Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!! MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř. jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině pomocí matematicky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!! MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř. jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině pomocí matematicky."— Transkript prezentace:

1

2 Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!! MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř. jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti skutečných objektů a jevů Studiem a zhotovováním map se zabývá kartografie ! Zobrazení referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy řeší matematická kartografie.

3 Pravěk - slovní popisy cest MAPY - první nákresy: lastury, kámen, dřevo, kosti, kůže, kůry stromů - Rytina oblsati Pavlovských vrchů (24 000 př.n.l.) - mamutí kel

4 Starověk - 6.-5. st. př.n.l. – Země jako kruh obklopený vodou

5 Starověké Řecko – začal se prosazovat názor o kulatosti Země - Pythagoras (6. st. př.l.) - Aristoteles (4. st. př.l.) – kruhový stín Země při zatmění Měsíce - Eratosthenés (3.-2. st. př.l.) – poledníky, rovnoběžky, určil velikost Země

6 Středověk - úpadek kartografie - hlavní autorita církev - tvrzení o kulatosti Země zakázáno a pronásledováno - představa, že Země je kulatá deska – kruhové mapy s Jeruzalémem ve středu

7

8 - Zámořské objevy – rozvoj námořní plavby - kompasové mapy – kresba pobřeží (navigační mapy) - obnovena myšlenka kulatosti Země Novověk - Rozšiřování map s rozvojem vědy a techniky (knihtisk) - od 18. stol. – podrobné mapování (mapy podobné současným)

9 GLÓBUS = nejdokonalejší model Země - na glóbu jsou všechny tvary geometricky podobné tvarům na Zemi - úhly zůstávají stejné (nedochází ke zkreslení) a všechny vzdálenosti jsou zmenšeny v konstantním poměru 1 : m (délkové měřítko glóbu) - nevýhodou glóbu je to, že se s ním špatně manipuluje a vyrábí se jen v malých měřítkách

10 Zakřivený zemský povrch není možné jednoduše rozvinout do roviny. Existuje mnoho způsobů matematicky převádějících zemský povrch do roviny = kartografická zobrazení, ale žádné není bez zkreslení.

11 Kartografická zobrazení - Kartografická zobrazení se rozdělují podle: 1) zkreslení 2) polohy konstrukční osy 3) druhu zobrazovací plochy

12 1) podle zkreslení a) plochojevná (stejnoplochá) - zachovávají nezkreslené plochy - zkreslují úhly a délky b) úhlojevná (stejnoúhlá) - nezkreslují úhly a zachovávají tvar - zkreslují plochy a délky vhodné pro srovnávání velikosti různých území využití v geodézii a námořní plavbě

13 c) délkojevná (stejnodélná) - nezkreslují délky na celé mapě, ale jen v určitých bodech (podél poledníků nebo rovnoběžek) d) vyrovnávací - tlumí zkreslení ploch i úhlů, aby byla co nejvíce v rovnováze

14 2) podle polohy konstrukční osy a) v normální poloze (pólové) - dotykovým bodem je zeměpisný pól b) v příčné poloze (transverzální) - konstrukční osa leží v rovině rovníku c) v obecné poloze (šikmé) - konstrukční osa prochází středem glóbu v libovolném směru polární oblasti např. pro Afriku

15 3) podle druhu zobrazovací plochy a) Azimutální zobrazení - zobrazovací plochou je rovina, kt. se dotýká v jednom bodě glóbu b) Válcová zobrazení - zobrazovací plochou je plášť válce, kt. se pak rozvine do roviny mapy. Vhodné pro mapy území, které je protáhlé podél rovníku. c) Kuželová zobrazení - zobrazovací plochou je plášť kužele, kt. se pak rozvine do roviny mapy. Vhodné pro území protáhlá kolem rovnoběžek ve středních zem. šířkách.

16

17

18 Měřítko mapy Měřítko mapy je poměr (1 : m) zmenšení mapy vůči skutečnosti. Je to vlastně měřítko glóbu, podle něhož byla mapa sestrojena. Př. 1 : 10 000 znamená, že 10 000 cm (tj. 100 m) ve skutečnosti se na mapě zobrazí v délce 1 cm. měřítko číselnégrafické

19 Měřítko mapy je zachováno pouze v nezkreslených místech mapy (v bodě dotyku)

20 1) PODLE MĚŘÍTKA : - mapy velkého měřítka (do 1 : 200 000) – malé území, velká podrobnost - mapy středního měřítka (1 : 200 000 – 1 : 1 000 000) - mapy malého měřítka (nad 1 : 1 000 000) – velká území, malá podrobnost DRUHY MAP

21 2) PODLE OBSAHU MAPY s topografickým obsahemtematické

22 mapy s topografickým obsahem – vzájemně vyvážené přírodní a společenské jevy a) Podrobné mapy – katastrální (pozemkové vlastnictví) do 1 : 5000 b) Topografické mapy – přesné mapy velkých a středních měřítek od 1 : 10 000 do 1 : 500 000 (pro potřeby státu a armády) c) Obecně geografické mapy – přehledné, převážně malého měřítka, znázorňují velké územní celky (hlavní náplň atlasů světa)

23 mapy tematické – nejpočetnější skupina map. Topografický obsah redukován a hlavní náplň tvoří obsah tematický a) Mapy přírodních jevů – FG, geologické, meteorologické, hydrologické,.. b) Mapy společenských jevů – ekonomickogeografické, silniční, železniční, mapy obyvatelstva,.. c) Ostatní tematické mapy – ŽP, turistické, dějepisné,..

24 3) PODLE ÚČELU a) Mapy pro hospodářskou výstavbu (plánovací, projekční,..) b) Mapy vědecké c) Mapy vojenské d) Atlasy (soubory map zpracované jako celek)


Stáhnout ppt "Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!! MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř. jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině pomocí matematicky."

Podobné prezentace


Reklamy Google