Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010 1 Národní systémy na odhalování plagiátů Jitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010 1 Národní systémy na odhalování plagiátů Jitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010 1 Národní systémy na odhalování plagiátů Jitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

2 Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.) Nezpřístupňování závěrečných prací. Neznalost citačních pravidel. Existence studentských serverů (seminarky.cz, …). 2 Příčiny plagiátorství http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

3 Historie 2004 – archiv závěrečných prací na MU (IS MU); 2006 – zveřejňování závěrečných prací MU všem (na základě novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách…); srpen 2006 – nasazení služby pro hledání podobných souborů na MU (v IS MU); 2008 – projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz); květen 2008 - spuštění systému Theses.cz; 2009 – projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz); červen 2009 – spuštění systému Odevzdej.cz; 2010 – projekt Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu (Odevzdej.cz). 3 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

4 4 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Systémy pro odhalování plagiátů: Informační systém Masarykovy univerzity: Archiv závěrečných prací. Studijní materiály, Odevzdávárny (e-learningové aplikace). Úložiště dokumentů. Pro vysoké školy, VOŠky – odhalování plagiátů: v seminárních pracích – Odevzdej.cz; v závěrečných pracích – Theses.cz; v zaměstnaneckých dílech – Repozitar.cz (2011); Pro střední školy, VOŠky – odhalování plagiátů: v seminárních prací – Odevzdej.cz; Veřejnost/kdokoli/instituce – odhalování plagiátů: v seminárních prací – Odevzdej.cz. Masarykova univerzita = hlavní řešitel (doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.). Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

5 Archiv závěrečných prací MU Obsahuje: Metadata (anotace, klíčová slova, …). Plný text práce. Přílohy. Posudky. Kontrola naplněnosti archivu (Studijní oddělení). Kontrola na plagiáty. 5 Ocenění INFORUM 2007 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

6 Kontrola práce v archivu závěrečných prací MU 6 Funkce „Vejce vejci“ = Nalézt podobné dokumenty Kontrolu může provést: Student. Vedoucí. Oponent. Referent - studijní oddělení. Pověřená osoba. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

7 Nalezené podobnosti 7 Zdroj. Podobnosti. Procento shody. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

8 Theses.cz - Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů 8 Vyhledávání plagiátů. Vyhledávání v metadatech (záznamech o pracích) a plných textech prací. Celonárodní úložiště závěrečných prací. Volitelné zpřístupňování metadat, plných textů. Kontrola souborů antivirovým programem. Rozpoznávání textu (OCR). Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo) a txt. Krátké odezvy systému. Zálohování. Zapojeno 26 škol 16 veřejných vysokých škol; 7 soukromých vysokých škol; 1 státní vysoká škola; 2 zahraniční vysoké školy. Služby systému Ocenění INFORUM 2009 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

9 9 Zpřístupňování prací http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Metadata: světu; všem autentizovaným uživatelům školy; nikomu. Plné texty prací: světu; všem autentizovaným uživatelům školy; nikomu. Vyhledávání fulltextové v plných textech prací: lze povolit/zakázat. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

10 Postupy a role 10 Správce školy: Přístup pro učitele. Přístup pro studenty. Uživatelská podpora. Učitel: Založení a nastavení Odevzdáváren (Odevzdej.cz). Přístupy studentům (Odevzdej.cz). Kontrola (plagiátů – v Theses.cz a Odevzdej.cz) a hodnocení (známkování/slovní – v Odevzdej.cz). Student: Vkládání práce do Odevzdávárny předmětu. (Odevzdej.cz). Vkládání závěrečných prací. (Theses.cz). Formáty: (.pdf,.doc,.docx,.odt,.tex,.ppt,.xls,.csv,... aj.). http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

11 Odevzdej.cz - Vyhledávání plagiátů v seminárních pracích 11 E-learning – sběr prací do Odevzdáváren. Zpětná vazba – hodnocení prací. Vyhledávání plagiátů nejen v Odevzdej.cz. Kontrola plagiátů pro veřejnost. Ohled na přístupová práva. Kontrola souborů antivirovým programem. Rozpoznávání textu (OCR). Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo). Krátké odezvy systému. Zálohování. Zapojeno 17 škol 1 2 veřejných vysokých škol; 5 soukrom ých vysok ých škol. Služby systému http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

12 Odevzdej.cz - jak lze systém využít školou Práce se vkládají: Hromadně (automatizovaně nebo poloautomatizovaně) – vkládá je instituce. Individuálně – vkládají studenti učiteli do odevzdávárny/ren, které pro svoji výukovou cílovou skupinu (předmět, seminární skupinu, třídu) založil. Anebo je tam vloží ručně sám. Učitel: Možnost vkládání známých zdrojů (texty, webové stránky). Vkládání naskenovaných textů. (OCR) 12 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

13 13 Příklad: Kontrola a hodnocení Učitel příp. zavede svojí oskenovanou knihu, webové stránky, … Kliknout na Podobné. Hodnotit. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

14 Theses.cz a Odevzdej.cz – přínos 14 Problematika plagiátů se řeší ve spolupráci se školami. Speciální know-how informatiků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Detekce největšího objemu opsaných pasáží. Google nepomůže. Vyhledávání vůči Internetu. Vyhledává se napříč v Odevzdej.cz, Theses.cz, dalších zdrojích, z Wikipedie, … http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

15 15 1. Rozšiřovat funkce systému o další služby. 2. Propojit s lokálními úložišti vysokých škol. 3. Vyhledávat podezřelé soubory v Internetu: Mýtus: Žádný systém nemůže srovnávat texty s Internetem, aniž by k sobě stahoval texty z Internetu. Plány http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

16 Otázky k plagiátorství Nebylo řádně citováno. Míra podobnosti je 20 %, 40 %, … Jde o plagiát? Řádně citováno bylo. Míra podobnosti dokumentů je velká. Kompilát? „Datum u dokumentu“ versus datum vzniku. Který je plagiát? Dokument je podezřelý (velká míra podobnosti, chybí citace). Jaký postup? 16 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

17 Závěr – praxe na MU Vedoucí práce odpovídá dle Opatření rektora č. 3/2009 za: kontrolu rozsahu částí práce, které nebudou zveřejněny, a kontrolu nastavení termínu, ke kterému bude zveřejněna celá práce; ověření čitelnosti exempláře uloženého v archivu závěrečných prací v IS MU; provedení kontroly práce uložené v archivu závěrečných prací aplikací IS MU pro odhalování plagiátů. V případě, že student odevzdává tištěnou i elektronickou verzi práce, je pro oponování práce dle platných ustanovení SaZŘ rozhodující elektronická verze práce. Shodnost elektronické a písemné verze stvrzuje student svým prohlášením v příslušné aplikaci IS MU. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 201017 http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/

18 18 http://odevzdej.cz/ http://theses.cz/ http://is.muni.cz/info/http://is.muni.cz/info/, http://is.muni.cz/clanky/,http://is.muni.cz/clanky/ http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/. Další zdroje Kontakt Ing. Jitka Brandejsová brandejsova@fi.muni.cz Prostor pro Vaše dotazy. Děkuji za pozornost. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010


Stáhnout ppt "Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010 1 Národní systémy na odhalování plagiátů Jitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google