Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Základní kapitál Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Základní kapitál Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Základní kapitál Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514 Datum vytvoření: 20. 03. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Základní kapitál (zvýšení, snížení základního kapitálu, zahajovací rozvaha) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). Součástí prezentace je příklad (včetně řešení) na s estavení zahajovací rozvahy obchodní společnosti a zaúčtování otevření účetních knih. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

4 Základní kapitál rozumí se jím souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžitých vkladů vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku představuje složku vlastního kapitálu účetní jednotky je závislý na druhu účetní jednotky daného její právní formou výše základního kapitálu by měla být důležitým údajem o finančním postavení společnosti VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

5 Základní kapitál základní kapitál vytvářejí při založení podniku povinně kapitálové společnosti a družstva, u kterých je předepsána jeho minimální výše o základním kapitálu a jeho změnách se účtuje na účtu 411 – Základní kapitál na tomto účtu se účtuje při vzniku společnosti a dále při zvýšení a snížení tohoto kapitálu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

6 Založení a vznik společnosti ke dni vzniku společnosti (tj. ke dni zápisu do obchodního rejstříku) musí společnost sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy v aktivech zahajovací rozvahy bude vložený majetek a případně pohledávka za upsaný nesplacený kapitál v pasivech zahajovací rozvahy bude základní kapitál ve výši zapsané v obchodním rejstříku VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

7 Příklad 1 Obchodní společnost ke dni vzniku provedla tyto vklady: a) peněžitý vklad 2.000.000 Kč – z toho 1.000.000 Kč předán správci vkladu, po zápisu společnosti do OR budou převedeny na účet společnosti, druhý 1.000.000 Kč bude splacen do 1 roku b) nepeněžitý vklad vložen formou budovy (odhad znalcem) ve výši 3.000.000 Kč Úkol: Sestavte zahajovací rozvahu obchodní společnosti a zaúčtujte otevření účetních knih. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

8 Řešení - příklad 1 Zahajovací rozvaha: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514 AKTIVAPASIVA 021 – Stavby3.000.000411 – Základní kapitál5.000.000 221 – Bankovní účty1.000.000 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 1.000.000 SOUČET AKTIV5.000.000SOUČET PASIV5.000.000

9 Řešení - příklad 1 Zaúčtování otevření účetních knih: MD/Dal 1. Složený nepeněžitý vklad – budova 3.000.000021/701 2. Splacený peněžitý vklad na účet 1.000.000221/701 3. Nesplacená část peněžitého vkladu 1.000.000353/701 4. Základní kapitál 5.000.000701/411 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

10 Zvýšení základního kapitálu zvýšení ZK posiluje záruky věřitelů, že jejich pohledávky budou uspokojeny právní účinky zvýšení ZK nastávají dnem zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku (bez ohledu na den rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK) do doby zapsání do obchodního rejstříku se o zvýšení zapisovaného ZK účtuje na účtu 419 – Změny základního kapitálu v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku se účet 419 vyrovná přeúčtováním na účet 411 – Základní kapitál VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

11 Zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu lze provést dvěma způsoby: a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků ‒ pohledávka za upsaný kapitál (zvýšení ZK)353/419 ‒ splacení vkladů na účet 221/353 ‒ splacení vkladů dlouhodobým majetkem0xx/353 ‒ splacení vkladů zásobami1xx/353 ‒ zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku419/411 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

12 Zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu lze provést dvěma způsoby: b) přesunem z již existujících vlastních zdrojů ‒ zvýšení ZK z fondů42x/419 ‒ Zvýšení ZK ze zisku minulých let428/419 ‒ Zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení431/419 ‒ zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku419/411 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

13 Snížení základního kapitálu snížení základního kapitálu snižuje vlastní kapitál obchodní společnosti, v důsledku čehož klesá majetek společnosti a může být ohrožena dobytnost pohledávek věřitelů záměr snížit základní kapitál musí společnost včas zveřejnit společnost může snižovat základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady snížení lze provést pouze za podmínek, že neklesne jeho výše pod zákonem stanovenou hranici VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

14 Snížení základního kapitálu Důvody snížení základního kapitálu: při vystoupení společníka z kapitálové společnosti z rozhodnutí valné hromady při dlouhodobějším ztrátovém hospodaření u akciové společnosti, která má v držení vlastní akcie a hodlá o jejich nominální hodnotu snížit základní kapitál VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

15 Otázky 1. Kdy vznikne obchodní společnost? vznikne ke dni zápisu do obchodního rejstříku 2. Kdy vznikají právní účinky zvýšení Základního kapitálu? dnem zápisu zvýšení Základního kapitálu do obchodního rejstříku 3. Do doby zapsání do OR se o zvýšení zapisovaného ZK účtuje na? účtu 419 – Změny základního kapitálu 4. Napište důvody snížení základního kapitálu? při vystoupení společníka z kapitálové společnosti, z rozhodnutí valné hromady při dlouhodobějším ztrátovém hospodaření VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514

16 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Základní kapitál Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1514."

Podobné prezentace


Reklamy Google