Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012

2 připraven text novelizovaného RM č.21/2012 termín vydání odvisí od obdržení závazného výkladu Ministerstva financí a vydání aktualizované metodiky finančních toků a kontroly Vázání prostředků státního rozpočtu

3 § 13, odst.3 a) stanovuje od 30.12.2012 limit výdajů vyšší než 200 mil. Kč U projektů zařazených do režimu projektů s IPV před novelou se nic nemění MF si vyhrazuje právo zařadit do režimu projektů s IPV jakýkoliv projekt bez ohledu na výši jeho výdajů Projekty s individuálně posuzovanými výdaji

4 Minimalizace objemu prostředků SR vázaných na účtech bank Od 1.1.2012 pilotní projekt – modul rozpočet Od 1.1.2013 platebně zúčtovací styk Integrovaný informační systém státní poklady

5 financování projektu je možné zahájit až po schválení Stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace úhrada faktury z projektu OPTP je možná až po provedení „rezervace“ prostředků není třeba žádat o rozpočtové opatření, pokud nedochází k navýšení rozpočtu odboru příjemce Informace o zahájení provozu IISSP - 1

6 Návrh rozpočtu na rok n+1 a výhled na rok n+2, n+3 (květen roku n) Postup zůstává beze změny, tj. příjemci zašlou na ŘO OPTP požadavky na výši rozpočtu pro stávající a plánované projekty, v podrobném členění na rozpočtové položky druhové (RPD). V lednu roku n+1 budou prostředky narozpočtovány ve výši dle aktuálního stavu v jednotlivých projektech a zbytek prostředků bude soustředěn na „rezervní“ položce pod správou ŘO OPTP. Jakékoliv změny v rozpočtu v průběhu roku je pak třeba řešit rozpočtovým opatřením. Informace o zahájení provozu IISSP - 2

7 změna, kterou dochází k navýšení rozpočtu odboru příjemce, tj. schválení nového projektu // navýšení financování projektu v daném roce (přesun prostředků z budoucích etap do etap aktuálního roku) Příjemce žádá interním sdělením ŘO OPTP o navýšení rozpočtu odboru na financování nově schválených projektů (PŽP, konec kap.4.2) // žádost o navýšení rozpočtu příjemce uvede do formuláře Oznámení o změnách (PŽP, kap.5.5, str.40 dole) Rozpočtová opatření v systému IISSP - 1

8 Změny, při kterých nedochází k navýšení rozpočtu odboru příjemce, tj. nemění se výše financování projektu v letech, aktivity projektu, monitorovací indikátory apod. přidání nové RPD do projektu, přesun prostředků mezi již existujícími RPD v projektu – řeší se vydáním „technického“ řídicího dokumentu – email na odd.913, poté je automaticky provedeno rozpočtové opatření (PŽP, konec kap. 5.5) Rozpočtová opatření v systému IISSP - 2


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google