Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z jakostního modelu oblasti povodí Dyje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z jakostního modelu oblasti povodí Dyje."— Transkript prezentace:

1 Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z jakostního modelu oblasti povodí Dyje

2 Současný bilanční model •Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, uzpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství •Modelovací prostředí Mike Basin (DHI), nadstavba softwarového systému ArcGIS (ESRI) •Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období •Zpracovávané údaje BSK 5, CHSK Cr, N-NH 4, N-NO 3, Ncelk, Pcelk •Model zahrnuje kromě bodového znečištění z obcí a průmyslu i znečištění plošné (difúzní).

3 Vymezení rozsahu modelovaného území Řešené území • Povodí VN Brno: 1586 km 2 • Území krajů: • Jihomoravský 36% • Vysočina 54% • Pardubický 10%

4 Výstupy modelu • Zdroje fosforu v povodí •Bodové, plošné (difúzní) znečištění, obyvatel v řešeném území • vypouští do povodí Brněnské nádrže •Téměř lidí žije v obcích nad obyvatel, všechny tyto obce jsou vybaveny ČOV různé kvality, vybavenosti a stáří •V těchto obcích však více než není na tyto ČOV napojeno •Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze největší z nich (9 z 29) Čištěné vody Produkce P celk [t/rok] Počet obcí Počet obyvatel Obce s napojením na ČOV17, Obyvatelé v těchto obcích připojení na ČOV10, Obyvatelé v těchto obcích nepřipojení na ČOV6, Obyvatelé napojeni na ČOV s odstraňováním P5, Obyvatelé napojeni na ČOV bez odstraňováním P5,

5 Výstupy modelu Zdroje fosforu v povodí • obyvatel bez jakéhokoliv čištění odpadních vod – včetně nenapojených obyvatel v obcích s ČOV •Tato skupina vyprodukuje 25 tun fosforu ročně •Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel Obce dle kategorií Produkce P [t/rok] Podíl na produkci [%] Počet obcí Počet obyvatel Poznámka , Všechny napojeny na ČOV 4x odstr. P , Všechny napojeny na ČOV 1x odstr. P , napojeno na ČOV2x odstr. P , napojeno na ČOV1x odstr. P Do 2509, napojeny na ČOV1x odstr. P

6 Výstupy modelu Povodí nad VN Vír •VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže •Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 45 % celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 8 tun fosforu do VN Vír přitéká, 4,5 tun/rok odtéká) •Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem •K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, obce na horním toku Svratky)

7 Výstupy modelu Vtok fosforu do Brněnské nádrže • Do nádrže ročně přiteče 34 tun fosforu z čehož zhruba 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok) • V dolní části povodí na páteřním toku minimální retence • Nedořešené zdroje, které je nutno objasnit

8 Výstupy modelu

9

10

11 Následující činnosti Aktualizace modelu • Import moderních dat, akceptace změn v povodí v posledních letech • Zahrnutí nových ČOV, zlepšení podílu napojení obyvatel • Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí • Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí • Průzkum zemědělského a rybničního hospodářství

12 Následující činnosti Sběr dat pro aktualizaci • Nezbytná součinnost PM, KÚ, VAS, příp. dalších provozovatelů ČOV, rybářských a zemědělských společností • Zacílení na konkrétní problémy, rozklíčování neznámých faktorů v tocích fosforu Cíle aktualizace bilančního modelu • Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže • Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží • Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí

13

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z jakostního modelu oblasti povodí Dyje."

Podobné prezentace


Reklamy Google