Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lavinu lze definovat jako každý náhlý a rychlý sesuv sněhové hmoty na dráze delší jak 50m. Sesuvy na kratší vzdálenosti se nazývají sněhové plazy. Laviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lavinu lze definovat jako každý náhlý a rychlý sesuv sněhové hmoty na dráze delší jak 50m. Sesuvy na kratší vzdálenosti se nazývají sněhové plazy. Laviny."— Transkript prezentace:

1

2 Lavinu lze definovat jako každý náhlý a rychlý sesuv sněhové hmoty na dráze delší jak 50m. Sesuvy na kratší vzdálenosti se nazývají sněhové plazy. Laviny v horských oblastech způsobují četné škody a mnohdy nenahraditelné ztráty na lidských životech.

3 Čárový odtrh laviny Příklady tekoucí laviny Pásmo odtrhu Transportní p. Pásmo nánosu

4 Prachová lavina Vrstevní lavina Žlebová lavina

5 a)Sněhová pokrývka a její stav (teplota, vlhkost, stáří i krystalická struktura sněhu) b)Počasí (srážky, teplota, vlhkost, oblačnost) c)Terénní dispozice - sklon svahu 20°-50°, - orientace svahu SZ-Z-SV, SV-V-JV, v našich oblastech tam, kde převažují západní větry - povrch a tvar terénu (holé bez vegetace) V diplomce se dále zabývá lavinovými oblastmi v Krkonoších – různé druhy svahů, které jsou i v literaturách očíslované a podrobně popsané. Např. Dráha č.9 – Dolský žleb Dráha č.11, 11a, 11b – Pramenný důl

6

7 DMT se rozumí prostorový geometrický popis reliéfu terénu. Typy programů pro MT: - GIS systémy - DMT systémy - CAD systémy Typy modelu terénu: - Polyedrický (elementárními plochami jsou nepravidelné rovinné trojúhelníky) - Rastrový ( je dán množinou elementárních plošek nad rovinou pravidelného rastru) - Plátový (modelované plochy na nepravidelné, obecně křivé plošky trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru)

8 Polyedrický model Rastrový model Plátový model

9 Konvexně-konvexní tvary Konvexně-konkávní tvary Konkávně-konvexní tvary Konvexní tvar Konkávní tvar

10 Sled činností : 1) Získání dostatečného počtu bodů (soubor typu *.txt. ) - bodové pole získané z vojenské mapy 1:25 000 2) Konstrukce trojúhelníkové sítě programem Inroads - jedná se o algoritmus pracující na bázi minimální délky hran 3) Vizualizace v programu Microstation /J - Jedná se o rendering s různými druhy nasvícení, texturami a pod. 4) Konstrukce trojúhelníkové sítě programem Triangulace (součást programu TOPOS) 5)Vytvoření B-spline plochy a vizualizace v prostředí TOPOSu

11 Na obrázku je obrazovka z programu TOPOS, kde je již zobrazen model a nastavuje se směr pohledu na tento model. Zobrazení modelu

12 Postup prací při analýze: 1) Kontrola souboru *.dat 2) Získání souboru trojúhelníků 3) Výpočet úhlů mezi jednotlivými sousedícími plochami 4) Vykreslení triangulace podle vzorníku barev

13 Tmavá červená : konvexně-konvexní tvar Nejsvětlejší červená : konkávně-konkávní tvar Ostatní odstíny čevené: přechody mezi konvexně- konvexním tvarem a konkávně-konkávním tvarem Bílá : malý sklon svahu Šedá : příliš velký sklon svahu Tento výstup je hlavním výstupem diplomové práce. Mělo by z něj být patrné, kde by se mohly nacházet nebezpečné terénní tvary popsané v předchozích kapitolách. Bohužel se z výstupu dají jen obtížně určit terénní tvary malých rozměrů. Je ale možné najít tvary o rozměrech cca 200 m a větší, což by z našeho hlediska zkoumání lavinového nebezpečí mělo stačit.

14 žleb se sklonem dno zaoblený hřeben

15 Odzkoušený software a metody použité při jeho vývoji by v dalších krocích mohly sloužit pro vývoj systému, který by mohl v budoucnu (samozřejmě po dopracování příslušných programových částí a po případném připojení na reálné vstupní hodnoty) sloužit např. k přímému předpovídání lavinového nebezpečí. Předpokládané další moduly by zpracovávaly informace. - klimatické a povětrnostní (případně snímání v reálném čase) - mechanické o stavu sněhové pokrývky ve vybraných terénních místech - vliv terénního povrchu (terénní překážky, stromový porost apod.)


Stáhnout ppt "Lavinu lze definovat jako každý náhlý a rychlý sesuv sněhové hmoty na dráze delší jak 50m. Sesuvy na kratší vzdálenosti se nazývají sněhové plazy. Laviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google