Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace auditingu – 2.část Právní úprava v ČR Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (pokračování)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace auditingu – 2.část Právní úprava v ČR Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (pokračování)"— Transkript prezentace:

1 Regulace auditingu – 2.část Právní úprava v ČR Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (pokračování)

2 Profesní etika, nezávislost, objektivita, důvěrnost a profesní tajemství Zásady profesní etiky Audit ve veřejném zájmu Bezúhonnost a nestrannost Odborná způsobilost a řádná péče

3 Nezávislost a nestrannost Ohrožení nezávislosti: Zásadní – nesmí provádět audit Nikoli zásadní – použití tzv. ochranných opatření

4 Zásadní ohrožení: Přímý nebo nepřímý finanční podíl Obchodní, zaměstnanecký nebo jiný vztah včetně poskytování dalších neauditorských služeb

5 Jiná ohrožení: Hodnocení po sobě samém Existence vlastního zájmu Protekční vztah Vztah spřízněnosti Zastrašování

6 Přísnější úprava pro subjekty veřejného zájmu. Ohrožení nezávislosti musí být zdokumentováno.

7 Důvěrnost a profesní tajemství Vhodná pravidla pro důvěrnost a profesní tajemství Neplatí pro informovanost vyplývající z nadřazených principů (boj proti organizovanému zločinu) Předávání informací nastupujícímu auditorovi – kontroverzní ustanovení

8 Odměny za audit Odměny nejsou ovlivněny cenami za doplňkové služby Nejsou založeny na podmíněnosti

9 Auditorské standardy Použití mezinárodních auditorských standardů „přijatých komisí postupem dle čl. 48 odst.2“ Zveřejnění v Úředním věstníku EU

10 Audit konsolidovaných UZ Auditor skupiny nese plnou odpovědnost za zprávu auditora Auditor skupiny provádí přezkum (review) činnosti auditorů ze třetích zemí a o tomto přezkumu vede dokumentaci Dokumentace je přístupná pro potřeby kontroly práce skupinového auditora

11 Zpráva auditora V souladu s ISAs a tzv. aplikačními doložkami Musí být podepsána auditorem

12 Zajištění kvality Nezávislost Podléhá veřejnému dohledu Financování a vhodné zdroje Odborné vzdělání osob provádějících zajištění kvality

13 Zajištění kvality – pokr. Prověření spisu auditora, dodržení ISAs, nezávislost, množství a kvalita vynaložených zdrojů, účtování auditorských odměn, posouzení vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti Zpráva o přezkumu kvality

14 Zajištění kvality – pokr. Periodicita min. 1x za 6 let Zveřejnění celkových výsledků systému zajištění kvality Auditor je povinen respektovat doporučení Možnost sankcí

15 Vyšetřování a sankce Odhalování, náprava a prevence nesprávného provádění auditu Účinné, přiměřené a odrazující sankce

16 Odpovědnost auditorů London Economics – studie Deep pocket syndrom Limit Proporcionální odpovědnost

17 Veřejný dohled Systém veřejného dohledu Vztahuje se na všechny auditory a auditorské společnosti Osoby mimo profesi Minoritní zapojení osob z profese Nezávislý a transparentní způsob jmenování

18 Veřejný dohled – pokr. Systém veřejného dohledu má „konečnou odpovědnost“ za : -Schvalování a registraci auditorů a auditorských společností -Přijímání norem profesní etiky -Přijímání standardů vnitřního řízení kvality auditorských společností a provádění auditu (ISQC 1)

19 Veřejný dohled – pokr. Průběžné vzdělávání Systém zajištění kvality Systém vyšetřování a disciplinárních opatření Financování nezávislé na auditorské profesi

20 Jmenování a odvolání auditora Auditora/auditorskou společnost jmenuje valná hromada společníků, akcionářů nebo členů auditovaného subjektu Možnost alternativního systému (nezávislost na výkonných členech správních orgánů a na vrcholovém managementu)

21 Jmenování a odvolání – pokr. Odvolání jen z řádných důvodů Povinnost informovat orgány veřejného dohledu

22 Subjekty veřejného zájmu Viz „Definice“ Zpráva o průhlednosti, zveřejnění na internetu do 3 měsíců po skončení účetního období

23 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Zpráva o průhlednosti (transparency report): Popis právní struktury a vlastnictví Popis sítě a právní a strukturální uspořádání sítě Popis struktury řízení auditorské společnosti Popis vnitřního systému řízení kvality

24 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Datum provedení poslední kontroly Seznam auditovaných subjektů veřejného zájmu za poslední období Prohlášení o nezávislosti Prohlášení o strategii v KPV Vybrané finanční informace Informace o výpočtu odměny společníka

25 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Výbor pro audit: Sleduje postup účetního výkaznictví Sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, interního auditu, systému řízení rizik Sleduje povinný audit UZ a KUZ Sleduje a posuzuje nezávislosti statutárního auditora

26 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Statutární auditor/auditorská společnost podává výboru auditu zprávy o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu účetního výkaznictví.

27 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Výjimky: Funkce VA plní jiný orgán VA je na úrovni mateřské společnosti Zvláštní ustanovení pro spec. účetní jednotky a pro dluhové CP

28 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Nezávislost (sdělení VA): Písemné potvrzení nezávislosti Doplňkové služby poskytované auditovanému subjektu Ohrožení nezávislosti a opatření pro jejich zmírnění

29 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Nezávislost (pokr.): Rotace klíčového partnera (odpovědného auditora) po max. 7 letech, návrat po min. 2 letech Klíčový partner nesmí přijmout pozici u auditovaného subjektu min. 2 roky po ukončení zakázky

30 Subjekty veřejného zájmu – pokr. Přezkum zajištění kvality v periodě 3 let.


Stáhnout ppt "Regulace auditingu – 2.část Právní úprava v ČR Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (pokračování)"

Podobné prezentace


Reklamy Google