Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapa."— Transkript prezentace:

1 Mapa

2 Co je to mapa? Mapa je znázornění zemského povrchu v rovině, zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině Mapové zobrazení je způsob, jakým se převádí zobrazení povrchu Země (či jiného nebeského tělesa) z dvojrozměrného zakřiveného povrchu referenčního elipsoidu či koule do roviny.  Při jejich tvorbě dochází ke zkreslení (čím menší území mapa znázorňuje, tím menší je zkreslení) Všechny mapy jsou orientovány k severu

3 MAPA A JEJÍ OBSAH Prvky tvořící obsah mapy lze členit podle jejich původu, charakteru a významu na: Matematické prvky (kartografické zobrazení, měřítko, souřadnicové systémy) Fyzicko-geografické prvky (vodstvo, reliéf, vegetace, půdy, horniny, části krajinné sféry,..) Socioekonomické prvky (sídla, komunikace, objekty, lidské výtvory,..) Doplňkové a pomocné prvky (legenda, popisy, vysvětlivky,…)

4 Na mapách rozlišujeme:
VÝŠKOPIS Výškopis popisuje výškové rozdíly v krajině pomocí (barvy, kóty, vrstevnice)

5 Vrstevnice je křivka, která na mapě spojuje body se stejnou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě.  Kóty - body se značkou a uvedenou nadmořskou výškou.

6 Legenda mapy

7 POLOHOPIS Znázorní co vidíme v terénu (toky, silnice, sídla, lesy atd.) Podrobné mapy – zobrazeno vše Přehledné mapy (světadíly) – důležité Vyjádřen pomocí mapových (topografických) značek (legenda)

8 Úkol: 1) Vyber správnou variantu: a) mapa je zvětšený obraz zemského povrchu b) mapa je stejně velký obraz zemského povrchu c) mapa je zmenšený obraz zemského povrchu 2) Co ti prozradí samotný název mapy? a) Co je v mapě znázorněno, na jakém území a popř. k jakému roku. b) Co je v mapě znázorněno, v jakém měřítku je mapa a popř. co vyčtu v legendě. c) Jaké území zachycuje mapa a seznam polohopisných značek. 3)Zatrhni správné tvrzení, které vysvětluje, co je vrstevnice. a) Je to polokružnice, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou. b) Je to kružnice, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou. c) Je to přímka, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou. d) Je to čára, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou. Řešení: 1) c) 2) a) 3) d)


Stáhnout ppt "Mapa."

Podobné prezentace


Reklamy Google