hnojiv na 6 – 7 měsíců (dnes 3 – 4 měsíce) uložení hnoje na poli – před odvozem na pole minimálně 3 měsíce na pevném hnojišti nebo vývoz ze stáje s hlubokou podestýlkou návrh – akceptovat oba požadavky, ale s odkladem na 6 let

25 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program (pokrač.) Omezení hnojení: stanovit postup zajišťující rovnováhu mezi potřebou rostlin a nabídkou živin z půdy stanovení maximálních limitů organického i minerálního hnojení pro jednotlivé plodiny návrh - akceptovat oba požadavky, ale nově umožnit minerální hnojení do 20 kg N/ha na podzim bez ohledu na půdu a plodinu

26 DOPORUČENÍ KOMISE Akční program (pokrač.) Zákaz hnojení okolo vodních toků: rozšířit šířku pásu bez hnojení i na rovině (dnes platí jen zákaz hnojení tekutými statkovými hnojivy na svahu nad 7°, v pásu 20 m od vodního toku) návrh – akceptovat, v pásu o šířce 3-5 m okolo vodního toku nebo jiného útvaru povrchových vod bude zakázáno N-hnojení

27 Kontakty web nitrátové směrnice: www.agronavigator.cz/nitrat klir@vurv.cz tel. 603 520 684


Stáhnout ppt "Nitrátová směrnice (aktuální informace) Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. tel. 603 520 684 Praha, 27.11.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google