Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Úvod do účetnictví

2 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

3 Písemné = napsané rukou nebo zapsané na PC s možností tisku
Podmínky – zápis nelze dodatečně upravit, je trvalého charakteru, nelze zápisy antidatovat Hospodářský jev = skutečnost, která nastala v podniku a která měla vliv na stav aktiv, pasiv, nákladů nebo výnosů Peněžní jednotky = v českých korunách Cizí měnu je nutné přepočítat kurzem na Kč Hodnoty množství je nutné přepočítat na Kč cenou za měrnou jednotku

4 Předmět účetnictví Zachycení informací o: Aktivech Pasivech Nákladech
Výnosech Hospodářském výsledku

5 Aktiva Pasiva zachycena v Rozvaze je to majetek podniku vyjádřený v Kč
je to kapitál podniku nebo-li zdroj krytí majetku podniku vyjádřený v Kč

6 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek zachyceny ve Výkazu zisku a ztráty
je to spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v Kč Výnosy je to výkon podniku vyjádřený v Kč (nejčastěji jsou to tržby za prodej výrobků, služeb, zboží, dl.majetku) Hospodářský výsledek výsledek hospodaření podniku HV < 0 ……… ztráta HV > 0 ……… zisk HV = 0

7 Důvody vedení účetnictví
Průkazní materiál při soudním řízení Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, … Podklad pro daňová přiznání

8 Právní normy Základní právní předpisy Zvláštní předpisy

9 Základní právní předpisy
Zákon o účetnictví Vyhláška MF Opatření MF Účetní standardy

10 Zvláštní předpisy Zákon o obchodních korporacích Zákon o dani z příjmu
Zákon o dani z přidané hodnoty Zákoník práce Zákon o dani silniční Atd.

11 Vnitropodnikové směrnice
Směrnice podniku, které specifikují vedení účetnictví s ohledem na konkrétní podmínky daného podniku Tvorba směrnic je dána zákonem Vytváří si ji a schvaluje každá účetní jednotka sama

12 Obsah vnitropodnikových norem
Účtování zásob Způsob odepisování Oceňování Účtový rozvrh Dokladové řady Oběh dokladů Podpisové vzory Inventarizace Použití kurzů Atd.

13 Účetní zásady Jsou dány Zákonem o účetnictví
Nedodržení vede k chybnému vedení účetnictví Nesprávnému vykazování aktiv a pasiv Nesprávnému vykazování nákladů a výnosů Nesprávnému stanovení HV a z něj vyměřené daňové povinnosti Sankce ze strany FÚ Ztráta důvěryhodnosti pro dodavatele, odběratele, zaměstnance, banky, státní organizace atd.

14 Úplnost – pokud jsou zaúčtovány všechny hospodářské operace, jsou zaevidovány všechny doklady
Věrnost - pokud evidovaný stav v účetnictví a skutečný stav spolu souhlasí, tj. účetnictví věrně zobrazuje skutečnost Správnost – pokud je účetnictví vedeno v souladu s právními předpisy Průkaznost – pokud jsou všechny účetní informace podloženy účetním dokladem 

15 Účetní období Kalendářní rok Trvá 12 měsíců, začíná 1.1. a končí téhož roku Hospodářský rok trvá 12 měsíců, začíná libovolný den v roce Nutný souhlas FÚ např.: – Bilanční kontinuita – konečný stav tohoto roku je stejný jako počáteční stav následujícího roku

16 Zodpovědnost za vedení účetnictví – účetní jednotka si za své účetnictví zodpovídá sama, bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti účetnictví vede (zaměstnanec, externí firma, sám majitel) Věcná a časová souvislost – náklady a výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí

17 Vedení hospodářských operací
2 ZPŮSOBY VEDENÍ Účetnictví Všechny právnické osoby (PO) Některé fyzické osoby (FO) FO, která má zákonem stanovený obrat (příjem peněz) FO, která je zapsaná v Obchodním rejstříku FO, která vede účetnictví dobrovolně Daňová evidence Fyzické osoby, které nevedou účetnictví Nemají zákonem stanovený obrat Nejsou zapsané v obchodním rejstříku Nevedou účetnictví dobrovolně

18 Výpočet hospodářského výsledku
V účetnictví: HV = Výnosy – Náklady V Daňové evidenci: HV = Příjmy – Výdaje Náklad spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v Kč Výnos výkon podniku vyjádřený v Kč (nejčastěji jsou to tržby za prodej výrobků, služeb, zboží, dl.majetku) Příjem nárůst peněžních prostředků (v pokladně, v bance) Výdaj úbytek peněžních prostředků (v pokladně, bance)

19 Práce s učebnicí Úloha 1.2.

20 Klasifikace účetnictví
Finanční účetnictví Opírá se o Zákon o účetnictví, účtuje operace, které se staly, účetní operace se zachycují jen v peněžních jednotkách, dodržuje se podvojnost Manažerské účetnictví Vychází z potřeb podniku, může účtovat i plánované operace, účetní operace lze zachytit i v měrných jednotkách, nemusí být podvojnost Vnitropodnikové účetnictví (UCE uvnitř podniku) Rozpočty (plánování příjmů a výdajů) Kalkulace (tvorba cen)


Stáhnout ppt "Úvod do účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google