Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování nákladů a výnosů Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování nákladů a výnosů Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování nákladů a výnosů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1413 Datum vytvoření: 19. 8. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vysvětlení pojmů náklad a výnos. Základní pravidla u účtování nákladů. Základní pravidla u účtování výnosů. Objasnění zjišťování hospodářského výsledku.

3 Metodické pokyny Učební materiál použitelný při výuce nákladů a výnosů. Učební materiál použitelný převážně pro výkladovou metodu s názornými schématy účtování nákladů a výnosů.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Základní účtování nákladů a výnosů

6 Pojem náklad při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě materiálu, pracovní síly, k opotřebení dlouhodobého majetku (např. strojů-vyjadřujeme jej odpisy), atd. tuto spotřebu materiálu, pracovní síly (výrobních činitelů), vyjádřenou v peněžních jednotkách, nazýváme náklady u nákladů evidujeme v účetnictví: -co bylo spotřebováno – řadíme náklady do druhů -na jaký účel bylo spotřebováno

7 Pojem - výnos výsledkem jakékoliv podnikatelské činnosti (výroba výrobků, služba poskytovaná obyvatelstvu, organizacím, atd.) je výkon vyjádřený v peněžních jednotkách, výnos výnosy se v účetnictví člení stejně jako náklady, do druhů Hospodaření podniku výše nákladů a výnosů je důležitým ukazatelem pro hospodaření podniku náklady a výnosy velmi výrazně ovlivňují hospodářský výsledek podniku

8 Pravidla účtování nákladů náklady se účtují na výsledkových účtech náklady se zachycují skoro vždy na straně Má Dáti příslušného nákladového účtu náklady se při účtování člení podle druhů do ekonomicky stejnorodých skupin (např. spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého majetku, spotřeba služeb apod.) veškeré nákladové účty v účetní osnově začínají vždy číslicí 5 náklady se zásadně účtují do období, se kterým časově a účetně souvisí na nákladových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku roku

9 Pravidla účtování výnosů výnosy se účtují na výsledkových účtech výnosy se zachycují skoro vždy na straně Dal příslušného výnosového účtu výnosy se při účtování člení podle druhů do ekonomicky stejnorodých skupin (např. tržby za prodej výrobků, tržby za prodej služeb apod.) veškeré výnosové účty v účetní osnově začínají vždy číslicí 6 výnosy se zásadně účtují do období, se kterým časově a účetně souvisí na výnosových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku roku

10 Schéma účtování nákladů souvztažně s pokladnou Pokladna Cestovné VPD proplaceno cestovné zaměstnancům Spotřeba materiálu drobné nákupy za hotové nákup pohonných hmot Nakupované služby opravy dlouhodob. majetku opravy drobného majetku poradenské služby reklama výkony spojů (telefon, poštovné)

11 Schéma účtování nákladů souvztažně s bankovním účtem a dodavateli Bankovní účet Finanční náklady VBÚ poplatky bance VBÚ úroky z úvěru Dodavatelé Spotřeba energie FAP za elektrickou energii Nakupované služby opravy dlouhodob.majetku opravy drobného majetku poradenské služby reklama výkony spojů (telefon, poštovné)

12 Schéma účtování nákladů - zásoby Materiál na skladě Spotřeba materiálu VÚD výdej materiálu ze skladu do výroby Zboží na skladech a v prodejnách Prodané zboží VÚD vyskladnění prodaného zboží v pořizovacích cenách

13 Schéma účtování nákladů souvztažně s dlouhodobým majetkem a zaměstnanci Dlouhodobý majetek Odpisy dlouhodob. maj. VÚD odpisy dlouhodob. majetku Zaměstnanci Mzdové náklady VÚD hrubé mzdy zaměstnanců Zúčtování s institucemi Zákonné soc. pojištění předpis pojistného firmy na zdrav. a soc. pojištění

14 Schéma účtování výnosů Pokladna, Odběratelé Tržby za prodej zboží PPD prodej zboží za hotové FAV prodej zboží na fakturu Tržby za prodej výrobků a služeb PPD za prodej výrobků a služeb FAV za prodej výrobků a služeb Bankovní účet Úroky VBÚ připsané úroky z běžného účtu Výrobky Změna stavu zásob výrobků VÚD výrobky předané do skladu VÚD vyskladnění prodaných výrobků

15 Cvičení - doplňujte Výnosy se zachycují skoro vždy na straně DAL. Výnosy v účetní osnově najdeme pod účetní třídou 6. Spotřebu materiálu, pracovní síly či opotřebení dlouhodobého majetku nazýváme nákladem. Náklady se zachycují skoro vždy na straně MÁ DÁTI. Náklady v účetní osnově najdeme pod účetní třídou 5. Náklady a výnosy velmi výrazně ovlivňují hospodářský výsledek. Výsledkem jakékoliv podnikatelské činnosti je výkon, vyjádřený v peněžních jednotkách, nazvaný výnos.

16 Použité značení v učebním materiálu FAV – faktura vystavená (odběratelská) FAP – faktura přijatá (dodavatelská) PPD – příjmový pokladní doklad VPD – výdajový pokladní doklad VÚD – vnitřní účetní doklad VBÚ – výpis z běžného účtu


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování nákladů a výnosů Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google