Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych)"— Transkript prezentace:

1 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) – celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. 10 zemí. 1 společnost. Ing. Jana Skálová, Ph.D. E-mail: jana.skalova@tpa-horwath.cz

2 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 2 Možné přeměny dle novely zákona  Fúze  Sloučení  Splynutí  Převzetí jmění jedním společníkem  Rozdělení  Rozštěpení  Odštěpení  Rozdělení sloučením  Změna právní formy  Přeshraniční přemístění sídla

3 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 3 Stručný přehled kroků při přípravě přeměny  Vymezení účetní závěrky, která bude sloužit jako podklad pro ocenění jmění (řádná účetní závěrka, konečná účetní závěrka)  Ocenění jmění posudkem znalce jmenovaného soudem  Stanovení Rozhodného dne fúze  Sestavení Zahajovací rozvahy  Audit závěrky a zahajovací rozvahy  Příprava projektu fúze  Valná hromada schvalující fúzi nebo odštěpení  Zápis fúze do obchodního rejstříku = právní účinky

4 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 4 Rozhodný den  § 10 zákona o přeměnách  (1) Rozhodným dnem fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka (dále jen „rozhodný den“) se rozumí den, od něhož se jednání zanikající společnosti nebo družstva nebo zanikajících společností nebo družstev nebo rozdělované společnosti nebo družstva považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti nebo družstva nebo nástupnických společností nebo družstev nebo přejímajícího společníka.  (3) Rozhodný den přeměny nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den přeměny může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.

5 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 5 Účetní období v návaznosti na rozhodný den  NOVĚ § 3, odst. 3 zákona o účetnictví  V případě přeměn společností účetní období začíná rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období ve kterém byl proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku, účetní jednotku rozdělovanou odštěpením nebo přejímajícího společníka.  U zúčastněných účetních jednotek končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému dnu.

6 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 6 Alternativa 1 – pro fúze „po staru“  Konečná účetní závěrka ke dni 31.12.2011, k témuž datu znalecké ocenění jmění zanikající společnosti  Rozhodný den shodný s prvním dnem účetního období, tj. 1.1.2012  Den zápisu v témže roce, tj. například k 31.10.2012 Účetní období 2011 Účetní období roku 2012 Konečná účetní závěrka k 31.12.2011 Řádná účetní závěrka k 31.12.2012 Rozhodný den 1.1.2012 Den zápisu

7 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 7 Alternativa 2  Poslední řádná účetní závěrka k 31.12.2011, k témuž datu provedeno ocenění jmění zanikající společnosti  Rozhodný den spojen s datem zápisu do obchodního rejstříku, tj. např. 1.7.2012, pak je konečná účetní závěrka sestavena k datu 30.6.2012 Rok 2011 Účetní období před Rozhodným dnem Účetní období Nástupnické společnosti Řádná účetní závěrka 31.12.2011 Řádná účetní závěrka Rozhodný den Den zápisu Konečná účetní závěrka 30.6,2012

8 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 8 Použitelné alternativy  Rozhodný den předchází přípravu projektu fúze  Povinnost sestavit konečnou účetní závěrku ke dni předcházející rozhodný den  K rozhodnému dni sestavení zahajovací rozvahy  Projekt obsahuje údaje navazující na zahajovací rozvahu  K datu zápisu do obchodního rejstříku spojeno účetnictví nástupnické a zanikající společnosti  Rozhodný den spojen s datem zápisu do obchodního rejstříku  Zvolení účetní závěrky pro účely ocenění – musí být spojena s uzavřením účetních knih  Projekt obsahuje údaje o emisi podílů či akcií na zvýšení základního kapitálu  Ke dni předcházející zápis fúze do OR je sestavena konečná účetní závěrka  Ke dni zápisu fúze je sestavena zahajovací rozvaha

9 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 9 Hlavní změny v účetní regulaci  Konečná účetní závěrka neobsahuje zaúčtování reálné hodnoty, tj. přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu dle § 27 zákona o účetnictví ve vazbě na povinnost ocenění jmění zanikající či rozdělované společnosti  Úspora nákladů oproti minulosti  Odpadla potřeba otvírat účetní knihy a účtovat přecenění do již zavřeného účetnictví

10 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 10 Nové ocenění  Nové ocenění se:  Promítne do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti  Účtuje ho zanikající nebo nástupnická společnost k rozhodnému dni do účetních knih podvojnými zápisy (z důvodu průkaznosti)  Zanikající společnost účtuje pokud rozhodný den následuje po dni, k němuž byla sestavena účetní závěrka pro ocenění jmění (konečná účetní závěrka) a je oddělen rozhodný den od právních účinků  Nástupnická společnost účtuje, pokud je spojen rozhodný den s právními účinky (zanikající už nebude existovat)

11 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 11  Realizované fúze = zapsané do obchodního rejstříku v roce 2010  Celkem 394 fúzí  607 zanikajících společností + 4 družstva  372 existujících nástupnických subjektů  18 nově vzniklých společností  = 1 001 zúčastněných společností, družstev Fúze v ČR v roce 2010 – výsledky analýzy

12 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 12 Společnostmi stanovený rozhodný den

13 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 13 Výsledky provedené analýzy Vývoj zapsaných fúzí v jednotlivých měsících (v %)

14 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko strana 14 Děkuji za Vaši pozornost TPA Horwath Mánesova 28 120 00 Praha 2 www.tpa-horwath.cz


Stáhnout ppt "Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych)"

Podobné prezentace


Reklamy Google