Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009. Audit v kostceStrana 2 Obsah ► Definice a cíle auditu ► Regulační rámec ► Rozsah a chronologie auditorských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009. Audit v kostceStrana 2 Obsah ► Definice a cíle auditu ► Regulační rámec ► Rozsah a chronologie auditorských."— Transkript prezentace:

1 Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009

2 Audit v kostceStrana 2 Obsah ► Definice a cíle auditu ► Regulační rámec ► Rozsah a chronologie auditorských prací ► Plán auditu ► Stanovení hladiny významnosti ► Auditorské riziko ► Procesy ► Testy spolehlivosti ► Testy věcné správnosti ► Zpráva auditora ► Typy výroku

3 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 3 Definice a cíle auditu “Agency theory” Informační asymetrie mezi vlastníky a vedením Představenstvo Dozorčí rada Management Podnik Vlastníci Auditor účetní závěrka

4 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 4 Definice auditu Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek.... je-li účetní závěrka vyhotovena ve všech významných aspektech v souladu s používanými účetními zásadami Definice a cíle auditu Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Příloha

5 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 5 Definice a cíle auditu Uživatelé finančních výkazů Banky a finanční partneři Akcionáři Státní orgány Finanční výkazy Burza Představenstvo společnosti/ Dozorčí rada Strategičtí partneři

6 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 6 Regulační rámec Legislativa ► České předpisy ► Předpisy EU ► SEC Profesní regulace ► Auditorské směrnice ► Profesní předpisy Vnitro-firemní procedury a postupy

7 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 7 Rozsah a chronologie auditorských prací Výrok auditora Dopis vedení společnosti Testy spolehlivosti Testy věcné správnosti v omezeném rozsahu Dopis vedení společnosti Zjištění a popis procesů Celkové posouzení fin. výkazů Plán auditu Hodnocení procesů Testy věcné správnosti v plném rozsahu Interní kontroly Absence interních kontrol Účinné IT Experti Neúčinné

8 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 8 Planning and Risk IdentificationStrategy and Risk AssessmentExecutionConclusion and Reporting EY GAM Roadmap Make Combined Risk Assessments Update Tests of Controls Design and Execute Tests of ITGCs Wrap-Up the Engagement Consider Client Acceptance/ Continuance Results Understand the Business Understand IT Environment Complexity and Determine IT Professional Involvement Identify Significant Accounts and Disclosures and Relevant Assertions Identify Fraud Risks and Determine Responses Determine PM, TE and SAD Nominal Amount Assess Internal Control at the Entity Level Engagement Team Discussion Identify Significant Classes of Transactions and Related Applications Understand Flows of Transactions, WCGWs and Controls Perform Walkthroughs Understand and Evaluate the FSCP Select Controls to Test Understand ITGCs Design Tests of Controls Design Tests of Journal Entries and Other Mandatory Fraud Procedures Design Substantive Audit Procedures Design General Audit Procedures Prepare Audit Strategies Memorandum Execute Tests of Controls Execute Test of Journal Entries and Other Mandatory Fraud Procedures Perform Substantive Audit Procedures (Lead Sheets and Audit Plan) Perform General Audit Procedures Prepare and Deliver Client Communications Complete Documentation and Archive Engagement Complete Review and Approval Summary Prepare Summary Review Memorandum Perform Final Overall Financial Statement Review Prepare Summary of Audit Differences Evaluate ITGCs Update Tests of ITGCs Post-Interim Event Team Planning Event Understand Service Requirements, Determine Audit Scope and Establish the Team Reassess Combined Risk Assessments

9 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 9 Auditový tým - role ► Asistent/zkušený asistent ► Senior ► Manager/Senior Manager ► Partner ► Nezávislý partner

10 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 10 Plán auditu ► příprava smlouvy ► aktualizace znalostí o společnosti a odvětví ► posouzení podnikatelských rizik a jejich vlivu na účetní závěrku - odhad auditorského rizika ► stanovení hladiny významnosti ► určení významných účtů a procesů ► plán auditorských postupů ► administrativa – termíny, rozpočet, složení týmu

11 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 11 Zásada významnosti a auditorské riziko Auditorské riziko ► riziko, že auditor vydá neodpovídající výrok k účetní závěrce ► kombinace přirozeného, kontrolního a zjišťovacího rizika ► AR = IR x CR X DR ► (auditorské riziko = přirozené riziko x kontrolní riziko x zjišťovací riziko)

12 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 12 Procesy – popis, hodnocení a testy spolehlivosti ► Identifikace, popis procesu a systému vnitřních kontrol ► Ověření popisu procesu na jedné transakci ► Posouzení, zda vnitřní kontroly jsou nastaveny efektivně ► Rozhodnutí, zda budeme provádět testy spolehlivosti

13 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 13 Testy spolehlivosti ► Cíle testů spolehlivosti K našim cílům při provádění těchto testů patří zjištění, zda kontroly: ► Fungují tak, jak jsme si mysleli. ► Kontroly působily v průběhu období s požadovanou spolehlivostí. ► Byly použity včas. ► Zahrnovaly všechny příslušné transakce. ► Byly založeny na spolehlivých informacích. ► Výsledkem je včasná oprava všech chyb zjištěných příslušnou kontrolou, na kterou se spoléháme – Dopis vedení společnosti.

14 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 14 Testy věcné správnosti - hodnocení kombinovaného rizika a míra ujištění získaná z auditu Hodnocení kombinovaného rizika Ujištění získaná na základě testů věcné správnosti Kombinace postupů Ujištění získaná z testů spolehlivosti a hodnocení rizika 0 %0 %0 %0 % Minimální Nízké StředníVysoké Minimální Nízké StředníVysokéUjištění 95 %

15 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 15 Testy věcné správnosti Testy zůstatků a operací, jejichž cílem je získat informace o úplnosti, správnosti a průkaznosti údajů v účetní závěrce Skutečnosti ► existence – aktivum či pasivum existuje ► vlastnictví – aktivum je majetkem, pasivum je závazkem se dané společnosti ► výskyt – transakce se vztahuje k dané společnosti ► úplnost – neexistují neevidovaná aktiva, pasiva či transakce ► ocenění - aktivum či pasivum je evidováno ve správné částce ► vykázání – položka je vykázána v souladu s předpisy

16 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 16 Zpráva auditora ► název zprávy ► příjemce ► úvodní odstavec – určení účetní závěrky a prohlášení odpovědnosti vedení a úloze auditora ► odstavec o rozsahu auditu – odkaz na auditorské směrnice, popis provedených činností ► vlastní výrok ► datum ► jméno a sídlo auditora ► podpis auditora

17 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 17 Formování výroku auditora Rozhodovací matice významnázásadní nejistota nesouhlas výrok s výhradou odmítnutí výroku záporný výrok

18 26. listopadu 2009Audit v kostceStrana 18 Dotazy ???


Stáhnout ppt "Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009. Audit v kostceStrana 2 Obsah ► Definice a cíle auditu ► Regulační rámec ► Rozsah a chronologie auditorských."

Podobné prezentace


Reklamy Google