Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čisté povodí Svratky Dr.Ing. Antonín Tůma 27.9.2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čisté povodí Svratky Dr.Ing. Antonín Tůma 27.9.2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Čisté povodí Svratky Dr.Ing. Antonín Tůma Krajský úřad Jihomoravského kraje

2 Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Předběžné výstupy z bilančního modelu

3 Řešené území  Povodí VN Brno: 1586 km 2  Obyvatelé v řešeném území:  Území krajů: Jihomoravský 36% Vysočina 54% Pardubický 10%  Obyvatelé v krajích: Jihomoravský 45% Vysočina 43% Pardubický 12% Vymezení rozsahu modelového území

4 Bilanční model  Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, přizpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství.  Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období  V roce 2011 zahájeny práce na aktualizaci a zpřesnění stávajícího modelu.

5 Cíle bilančního modelu  Tvorba bilančního modelu pro období se simulací stavu 2011 (rok 2010 byl průtokově výrazně nestandardní).  Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže.  Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží.  Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí.

6 Probíhající práce: 1.Dotazníková kampaň – obce  Od začátku února do konce května 2011 dotazníková kampaň.  Obesláno 200 obecních úřadů s více než 300 katastrálními územími.  Vráceno od 190 dotčených úřadů (95 % rozeslaných), což odpovídá 98 % obyvatel.  Získány informace o přesném počtu obyvatel, rekreantech, způsobu zpracování komunálních vod v obci, průmyslu, chovu dobytka, výhledu do dalších let,...

7 Vzor dotazníků pro obce

8  obyvatel napojeno na ČOV.  Více než obyvatel bez čištění odpadních vod – včetně nenapojených obyvatel v obcích s ČOV.  Tato skupina vyprodukuje 2/3 fosforu produkovaného obcemi.  Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel. Komunální zdroje fosforu v povodí VN Brno

9  obyvatel v řešeném území, obyvatel v povodí VN Brno, vypouští do povodí Brněnské nádrže.  54 katastrálních území je napojeno na 43 ČOV včetně ČOV Modřice ( obyvatel). Velikost katastru Počet katastrů Počet obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Počet obyvatel napojených na ČOV Procento obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel do %28% %19% * %13% nad %40% * Poslední nenapojená obec v roce 2011 zahajuje výstavbu a u dalších 2 probíhá výstavba nových ČOV. Likvidace odpadních vod v povodí VN Brno

10  Téměř lidí v povodí VN Brno žije v obcích s ČOV.  V těchto obcích však obyvatel není na tyto ČOV napojeno.  Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze některé z nich. Kategorie Počet obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Procento napojení obyvatel v obcích s ČOV Počet obyvatel nenapojených na ČOV v obci s ČOV Celkem %5490%8 138 VN Brno %4388%7 981 VN Vír %1199%157 Mimo zájmové vypouští %599%191 Malé domovní ČOV ,9%---

11 2.Průmysl  Na řešeném území se nachází 27 významných průmyslových zdrojů znečištění (2 významní producenti fosforu v období zrušení).  Z dotazníků obcí zjištěno 73 průmyslových podniků, z toho: 12 bez produkce odpadních vod, 9 shodných s významnými zdroji, 16 ze zbývajících vyhodnoceno jako významní producenti fosforu, z důvodu zvýšené zátěže odpadních vod fosforem nebo většího počtu zaměstnanců (nad 50).  Průmysl byl řešen individuálně (telefonicky, em), z celkového počtu 73 byly vymezeny ty, které mají vlastní ČOV a jsou producentem fosforu a proto byly přidány do modelu jako další zdroj znečištění. 3.Dotazníková kampaň – ČOV  Konec srpna – obesláni provozovatelé ČOV, s VAS a.s. (nejvýznamnější provozovatel) probíhají jednání už od června. kategoriepočet provozovatelůPočet ČOVPočet katastrů počet napojených obyvatel Provozovatelé ČOV z toho samy obce vodárenské společnosti VAS a.s

12 Vzor dotazníků pro ČOV  K dnešnímu dni vráceno 26 dotazníků s informacemi o jednotlivých ČOV (62 %), z toho část bez konkrétních rozborů, které byly získávány dodatečně v dalších jednáních s provozovateli.  Pokračuje intenzivní snaha o získání dalších informací.

13 4.Rybníky  celkové množství vypouštěného fosforu z rybníků je cca 3 t/rok (cca 9 % celkového vnosu do VN Brno),  celkový počet 1219 vodních ploch (plocha 1124 ha), největší výskyt v západní části řešeného území,  řešeny jen rybníky nad 0,5 ha s očekávanou rybochovnou funkcí, 32 rybníků s konkrétními údaji o hospodaření (243 ha), údaje z rybářských společností, 188 dalších rybníků (586 ha).  analýzou konkrétních rybníků byl na základě informací o krmných dávkách a množství vylovených ryb stanoven koeficient produkce fosforu na rybnících a to na 5kg na 1 ha plochy za rok. Tímto způsobem byla zjištěna dotace fosforu do toků z ostatních rybníků.

14 5.Kvalitativní monitoring  24 monitorovacích profilů různých správců (Povodí Moravy, s.p., ČHMÚ, ZVHS)  zpracovány výsledky z období 2007 – 2009, rok 2010 byl průtokově extrémní, což ovlivnilo kvalitu vod.  20 profilů monitoringu bez hodnot průtoků,  vypracován hydrologický model, aby mohl být průtok k těmto profilům doplněn,  profily bilančně vyhodnoceny a zaneseny do modelu

15 Bilance fosforu v povodí monitorovacích profilů  nejvýznamnější zdroje fosforu v povodí: Tišnovsko Bobrůvka, Libochovka horní část Bílého potoka  zde vzniká přes 60% fosforu, který doteče do nádrže  plocha tohoto území je cca 550 km 2 tj. asi 45% povodí VN Brno (bez povodí VN Vír).

16  Individuální rekreace (chaty a chalupy): VN Brno – 16,5 tis. rekreantů VN Vír – 5,5 tis. rekreantů  Hotely a další ubytovací zařízení: VN Brno – 6,3 tis. lůžek VN Vír – 2,9 tis. lůžek sezónní provoz – 2,3 tis. lůžek -Chov dobytka  Celkem velkých dobytčích jednotek (500 kg) VN Brno – VDJ VN Vír – VDJ Další posuzované zdroje fosforu - Rekreace

17 Producenti fosforu

18  Do nádrže ročně přiteče 34,3 tun fosforu, z čehož více jak 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok – asi 50% plochy řešeného území).  V dolní části povodí na páteřním toku probíhá pouze minimální retence fosforu. Vtok fosforu do Brněnské nádrže

19 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice, přítoky Veverka a Kuřimka. Fosfor v toku Svratka

20 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice. Analýza vstupu fosforu do řeky Svratky

21 Povodí nad VN Vír  VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže.  Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 50% celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 10,5 tun fosforu do VN Vír přitéká, 5,3 tun/rok odtéká).  Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem.  K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, Černý potok, obce na horním toku Svratky).

22  2 ČOV ve zkušebním provozu  19 akcí v realizaci  111 akcí v různém stavu přípravy od záměru až po schválení dotace a výběru zhotovitele Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

23  Jednání se zástupci ČIŽP, oblastní inspektorát Brno a Havlíčkův Brod.  Doplnění a verifikace informací z dotazníkové kampaně provozovateli ČOV.  Spolupráce s orgány státní správy na upřesnění informací o stavu povodí.  Výpočet rychlosti proudění vody pro zohlednění retence fosforu v tocích.  Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí.  Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí.  Analýza průmyslových zdrojů fosforu.  Analýza chlorofylu ve vodních tocích. Probíhající činnosti

24 Významní producenti fosforu v povodí VN Brno

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Čisté povodí Svratky Dr.Ing. Antonín Tůma 27.9.2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google