Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální funkce knihoven, Pardubice, 5.4.2007 Meziknihovní služby: platforma pro spolupráci knihoven Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální funkce knihoven, Pardubice, 5.4.2007 Meziknihovní služby: platforma pro spolupráci knihoven Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Regionální funkce knihoven, Pardubice, 5.4.2007 Meziknihovní služby: platforma pro spolupráci knihoven Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR

2 Usnesení vlády ze dne 16.1.2002 Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven cíle programu (vybráno se zaměřením na služby) - zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky - vyrovnání rozdílů a odstranění nežádoucí diferenciace v poskytování informačních a knihovnických služeb obyvatelům měst a malých obcí mezi veřejné knihovnické a informační služby patří i meziknihovní služby jako jeden z nástrojů zpřístupnění knihovních fondů bez ohledu na místo jejich uložení všem obyvatelům ČR

3 Usnesení vlády … - důvodová zpráva základní východisko programu - veřejné knihovny pracují v celostátně koordinovaném systému, jehož součástí jsou i meziknihovní služby kooperační systém vyplývá z poznání, že žádná knihovna sama o sobě není schopná uspokojit široké spektrum uživatelských potřeb, umožňuje účelnou dělbu práce a je současně motivován snahou o efektivní využití finančních prostředků pocházejících z veřejných zdrojů

4 Meziknihovní služby zákon č. 257/2001 Sb. vyhláška č. 88/2002 Sb. metodické pokyny pro meziknihovní služby program UAP, doporučení IFLA

5 Zákon č. 257/2001 Sb. Veřejné knihovnické a informační služby - § 4 provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám meziknihovní služby – patří mezi služby základní, poskytované bezplatně s výjimkou meziknihovních reprografických služeb a mezinárodních meziknihovních služeb provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů na dopravu

6 Zákon č. 257/2001 Sb. Krajská knihovna - § 11 je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, informační, odborné, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti je krajským centrem meziknihovních služeb regionální funkce – funkce, v jejímž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

7 Zákon č. 257/2001 Sb. Meziknihovní služby – § 14 povinnost provozovatele knihovny požádat prostřednictvím meziknihovních služeb provozovatele jiné knihovny o dokument, který není ve fondu knihovny dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně dokument ze svého fondu zprostředkovat formou výpůjčky nebo kopie – sankce za nedodržení § 20 provozovatel knihovny je povinen vést evidenci meziknihovních služeb, které poskytl – sankce za nedodržení v § 19

8 Vyhláška č. 88/2002 Sb. Meziknihovní služby - § 2,3 specifikuje náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu určuje provozovatele knihoven k zajištění mezinárodních meziknihovních služeb a povinnost těchto knihoven poskytnout metodickou pomoc jiným knihovnám (NK ČR, MZK, VKOl, STK, NLK, KNAV)

9 Metodické pokyny pro MS aktuální verze vystavená na http://www.nkp.cz/refer_centrum/legms.htm http://www.nkp.cz/refer_centrum/legms.htm sjednocená terminologie se zákonem 257/2001 Sb. a vyhláškou č. 88/2002 Sb. obsahuje všeobecné informace, informace o způsobech objednání, vyřízení a praktické návody k evidenci k dispozici také zkrácená verze pro veřejné knihovny

10 Statistiky MS součástí statistiky rezortu kultury – NIPOS vnitrostátní meziknihovní služba – vyplňují všechny knihovny evidované podle zákona č. 257/2001 Sb. mezinárodní meziknihovní služba – vyplňují pouze knihovny, které tuto službu přímo zprostředkují ze zahraničí (ostatní knihovny uvádějí počet požadavků MMS mimo statistiku NIPOS – např. ve výroční zprávě) Statistika 2005 (5920 veřejných knihoven) 137 knihoven obdrželo více jak 100 požadavků od jiných knihoven v ČR 245 knihoven zaslalo více jak 100 požadavků jiným knihovnám v ČR

11 Meziknihovní služby národní systém meziknihovních služeb založený na souborných katalozích – přehled k dispozici na stránkách NK ČR význam regionálních systémů – role krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem funkcí regionální systémy - využívají zdroje v regionu, případně v rámci kooperačních systémů podle zapojení jednotlivých knihoven (SKAT-LANius, ….) a zdroje ČR (především pro odbornou a studijní literaturu) - využití finančních prostředků na zabezpečení regionálních funkcí k pokrytí nákladů MS v rámci regionu

12 Knihovny na regionální úrovni Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí musí být schopna zajišťovat kvalitní meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby pro vymezený region (Metodický pokyn MK z roku 2005) Standardy Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Servis automatizovaného knihovního systému

13 MS na regionální úrovni součástí nabídky služeb všech typů knihoven informace o dokumentech dostupných v jednotlivých knihovnách by měly být k dispozici na webu – (vlastní OPAC nebo v rámci regionu - např. Clavius REKS - regionální knihovní systém nebo v souborném katalogu regionu – např. Souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín) zapojení OPAC (záznamů) do souborných katalogů (SKAT, SK ČR CASLIN, … JIB) nebo do Meziknihovního výpůjčního systému Regionální knihovny v Karviné

14 Clavius REKS – online připojení poboček používaný podle www stránek sdružení LANIUS v 7 knihovnách (např. MK v Jindřichově Hradci, Uherské Hradiště, Třebíč, a také v Krajské knihovně Vysočina v Havlíčkově Brodě)

15 Městská knihovna Třebíč

16 Souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín – 13 profesionálních knihoven

17 SKAT – souborný katalog (LANIUS) – 196 knihoven

18 SKAT – informace o dostupnosti dokumentu s možností objednání (e-mail)

19 Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny v Karviné více než 400 českých a zahraničních knihoven

20 Obecná pravidla zkvalitnění MS v regionu (státu, kraji) diskuze o systému MS v rámci regionu, způsoby spolupráce neustálé zkvalitňování pracovníků MS – školení, semináře kvalitní informační aparát – OPAC, SK minimalizace ruční práci elektronická komunikace informace o zpětné vazbě – potřeby uživatelů, ale i otázky finanční spoluúčasti uživatelů, atd.

21 Děkuji za pozornost. kontakt: jindriska.pospisilova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Regionální funkce knihoven, Pardubice, 5.4.2007 Meziknihovní služby: platforma pro spolupráci knihoven Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google