Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-PK aktuální stav služeb DDS Markéta Hlasivcová Zuzana Švastová ÚIV - NPKK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-PK aktuální stav služeb DDS Markéta Hlasivcová Zuzana Švastová ÚIV - NPKK."— Transkript prezentace:

1 e-PK aktuální stav služeb DDS Markéta Hlasivcová Zuzana Švastová ÚIV - NPKK

2 Stav od 1.3.2009 V období 1.2.-1.3.2009 e-PK neposkytovala elektronické kopie Důvodem doladění legislativních dokumentů: –Knihovní řád e-PK –Ceník služeb e-PK –Smlouva s fyzickou osobou –Smlouva s právnickou osobou vč. Objednávky elektronických kopií fyzickou osobou prostřednictvím právnické osoby (pro koncové uživatele knihoven) Dokumenty odsouhlaseny právním zástupcem DILIA.

3 Knihovní řád e-PK (1) Aktualizace: 5.1.1 Elektronické kopie zpřístupňované přes uživatelské konto Na základě e-PK poskytnuté elektronické rozmnoženiny si uživatel (vyjma uživatele – právnické osoby) zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu, a to dle jeho volby v elektronické podobě ve formátu grafického souboru nebo v tištěné podobě. Dosud uživatel směl pouze kopii vytisknout, nesměl používat elektronickou podobu - na tom byl postaven základní princip těchto služeb.

4 Knihovní řád e-PK (2) Bod 7.6 KŘ Uživatel souhlasí s tím, že z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných držitelů autorských práv k dokumentu bude na zpřístupněné rozmnoženině připojena informace: „EDD – tato rozmnoženina zhotovená v e-PK slouží výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia majitele uživatelského konta (jméno a příjmení)“. Je výslovně zakázáno takové označení na elektronické, resp. následné tištěné rozmnoženině jakkoli měnit nebo odstraňovat, jakož i měnit formát elektronické podoby dodaného dokumentu.

5 Ukázka povinného označení

6 Knihovní řád e-PK (3) Bod 7.10 KŘ Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v případě, že z jeho strany dojde k doloženému porušení podmínek této Smlouvy v oblasti autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými, SC e-PK předá jeho osobní údaje a údaje o rozsahu porušení povinností instituci, zajišťující kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými, za účelem řešení vzniklé situace.

7 Ceník služeb e-PK

8 Smlouva s fyzickou osobou Smlouva o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-PK Nově: Uživatel smí uložit elektronickou kopii na svůj PC, není povinen pouze vytisknout Výslovně souhlasí s předáním osobních údajů v případě doloženého porušení práv souvisejících s AZ

9 Smlouva s právnickou osobou (1) Smlouva o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-PK Nově: E-PK je budována jako otevřený systém, umožňující vstup dalším knihovnám, které se rozhodly zapojit do e-PK za účelem zprostředkovávání služeb e-PK svým koncovým uživatelům formou meziknihovních služeb. Koncovým uživatelem se rozumí fyzická osoba, která je v okamžiku objednání služby aktivním (registrovaným) čtenářem uživatele.

10 Smlouva s právnickou osobou (2) Toto zapojení do e-PK je v souladu s § 2 odst. d) zákona č. 257/2001 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který mj. vymezuje meziknihovní služby jako „soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení“. Meziknihovní služby jsou dále specifikovány v § 14, zejména pak v odst. (2)[1] a (4)[2].[1][2]

11 Smlouva s právnickou osobou (3) [1] (2) Dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající knihovně zapůjčí nebo jí poskytne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.[1] [2] (4) Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu.[2]

12 Objednávka koncového uživatele právnické osoby

13 Smlouva s právnickou osobou (4) Objednávka koncového uživatele právnické osoby -Na základě této objednávky knihovna (právnická osoba) objedná přes své uživatelské konto u e-PK elektronické kopie pro svého koncového uživatele. -Koncovému uživateli bude automaticky zřízeno dočasné uživatelské konto, na kterém mu budou kopie zpřístupněny. -Knihovna pouze objednává a platí za službu, kterou si poté u koncového uživatele vyúčtuje (to by měla mít stanoveno svým právním předpisem – knihovním řádem). Knihovna nemá přístup ke kopiím !

14 www.epk.cz

15 Kontakt RNDr. Markéta Hlasivcová vedoucí odd. služeb čtenářům NPKK Tel.: + 420 221 966 413 E-mail: hlasivcova@npkk.czhlasivcova@npkk.cz Mgr. Zuzana Švastová vedoucí odd. rozvoje knihovnicko-informačních procesů NPKK Tel.: + 420 221 966 404 E-mail: svastova@npkk.czsvastova@npkk.cz


Stáhnout ppt "E-PK aktuální stav služeb DDS Markéta Hlasivcová Zuzana Švastová ÚIV - NPKK."

Podobné prezentace


Reklamy Google