Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý fin. maj. – cenné papíry Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý fin. maj. – cenné papíry Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý fin. maj. – cenné papíry Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA2.1505 Datum vytvoření: 17. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Rozdělení cenných papírů. Ocenění cenných papírů. Zisk z cenných papírů. Charakteristika krátkodobých cenných papírů. Charakteristika krátkodobého finančního majetku. Ukázka účtování jednotlivých druhů (skupin) krátkodobých cenných papírů.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k vysvětlení krátkodobého finančního majetku - cenných papírů. Dále je v učebním materiálu ukázka účtování jednotlivých druhů krátkodobých cenných papírů. Na závěr materiálu je zařazené krátké cvičení k ověření pochopení látky žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978- 80-247-5171-9.

5 Krátkodobý finanční majetek- cenné papíry

6 Zisk z cenných papírů CP Volné peněžní prostředky lze investovat různě a jednou z možností je do cenných papírů. Zisk z cenných papírů může být: - -dividendy, podíly na zisku – koupí CP vzniká účetní jednotce nárok na výnos (charakteristické spíše u dlouhodobých CP) - -zisk v případě prodeje CP – charakteristické pro krátkodobé CP (koupíme CP a za cenu vyšší prodáme) - -úrok – charakteristické pro dluhové CP

7 Členění a ocenění cenných papírů Cenné papíry a podíly ve vlastnictví se člení na: dlouhodobý finanční maj. krátkodobý finanční maj. - doba držby či splatnosti - doba držby či splatnosti je přesahuje 12 měsíců kratší jak 12 měsíců

8 Ocenění CP v okamžiku pořízeníke konci rozvahového dne - oceňují se k datu pořízení - ke konci rozvahového dne pořizovací cenou (i s vedlejšími reálnou hodnotou - hodnota náklady, např. provize makléři) v daném čase

9 Krátkodobé cenné papíry Řadíme je do krátkodobého finančního majetku. Evidujeme je na analytických účtech podle druhu CP. V krátkodobém finančním majetku se evidují: - -cenné papíry k obchodování - -dluhové CP se splatností do 12 měsíců - -CP a podíly emitované (vydané) účetní jednotkou - -ostatní realizovatelné CP

10 Cenné papíry k obchodování - majetkové Takové CP, které jsou nakupovány za účelem prodeje s cílem z prodeje dosáhnout zisk. Nákup se účtuje na 251, případně 259. Prodej se účtuje na 661 v reálné výsledkové hodnotě a současně se účtuje na 561 úbytek CP v pořizovací ceně. Schéma účtování: 1. 1.Pořízení CP259 / 211, 379 2. 2.Zařazení CP v pořiz. ceně251 / 259 3. 3.Prodej CP v prodejní ceně211, 378 / 661 4. 4.Úbytek CP v pořiz. ceně561 / 251

11 Cenné papíry k obchodování - dluhové Emitent si výdejem CP opatřuje finanční prostředky. Pokud je s těmito CP obchodováno, účtují se obdobně jako majetkové CP, používáme účet 253. K rozvahovému dni se oceňují reálnou hodnotou. Schéma účtování: 1. 1.Pořízení CP259 / 211, 379 2. 2.Zařazení CP 253 / 259 3. 3.Prodej CP v prodejní ceně211, 315 / 661 4. 4.Úbytek CP v reálné hodnotě561 / 253

12 Dluhové cenné papíry se splatností do 12 měsíců Dluhopisy držené do splatnosti, max. do 12 měsíců, používáme účet 256. Dluhopis má většinou stanovenou pevnou úrokovou sazbu, pro úroky používáme také účet 256 – analyticky rozlišený. Dluhové CP se oceňují při pořízení pořizovací cenou. Schéma účtování: 1. 1.Nákup dluhopisů256.1 / 211, 379 2. 2.Úrokový výnos za dobu držby256.2 / 666 3. 3.Výplata úroku211, 221 / 256.2 4. 4.Výplata dluhopisu (emitent splatil držiteli dluhopisy) 211, 221 / 256.1

13 CP a podíly emitované účetní jednotkou Do této skupiny CP řadíme vlastní akcie, vlastní obchodní podíly a vlastní dluhopisy. Emitentem (vydavatelem) je samotná společnost. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly se účtují v pořizovacích cenách na účet 252. Vlastní dluhopisy se účtují v pořizovacích cenách na účet 255.

14 Ostatní realizovatelné CP Tyto CP nejsou: - -určeny k obchodování na trhu - -dlužné CP držené do splatnosti - -registrované CP Jedná se o CP, tzv. ostatní realizovatelné a účtují se na účet 257.

15 Cvičení Účetní jednotka nakoupila v dubnu 2013 dluhopis o nominální hodnotě 70 000 Kč, úrok za dobu držby činil 7 000 Kč. Emitent dluhopisu jeho držiteli splatil jak dluhopis, tak úrok. Při účtování analyticky rozlište úroky z dluhopisu. Zaúčtujte: 1. 1.VBÚ Nákup dluhopisu70 000 Kč256.1 / 221 2. 2.Úrokový výnos z dluhopisu7 000 Kč256.2 / 666 3. 3.VBÚ Výplata úroku7 000 Kč221 / 256.2 4. 4.VBÚ Výplata dluhopisu70 000 Kč221 / 256.1

16 Použité zkratky CP – cenný papír VBÚ – výpis z běžného účtu maj. – majetek pořiz. - pořizovací


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý fin. maj. – cenné papíry Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google