Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora PR oddělení fakulty moderními ICT prezentace výsledků bakalářské práce 20. 7. 2008, Brno Autor: Martin Mádle Vedoucí práce: Mgr. Jitka Machalová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora PR oddělení fakulty moderními ICT prezentace výsledků bakalářské práce 20. 7. 2008, Brno Autor: Martin Mádle Vedoucí práce: Mgr. Jitka Machalová,"— Transkript prezentace:

1 Podpora PR oddělení fakulty moderními ICT prezentace výsledků bakalářské práce 20. 7. 2008, Brno Autor: Martin Mádle Vedoucí práce: Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. Oponent: Ing. Jiří Urbánek

2 strana 2 Cíl práce Návrh a implementace účelné a uživatelsky přívětivé podpory PR oddělení fakulty informačními a komunikačními technologiemi v souladu s ICT na univerzitě. Cíl práce

3 strana 3 Postup práce Celková analýza činností PR oddělení (akronym PENCILS). Detailní analýza oblastí: –internetové stránky fakulty (univerzity), –kooperace PR oddělení univerzity a fakult v oblasti tiskových zpráv. Postup práce

4 strana 4 Analýza podle akronymu PENCILS –P = „publications“ –E = „events“ –N = „news“ –C = „community insolvement activities“ –I= „identity“ –L= „lobbying activities“ –S= „social responsibility activities“ (větší pozornost dále věnována pouze oblastem, které nejvíce využívají ICT - v seznamu zvýrazněny) Analýza činností PR oddělení

5 strana 5 Internetové stránky Pro více než 60 % lidí hlavní zdroj informací (průzkumu PR oddělení mezi studenty a uchazeči). Obecná fakta o internetových stránkách: –segmentace cílových skupin, –vývoj technologií (obsah / přidaná hodnota), –rostoucí požadavky návštěvníků (4s = první dojem) –standardy a pravidla (validita, pravidla přístupnosti, atd.) Internetové stránky

6 strana 6 Současné stránky fakulty (od roku 2002) Charakteristika: + grafika, + vyhledávání, - navigace, - směrování na jiné stránky, - použití flash, - kód. Internetové stránky Obr. 1: současné stránky fakulty (pef.mendelu.cz)

7 strana 7 Navrhované stránky (podle JVS) Internetové stránky Charakteristika: + sjednocení stránek fakult, + kód, - design, - barvy - vyhledávání, - směrování na jiné stránky, ? navigace Obr. 2: navrhované stránky fakulty

8 strana 8 Současné stránky univerzity (podle JVS) Internetové stránky Obr. 3: současné stránky univerzity (www.mendelu.cz)

9 strana 9 Aplikace pro evidenci tiskových zpráv Po vzoru PR oddělení PEF se plánuje vznik dalších fakultních PR oddělení. Dvě možná řešení: –všechny TZ vydává PR MZLU v Brně (dobrá kontrola / zahlcení, zpomalení), –každé PR oddělení vydává TZ samostatně (volnost, rychlost / špatná kontrola). V obou případech nutné vyřešit způsob komunikace a evidence. Aplikace pro evidenci TZ

10 strana 10 Návrh Požadavky: –autorizace pracovníků PR oddělení, –evidence tiskových zpráv, –evidence médií, –evidence odeslání / vydání TZ. Použité prostředky: –programovací jazyk PHP, –databázový systém Oracle 10g Aplikace pro evidenci TZ

11 strana 11 Aplikace pro evidenci TZ Obr. 4: přehled tiskových zpráv

12 strana 12 Aplikace pro evidenci TZ Obr. 5: přehled médií Obr. 6: detaily o médiu

13 strana 13 Aplikace pro evidenci TZ Obr. 7: odesílání a vydávání tiskových zpráv

14 strana 14 Implementace a další vývoj Implementace: –aplikace otestována a připravena k nasazení. Další vývoj: –automatické odesílání TZ do médií, –propojení s Tex on Web (Ing. Jan Přichystal, Ph.D.), –integrace do UIS. Aplikace pro evidenci TZ

15 strana 15 Závěr a přínosy práce Internetové stránky: –odhalení chyb, –způsoby jejich odstranění. Evidence tiskových zpráv: –analýza problému, –návrh a výroba aplikace, –řízení implementace. Závěr

16 strana 16 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Podpora PR oddělení fakulty moderními ICT prezentace výsledků bakalářské práce 20. 7. 2008, Brno Autor: Martin Mádle Vedoucí práce: Mgr. Jitka Machalová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google