Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NORMY 2011 Pavel Borek 602 75 96 57 Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ Praha)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NORMY 2011 Pavel Borek 602 75 96 57 Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ Praha)"— Transkript prezentace:

1 NORMY 2011 Pavel Borek 602 75 96 57 Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ Praha)

2 LEDEN 2011: ČSN EN 61557-9 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT ÚNOR 2011: ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

3 BŘEZEN 2011: +ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky. DUBEN 2011: ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením. KVĚTEN 2011: ČSN IEC 60050-617 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

4 ČERVEN 2011: ČSN EN 60027-7 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory. ČERVENEC 2011: +ČSN EN 60445 ed. 4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů SRPEN 2011: +ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány ČSN EN 61010-1 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

5 ZÁŘÍ 2011: ČSN EN 60974-4 ed. 2 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Periodické kontroly a zkoušení. Tato norma stanovuje zkušební postupy pro periodické kontroly a pro zajištění elektrické bezpečnosti po opravě. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Norma je v Anglickém originálu a nebude přeložena. ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení ČSN EN 60079-19 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení +ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách +ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy ČSN 34 2710 El. požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba +ČSN EN 61439-5 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

6 LISTOPAD 2011: +ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení PROSINEC 2011: ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

7 LEDEN 2012: +ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života ÚNOR 2012: +ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení +ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

8 2011 / 2012: UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ NORMY ENERGETIKY : už zmiňované : normy řady ČSN 33 3201 ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY (EON – ČEZ – PRE) PNE 33 0000- 1 má edici 5 z roku 2011 PNE 33 0000-4 má edici 3 z roku 2011

9 . Děkuji za pozornost. Prezentace bude na stránkách www.ecdv.czwww.ecdv.cz Pavel Borek 602 75 96 57


Stáhnout ppt "NORMY 2011 Pavel Borek 602 75 96 57 Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ Praha)"

Podobné prezentace


Reklamy Google