Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BU51 Systémy CAD RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BU51 Systémy CAD RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,"— Transkript prezentace:

1 BU51 Systémy CAD RNDr. Helena Novotná

2 Obsah přednášek Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory, karty, vlastní zkratky...) Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy Tisk z modelu a rozvržení Spolupráce mezi výkresy a s jinými programy 3D modelování a vizualizace Souřadné systémy, pohledy na model, zobrazení modelu Způsoby a možnosti modelování v AutoCADu Ukázky dalších CAD programů (Revit, Civil 3D...) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20142

3 Obsah cvičení Rozšíření znalostí o kreslení v rovině (6 týdnů) Kreslení a editace Popis výkresu a kótování Bloky, externí reference Výstup výkresu Základy 3D modelování a vizualizace (5 týdnů) Prostředí pro modelování Modelování z těles, tělesa generovaná z řídících křivek Základy vizualizace (materiály, pohledy, světla, render) Zápočtový test Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20143

4 Učební texty učební texty pro rovinu http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/ autocad/acad_I_CZ/defaultCE.html e-learningové materiály (podle cvičení) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20144

5 5 CAD systémy CAD – Computer Aided Design počítačová podpora projektování, návrh pomocí počítače vektorové editory (kreslení = tvorba objektů) přesné zadávání bodů, velikostí apod. základní geometrické tvary (čáry, oblouky, křivky) úpravy existujících objektů popisy, kóty výkresová dokumentace univerzální × specializované 2D kreslení, 3D modeláře

6 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20146 Zadávání bodů Možnosti zadávání bodů: myší kreslící pomůcky •mřížka a krok, •kolmé kreslení, •trasování, •uchopovací režimy Typy souřadnic kartézské (2D i 3D) polární (2D) sférické (3D) válcové (3D) absolutní G relativní Typy souřadnic kartézské (2D i 3D) polární (2D) sférické (3D) válcové (3D) absolutní G relativní

7 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20147 Kartézské souřadnice pravoúhlý souřadný systém (většinou pravotočivý) absolutní souřadnice x, y, z (vzdálenost od počátku) relativní souřadnice dx, dy, dz (vzdálenost od předchozího bodu) x y 0 xAxA dx 0 xBxB yByB yAyA dy A B AutoCAD x,y,z @dx,dy,dz AutoCAD x,y,z @dx,dy,dz

8 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20148 JTSK × AutoCAD JTSK je levotočivý systém Nelze zadat přímo do AutoCADu, je třeba upravit předem data: x AutoCAD = –y JTSK y AutoCAD = –x JTSK následná úprava překlopit, otočit JTSK x y AutoCAD x y x y

9 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 20149 Polární souřadnice směr a jednotky pro zadání úhlu absolutní: vzdálenost od počátku, úhel od osy x relativní: vzdálenost od předchozího, úhel od osy x někde vzdálenost od předchozího, úhel od předchozího směru x = r cos(φ), y = r sin(φ) x y 0 r φ 0 r φ A B AutoCAD vzd<úhel @vzd<úhel AutoCAD vzd<úhel @vzd<úhel

10 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201410 Sférické souřadnice vzdálenost od počátku úhel v rovině xy úhel „nad obzorem“ x = r cos(  ) cos(  ) y = r sin(  ) cos(  ) z = r sin(  )   r AutoCAD vzd<  <  @vzd<  <  AutoCAD vzd<  <  @vzd<  < 

11 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201411 Válcové souřadnice vzdálenost od počátku v rovině xy úhel od osy x výška x = r cos(  ) y = r sin(  ) z = v x  v r AutoCAD vzd< ,výška @vzd< ,výška AutoCAD vzd< ,výška @vzd< ,výška

12 Souřadné systémy uživatelské souřadné systémy použití v rovině a v prostoru

13 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201413 Souřadné systémy USS [UCS] (k. Pohled, m. Zobrazit) globální [World] předdefinované (doleva, doprava,...) ViewCube (náhledová krychle) určované uživatelem poSun ZOsa 3body obJekt PLocha poHled X Y Z Souřadné systémy lze pojmenovat a tím uložit. Všechny zadávané hodnoty (souřadnic, posunů…) se berou vůči aktuálnímu souřadnému systému. půdorys – aktuální, globální, pojmenovaný příkaz PŮDORYS [plan] nebo menu Zobrazit / 3D pohledy / půdorys

14 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201414 Souřadné systémy K čemu to je v rovině? Dočasná změna počátku souřadnic. Reálná data změřená od různých počátků. A B P[2,1] X Y Q[2,1] = [0,0] X Y [0,0] globální souřadný systém uživatelský souřadný systém

15 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201415 Souřadné systémy K čemu to je v prostoru? Posun počátku kvůli lepšímu zadávání souřadnic. Kreslení a modelování vůči „šikmým“ plochám.

16 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201416 Geometrické objekty v rovině úsečka koncové body vykreslení = rasterizace kružnice (kruhový oblouk) střed, poloměr (konc. body nebo bod a sevřený úhel) (bez ohledu na zadávání) vykreslení přes úsečky křivky (polyčára, kuželosečky, splajny...) různé způsoby tvaru segmentů a výpočtu tvaru body, kterými prochází (interpolační křivky) řídící body (aproximační křivky) vykreslení přes úsečky

17 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201417 Rasterizace = převedení základních geometrických prvků na posloupnost grafických bodů Proč? CAD a další grafické systémy jsou vektorové, obrazovka a tiskárna jsou rastrová zařízení potřeba uložení do rastrového souboru při exportu Jak? algoritmy jsou různé rychlost přesnost přizpůsobení rozlišení daného zařízení

18 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201418 procedure usecka(x1,y1,x2,y2,barva:integer); var x:integer; y,k:real; begin k:=(y2-y1)/(x2-x1); q:=(y1x2-y2x1)/(x2-x1) x:=x1; repeat y=k*x+q; kreslibod(x,round(y),barva); x:=x+1 until x>x2 end Příklad rasterizace úsečky

19 Rasterizace kružnice Kružnice  n-úhelník krok:=(2*pi())/n; a:=0; for i=1 to n do begin x1:=r*cos(a); y1:=r*sin(a); x2:=r*cos(a+krok); y1:=r*sin(a+krok); usecka(x1,y1,x2,y2,5); a:=a+krok end; Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201419 krok

20 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201420 Geometrické objekty v rovině NURBS křivky (technické křivky) NURBS = NonUniform Rational B-Spline hladké tvary jednotný popis všech typů křivek (pomocí lineární kombinace polynomů) (úsečka, oblouk, elipsa...)  křivka rychlé výpočty (Hornerovo schéma) snadná diferencovatelnost

21 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201421 Trocha teorie – definice Mějme dáno m kontrolních bodů P i, m reálných čísel w i (váhy), stupeň křivky n a uzlový vektor t=(t 0, t 1,...t m+n+1 ). NURBS křivka je definována jako Bázové funkce N(t) jsou definovány rekurentně: Nechť t=(t 0, t 1,...t s ) je uzlový vektor. B-splajn funkce stupně n je definována:

22 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201422 Kružnice jako NURBS křivka Kružnice: střed [0,0] poloměr 1. NURBS křivka stupeň 2 kontrolní body (9) [1,0], [1,1], [0,1], [-1,1], [-1,0],... váhový vektor (1,  2/2, 1,  2/2, 1  2/2, 1  2/2, 1) uzlový vektor (0, 0, 0, ¼, ¼, ½, ½, ¾, ¾, 1, 1, 1)

23 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201423 Geometrické transformace Posun vektor posunutí (2 body P, Q) pro úsečku: AP x = A x + (Q x – P x ); AP y = A y + (Q y – P y ); BP x = B x + (Q x – P x ); BP y = B y + (Q y – P y ); pro kružnici: SP x = SP x + (Q x – P x ); rP = r x y 0 P Q A B AP BP S SP r rP

24 Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 201424 Geometrické transformace Otočení pro bod pro úsečku (konc. body) pro kružnici (střed) x y 0 Q φ S Q‘ r  r


Stáhnout ppt "BU51 Systémy CAD RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,"

Podobné prezentace


Reklamy Google