Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Poprvé se objevila v USA v souvislosti s Securities Act 1933  Pojem Due Diligence byl tehdy použit jako jistý druh ochrany pro makléře při nákupu cenných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Poprvé se objevila v USA v souvislosti s Securities Act 1933  Pojem Due Diligence byl tehdy použit jako jistý druh ochrany pro makléře při nákupu cenných."— Transkript prezentace:

1

2  Poprvé se objevila v USA v souvislosti s Securities Act 1933  Pojem Due Diligence byl tehdy použit jako jistý druh ochrany pro makléře při nákupu cenných papírů  Termín se původně týkal veřejných investic, postupem času se rozšířil i do soukromého sektoru.

3  DD obchodních operací  DD investičních fondů  DD v občanských soudních sporech – vyhnout se ublížení další straně, které by se spor mohl dotýkat  Obrana zločince – strict liability (plná zodpovědnost)  Environmentální DD – vyhnutí se zodpovědnosti

4  Původem pojem z amerického práva  Přeloženo do češtiny: „náležitá (obvyklá) opatrnost“  Přenesený význam je tzv. „audit pro zvláštní účely“  Jedná se o analýzu podniku, zejména v oblasti práva, daní a financí s cílem zobrazit silná a slabá místa podniku a rizika spojená s jeho převzetím

5  Pojem se používá v souvislosti s nárůstem a rozvojem vlastnických kapitálových transakcí  Běžný příklad: nejčastěji se uvádí proces prováděný v různých průmyslových odvětvích, kdy potenciální akvizitor evaluuje cílovou společnost či aktiva pro akvizici.  Evaluace: hodnocení, stanovení hodnoty  Akvizice: získání, přírůstek

6  Zadává ji akvizitor - společnost, která má zájem koupit podíl nebo jinak získat společnost, u které se pak DD provádí. – tzn. Provádí se při nějakém transferu společnosti  Výsledkem je hodnotící zpráva  DD je určena pro objednatele, nikoliv pro širokou veřejnost

7  Základní zaměření zprávy je z velké části určeno a ovlivněno požadavky, záměrem klienta, zadáním zakázky  Zpráva pak rekapituluje získané údaje a poznatky zaměřené na ty skutečnosti, které mají pro objednatele klíčový význam  Obsahem část oje seznámení objednatele s historií a činností podniku, fungováním společnosti jako celku a jednotlivými produkty podniku

8  V rámci DD auditor hledá tzv. „kostlivce ve skříni“, neboli potenciální rizika  Hlavním cílem auditu pro zvláštní účely je v první řadě poskytnout informace o potenciálních daňových a účetních rizicích, včetně vyčíslení možných finančních dopadů

9  Rozbory majetku, závazků a výsledků hospodaření s posouzením rizik doměrků daní, pokut od kontrolních orgánů a dalších nesrovnalostí  Zpráva se věnuje výsledkům jednotlivých kontrolních testů a rozborů – smyslem je ověření skutečností definovaných v předmětu zakázky

10  Detailní všeobecná kontrola kvality účetnictví  Důraz na nejvýznamnější hospodářské operace podniku a správnost zachycení v účetních uzávěrkách, soulad s platnými předpisy  Analýza dříve provedených významných finančních operací  Nestandardní operace – převod jmění na jediného, štěpení podniku – účetní a daňové dopady

11  Kontroly výsledků hospodaření za určité období  Zaměřují se na výnosy, provozní výsledky hospodaření a zisk po zdanění  Jednotlivé ukazatele se srovnávají např. podle období, nebo analyzují nestandardní výkyvy  Doprovázeno analýzou použitých postupů vykazování, účtování, oceňování a všech druhů daní (z příjmů a přidané hodnoty)

12  Součástí zprávy bývá i ověření klíčových položek aktiv a pasiv uvedených v rozvaze Prověřuje korporační záležitosti, smlouvy společnosti, pracovní smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o pořízení klíčového majetku

13  Součástí zprávy mohou být i doporučení nebo navrhovaná opatření týkající se zjištěných nesprávností a nesrovnalostí  Každá Due Diligence je jiná, závidí na tom, co požaduje objednatel  Podstatné je, že Due Diligence je vždy prováděna za konkrétním účelem a jedná se podrobnou kontrolu požadovaných ukazatelů


Stáhnout ppt " Poprvé se objevila v USA v souvislosti s Securities Act 1933  Pojem Due Diligence byl tehdy použit jako jistý druh ochrany pro makléře při nákupu cenných."

Podobné prezentace


Reklamy Google