Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předčasné ukončení zemědělské činnosti Ministerstvo zemědělství odbor řídící orgán HRDP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předčasné ukončení zemědělské činnosti Ministerstvo zemědělství odbor řídící orgán HRDP"— Transkript prezentace:

1 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Ministerstvo zemědělství odbor řídící orgán HRDP e-mail: kozlovska@mze.cz, chromcik@mze.czkozlovska@mze.czchromcik@mze.cz tel. 221812671, 221812523

2 Základní legislativa EU Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF), článek 10 -12 Opatření „Zakládání skupin výrobců“ je jedním z programů v HRDP

3 Základní legislativa ČR Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (§ 2c – program strukturální podpory) Nařízení vlády č. …..2004 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování dotace na předčasné ukončení zemědělské činnosti (v současné době ve vládě ČR)

4 Charakteristika opatření Program umožňuje starším zemědělcům po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a poskytovanými podporami jim zabezpečuje důstojné životní podmínky. Vytváří prostor pro nástup mladých zemědělců.

5 Subjekty programu Postupitel (žadatel o dotaci) – předává zemědělský podnik Nabyvatel – přebírá zemědělský podnik

6 Požadavky na postupitele Je fyzickou osobou (např. SHR) Ukončí veškerou komerční zemědělskou činnost (ukončí podnikání v zemědělství). Může pokračovat v nekomerční zemědělské činnosti – drobný pěstitel nebo chovatel (§2e odst.2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) – na tuto činnost nemůže dostat dotace Nesmí být mladší 55 let a nesmí dosahovat zákonného důchodového věku Před vstupem do programu musel po dobu 10 let aktivně provozovat zemědělskou činnost (pracoval v zemědělském podniku nebo byl podnikatelem v zemědělství), a z toho poslední 3 roky podnikal v převáděném podniku Prokáže, že v každém ze ze tří předcházejících kalendářních let dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech z podnikání nejméně 50 %

7 Požadavky na nabyvatele Je fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v zemědělství, která převezme zemědělský podnik. Vytvoří předpoklady pro zvýšení ekonomické životaschopnosti podniku. Zaváže se provozovat v převedeném podniku zemědělskou činnost po dobu minimálně 5 let po převodu. (závazek pouze u pozemků, u kterých je doložena možnost hospodaření po dobu 5 let – nájemní smlouva na dobu 5 let, pozemky ve vlastnictví) Zemědělský podnik nabyvatele musí mít sídlo v ČR. Fyzické osobě nesmí být víc než 40 let a musí mít minimální zemědělskou kvalifikaci. Právnická osoba může mít nejvýše 5 členů (fyzických osob)a všichni, včetně statutárních orgánů, nesmí být starší 40 let a alespoň jeden musí mít minimální zemědělskou kvalifikaci

8 Ekonomická životaschopnost podniku Ekonomická životaschopnost podniku bude posuzována na základě dvou kritérií: Zadluženost podniku nesmí překročit 75 % Dostatečná úroveň čistého příjmu U fyzických osob – čistý příjem ve výši nejméně průměrné roční mzdy v zemědělství U právnických osob kladný zisk (hospodářský výsledek)

9 Převod zemědělského podniku Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku podle Obchodního zákoníku (převedení závazků) Darování vlastní zemědělské půdy a jiných nemovitostí potomkovi v přímé linii (bude stanoveno v nařízení vlády)

10 Výše poskytované podpory Paušální roční sazba - 75 000 Kč Sazba na ha převedené zemědělské půdy zapsané v LPIS (doložení možnosti hospodaření min. 5 let – nájemní smlouva na 5 let, vlastnictví pozemku) až do výše 30 ha – 4500 Kč

11 Doba poskytování dotace Doba vyplácení podpory nepřekročí 15 let Vyplácení nepokračuje po dosažení věku postupitele (žadatele) 75 let Jestliže začne stát postupiteli vyplácet starobní důchod, bude dotace o tuto částku snížena


Stáhnout ppt "Předčasné ukončení zemědělské činnosti Ministerstvo zemědělství odbor řídící orgán HRDP"

Podobné prezentace


Reklamy Google