Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do účetnictví. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do účetnictví. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."— Transkript prezentace:

1 Úvod do účetnictví

2 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

3 Písemné = napsané rukou nebo zapsané na PC s možností tisku Podmínky – zápis nelze dodatečně upravit, je trvalého charakteru, nelze zápisy antidatovat Hospodářský jev = skutečnost, která nastala v podniku a která měla vliv na stav aktiv, pasiv, nákladů nebo výnosů Peněžní jednotky = v českých korunách Cizí měnu je nutné přepočítat kurzem na Kč Hodnoty množství je nutné přepočítat na Kč cenou za měrnou jednotku

4 Předmět účetnictví Zachycení informací o: – Aktivech – Pasivech – Nákladech – Výnosech – Hospodářském výsledku

5 Aktiva – zachycena v Rozvaze – je to majetek podniku vyjádřený v Kč Pasiva – zachycena v Rozvaze – je to kapitál podniku nebo-li zdroj krytí majetku podniku vyjádřený v Kč

6 Náklady – zachyceny ve Výkazu zisku a ztráty – je to spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v Kč Výnosy – zachyceny ve Výkazu zisku a ztráty – je to výkon podniku vyjádřený v Kč (nejčastěji jsou to tržby za prodej výrobků, služeb, zboží, dl.majetku) Hospodářský výsledek – výsledek hospodaření podniku HV < 0 ……… ztráta HV > 0 ……… zisk HV = 0

7 Důvody vedení účetnictví Průkazní materiál při soudním řízení Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, … Podklad pro daňová přiznání

8 Právní normy Základní právní předpisy Zvláštní předpisy

9 Základní právní předpisy – Zákon o účetnictví – Vyhláška MF – Opatření MF – Účetní standardy

10 Zvláštní předpisy – Zákon o obchodních korporacích – Zákon o dani z příjmu – Zákon o dani z přidané hodnoty – Zákoník práce – Zákon o dani silniční – Atd.

11 Vnitropodnikové směrnice Směrnice podniku, které specifikují vedení účetnictví s ohledem na konkrétní podmínky daného podniku Tvorba směrnic je dána zákonem Vytváří si ji a schvaluje každá účetní jednotka sama

12 Obsah vnitropodnikových norem – Účtování zásob – Způsob odepisování – Oceňování – Účtový rozvrh – Dokladové řady – Oběh dokladů – Podpisové vzory – Inventarizace – Použití kurzů – Atd.

13 Účetní zásady Jsou dány Zákonem o účetnictví Nedodržení vede k chybnému vedení účetnictví – Nesprávnému vykazování aktiv a pasiv – Nesprávnému vykazování nákladů a výnosů – Nesprávnému stanovení HV a z něj vyměřené daňové povinnosti – Sankce ze strany FÚ – Ztráta důvěryhodnosti pro dodavatele, odběratele, zaměstnance, banky, státní organizace atd.

14 Úplnost – pokud jsou zaúčtovány všechny hospodářské operace, jsou zaevidovány všechny doklady Věrnost - pokud evidovaný stav v účetnictví a skutečný stav spolu souhlasí, tj. účetnictví věrně zobrazuje skutečnost Správnost – pokud je účetnictví vedeno v souladu s právními předpisy Průkaznost – pokud jsou všechny účetní informace podloženy účetním dokladem

15 Účetní období – Kalendářní rok Trvá 12 měsíců, začíná 1.1. a končí 31.12 téhož roku – Hospodářský rok trvá 12 měsíců, začíná libovolný den v roce Nutný souhlas FÚ např.: 1. 4.2012 – 31. 3. 2013 Bilanční kontinuita – konečný stav tohoto roku je stejný jako počáteční stav následujícího roku

16 Zodpovědnost za vedení účetnictví – účetní jednotka si za své účetnictví zodpovídá sama, bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti účetnictví vede (zaměstnanec, externí firma, sám majitel) Věcná a časová souvislost – náklady a výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí

17 Vedení hospodářských operací 2 ZPŮSOBY VEDENÍ Účetnictví – Všechny právnické osoby (PO) – Některé fyzické osoby (FO) – FO, která má zákonem stanovený obrat (příjem peněz) – FO, která je zapsaná v Obchodním rejstříku – FO, která vede účetnictví dobrovolně Daňová evidence – Fyzické osoby, které nevedou účetnictví – Nemají zákonem stanovený obrat – Nejsou zapsané v obchodním rejstříku – Nevedou účetnictví dobrovolně

18 Výpočet hospodářského výsledku V účetnictví: HV = Výnosy – Náklady V Daňové evidenci: HV = Příjmy – Výdaje Nákladspotřeba výrobních činitelů vyjádřená v Kč Výnosvýkon podniku vyjádřený v Kč (nejčastěji jsou to tržby za prodej výrobků, služeb, zboží, dl.majetku) Příjemnárůst peněžních prostředků (v pokladně, v bance) Výdajúbytek peněžních prostředků (v pokladně, bance)

19 Práce s učebnicí Úloha 1.2.

20 Klasifikace účetnictví Finanční účetnictví – Opírá se o Zákon o účetnictví, účtuje operace, které se staly, účetní operace se zachycují jen v peněžních jednotkách, dodržuje se podvojnost Manažerské účetnictví – Vychází z potřeb podniku, může účtovat i plánované operace, účetní operace lze zachytit i v měrných jednotkách, nemusí být podvojnost Vnitropodnikové účetnictví (UCE uvnitř podniku) Rozpočty (plánování příjmů a výdajů) Kalkulace (tvorba cen)


Stáhnout ppt "Úvod do účetnictví. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google