Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje a české právo Plzeň 16.4.2014 Elektronické informační zdroje II Česko-saská síť knihoven Vít Richter

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje a české právo Plzeň 16.4.2014 Elektronické informační zdroje II Česko-saská síť knihoven Vít Richter"— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje a české právo Plzeň 16.4.2014 Elektronické informační zdroje II Česko-saská síť knihoven Vít Richter vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR

2 Hlavní témata Autorský zákon č. 121/2000 a návazné novely – Databáze - zvláštní práva pořizovatele databáze § 88 až § 94 – E-knihy a jejich půjčování - § 18 Sdělování veřejnosti – Služby knihoven v digitálním prostředí - § 37 Knihovní licence, odst. 1, písm. a + c – Buducnost služeb knihoven v digitálním prostředí Osiřelá díla Rozšířená kolektivní správa 2

3 Databáze zvláštní práva pořizovatele databáze § 88 až § 94 3

4 Zvláštní právo pořizovatele databáze Definice: – Soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Příklady: katalog, encyklopedie, EIZ Co je chráněno: – Způsob výběru a uspořádání – Jednotlivá autorská díla 4 § 94

5 Práva pořizovatele databáze Pořizovatel databáze: fyzická nebo právnická osoba – V případě knihoven: zpravidla zaměstnanecké dílo Doba trvání práv: 15 let od prvního zveřejnění – Každá aktualizace nový běh trvání práv Práva pořizovatele databáze: – Vytěžování – dočasný nebo trvalý přepis – Zužitkování – jakýkoliv způsob zpřístupnění 5

6 Databáze zpřístupněná veřejnosti Uživatel má právo vytěžovat a zužitkovávat kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze Nesmí způsobit újmu držiteli práv Uvádět pramen, citaci Není oprávněn zhotovit kopii databáze Knihovna: – Není oprávněna půjčovat – S databází může nakládat výhradně v souladu s licencí – Počet či okruh uživatelů, počet přístupů a stanic, kopírování, tisk, MVS, dálkový přístup apod. 6

7 Půjčování E-knih 7

8 E-kniha a P-kniha p-kniha – hmotný nosič – papír, CD, DVD e-kniha = autorské dílo slovesné (jako nehmotný statek), které není distribuováno na hmotném nosiči Nakládání s e-knihou podléhá jinému právnímu režimu, než je tomu u p-knih – p-kniha = půjčování – knihovní licence §37 – e-kniha - § 18 právo na sdělování veřejnosti 8

9 Jak je možno nakládat s e-knihami E-knihy jsou šířeny sdělováním veřejnosti Je možno s nimi nakládat pouze v souladu s licencí Pokud není licence udělena, řídí se užití dle zákona - § 30 odst. 1 a odst. 2 AZ – Kopii lze pouze číst 9

10 E-knihy NELZE Zdědit, půjčit ani darovat, ani v případě, že je zapůjčíte či darujete spolu se čtečkou, pokud se čtečkou nebyly pořízeny Tisknout, pokud to vydavatel nepovolil; Prodat čtečku s e-knihami, které jste do ní nahráli po jejím nákupu Zbavit e-knihy DRM, abyste je mohli použít na jiném zařízení, ačkoliv jste za e-knihu zaplatili; půjčování čteček (software)? 10

11 Právo na e-čtení Vydavatel, distributor nemá povinnost poskytnout knihovně licenci na užití e-knih Politiku nákupu v současné době určují vydavatelé a nikoliv knihovny, jejich provozovatelé či uživatelé Postavení uživatelů a knihoven: – Nejisté, nevyvážené, nerovnoprávné postavení 11

12 Služby knihoven v digitálním prostředí § 37 Knihovní licence, odst. 1, písm. a + c 12

13 Co knihovny mohou ze zákona? Digitalizovat pro archivní a konzervační účely, nahradit ztracená díla Nelze archivované dokumenty zpřístupnit Možnost využití v případě poškození nebo ztráty Archivace českého webu od r. od roku 2000 13

14 Co knihovny mohou ze zákona? Digitalizovat to, co mají ve svém fondu Digitalizovaný dokument zpřístupnit na místě samém Udělat tištěnou kopii z digitalizovaného dokumentu 14

15 Elektronické dodávání dokumentů Hromadná licenční smlouva: Dilia – Národní knihovna ČR Limitovaný počet stran + zvláštní sazba autorského poplatku za zhotovení digitální kopie Specializovaný software 15

16 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)? Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům 16

17 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)? Půjčovat digitalizované dokumenty 17

18 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)? Sdílet mezi sebou digitální kopie 18

19 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)? Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu 19

20 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)? Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů 20

21 Buducnost služeb knihoven v digitálním prostředí Dvě připravované novely AZ: Osiřelá díla Rozšířená kolektivní správa 21

22 Co je osiřelé dílo Implementace Směrnice EP 2012/28/EU o užití osiřelých děl Osiřelé dílo je dílo, u kterého – není určen jeho autor – i když je určen, není nalezen  důsledného vyhledávání ČR – cca 80 000 autorů Osiřelost platí ve všech státech EU a EHS Vztahuje se na vydané knihy, časopisy, noviny nebo jiné písemnosti, na dílo kinematografické nebo audiovizuální, zvukový záznam – Licence se nevztahuje na výtvarná díla a fotografie Autor je oprávněn kdykoli ukončit status osiřelého díla 22

23 Důsledné vyhledávání Cíl: určit nebo nalézt autora v rámci EU a EHS, případně i jinde – Vyhledávání se provádí ve stanovených informačních zdrojích – Provádí se před užitím díla ve státě, kde bylo dílo poprvé vydáno nebo odvysíláno – Výsledky důsledného vyhledávání musí knihovna uchovávat VIAF 23

24 Licence pro užití osiřelých děl Knihovna, archiv, muzeum…. může osiřelé dílo: – Rozmnožovat – Digitalizovat – Indexovat – Katalogizovat – Uchovávat – Zpřístupňovat na internetu Dílo musí být součástí sbírek Povinnost uvádět jméno autora, pokud je určen Příjmy - pouze za účelem pokrytí nákladů Autor, pokud se přihlásí má nárok na odměnu – platí knihovna Hlásit MK výsledky vyhledávání a užití 24 Není využitelné pro zpřístupnění výsledků masové digitalizace

25 Limity novely AZ Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti Nelze získat nebo prosadit zákonnou licenci na volné šíření elektronických dokumentů – půjčování, dálkový přístup, volné zpřístupnění na internetu Individuální smlouvy s držiteli práv – nákup licence Rozšířená kolektivní správa – Uzavírání hromadných licenčních smluv: Dilia+NKČR 25

26 Co je rozšířená kolektivní správa? Možnost uzavírání hromadných licenčních smluv pro knihovny – Půjčování zvukových dokument, veřejné čtení, EDD Hlavní partneři: Národní knihovna - Dilia, OOA-S Smlouvy budou platit pouze pro knihovny dle zákona 257/2001 Sb. Smlouvy se vztahují na všechny autory – Včetně těch, které DILIA nezastupuje – Každý autor má právo od smlouvy odstoupit Úhrada za užití autorských děl Smlouvy budou zahrnovat slovesná díla a ilustrace: – Díla nedostupná na trhu = výsledky digitalizace – Digital born dokumenty, e-knihy – zpřístupnění na místě samém 26

27 Druhy knihovních služeb v digitálním prostředí 27 Centrální portál knihoven - sdílení

28 Co mohou knihovny nabídnout? Rovný přístup ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě – Nízkoprahový přístup – bezplatně nebo s dotací – Komplexnost nabídky Kontrolované užití autorských děl v digitálním podobě Finanční vypořádání ve vztahu k držitelům práv Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů 28

29 Knihovny v papírovém a digitálním světě 29 Papírový svět: knihy, časopisy, noviny… Masová digitalizace Digital born

30 Elektronické informační zdroje a české právo Plzeň 16.4.2014 Elektronické informační zdroje II Česko-saská síť knihoven Vít Richter vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje a české právo Plzeň 16.4.2014 Elektronické informační zdroje II Česko-saská síť knihoven Vít Richter"

Podobné prezentace


Reklamy Google