Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář knihoven okresu Vsetín MVK Vsetín, 25. 3. 2013 Trendy rozvoje knihoven ve Zlínském kraji se zaměřením na malé knihovny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář knihoven okresu Vsetín MVK Vsetín, 25. 3. 2013 Trendy rozvoje knihoven ve Zlínském kraji se zaměřením na malé knihovny."— Transkript prezentace:

1 Seminář knihoven okresu Vsetín MVK Vsetín, 25. 3. 2013 Trendy rozvoje knihoven ve Zlínském kraji se zaměřením na malé knihovny

2 Motto „Nepřežije nejsilnější ani nejinteligentnější, ale nejvíce adaptabilní na změnu!“ Ch. Darwin

3 Obsah Statistické výsledky – některé ukazatele 2008–2012 Koncepce rozvoje knihoven Inovace služeb knihoven

4 Statistika – hlavní čísla za 5 let

5 Síť veřejných knihoven ve Zlínském kraji Krajská knihovna F. Bartoše Knihovny pověřené regionálními funkcemi (okresní) 3 Městské knihovny a ostatní knihovny s profesionálními pracovníky 47 Obecní knihovny s neprofesionálními pracovníky 248

6 Roční přírůstky knihovních dokumentů

7 Náklady na nákup knihovního fondu (Kč)

8 Uživatelé knihoven

9 Uživatelé do 15ti let

10 Fyzičtí návštěvníci knihoven

11 Výpůjčky

12 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

13 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a malé knihovny Podobně jako větší profesionální knihovny se budou muset obecní knihovny zaměřit na podporu čtenářství a informační gramotnosti. K tomu bude třeba nejen zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, ale také vytvářet prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity. Zjistit požadavky uživatelů a na druhé straně učit lidi využívat nabízených služeb. Rozvíjet a využívat regionální funkce, podporovat celoživotní vzdělávání knihovníků. Je třeba nabídnout uživatelům služby celého systému knihoven. Nesmí se zapomínat ani na soustavnou propagaci činnosti knihoven. S pomocí dobrovolníků budovat knihovnu jako místo, kde chceme být – fyzicky, virtuálně i citově.

14 Nabídka služeb Především knihovního fondu - má knihovna nové knihy? Využívá nabídky regionálních funkcí – výměnné soubory knih? Umí zprostředkovat služby jiných knihoven svým uživatelům – zapojuje se do meziknihovních služeb?

15 Spolupráce knihoven Je třeba nabídnout uživatelům služby celého systému knihoven (viz Koncepce rozvoje knihoven ČR).

16 Regionální literatura, informace o regionu Obecní knihovny by měly umět pracovat s regionální literaturou a mohly by být hlavním zdrojem a poskytovatelem informací o zajímavostech regionu uživatelům místním i turistům.

17 Zprostředkování výsledků digitalizace Využít existující nabídku digitálních zdrojů K tomu je třeba kvalitní připojení k internetu Webová stránka knihovny - informace

18 Posílení komunitní role knihovny Veřejné knihovny vždy sloužily komunitě a angažovaly se zejména v místní kultuře a potřebě celoživotního učení. Návrat k jejich komunitní roli neznamená nic jiného než definování starých a nových možností, jak přispět ke kvalitnějšímu životu komunit. V době rozvoje e-knih a možnosti získávání informací z domova prostřednictvím internetu bude hlavní výhodou menších knihoven poskytování prostoru k setkávání a zajišťování komunitních aktivit. Je však třeba, aby knihovny měly dostatek místa, byly příjemně zařízeny a měly vhodnou provozní dobu – viz standardy VKIS. Podporovat knihovny jako informační a vzdělávací centra obcí

19 Prostředí knihovny Velmi dobrou propagací je nabízení příjemného, mnohdy téměř rodinného, pohodlného prostředí.

20 Bezbariérové knihovny Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb

21 Zvýšit informovanost současných i potenciálních uživatelů Nejde-li čtenář do knihovny, musí knihovna za ním. Více užívat ke komunikaci e-mail, uživatelé mohou zdarma dostávat nabídky, pozvánky a další sdělení knihovny. Místní rozhlas je rovněž dobrým prostředkem, který se knihovnám nabízí a je zdarma. Možnost vést kroniku knihovny na internetu, dát prostor „autorům“ z řad čtenářů. Ve Zlínském kraji má: 89 % neprofesionálních knihoven svou vlastní webovou stránku 68% neprofesionálních knihoven má vlastní on-line katalog na internetu.

22 Propagace, propagace, propagace … Nejlepší propagací knihovny je osobnost knihovníka.

23 Znát potřeby lidí Jak jsou lidé se službami knihovny spokojeni? Co očekávají lidé v obci od své knihovny?

24 Zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven Nutnost zjišťovat spokojenost uživatelů v souvislosti s rychle se měnícími požadavky uživatelů knihoven. Standard VKIS - každá knihovna by měla jednou za 5 let zjišťovat spokojenost uživatelů se svými službami. Pro vlastní „výzkum“ lze využít již hotové dotazníky - http://vyzkumy.knihovna.cz/dotazniky - Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny http://vyzkumy.knihovna.cz/dotazniky Dotazník lze vytisknout, nebo lze vyplňovat na internetu. Knihovník obdrží již zpracované výsledky. Otázky v dotazníku lze měnit. Pro malé knihovny zdarma, pro větší knihovny 100 Kč/rok. 2. pololetí 2013 - školení v KKFB.

25 Knihovna - místo, kde chceme být – fyzicky, virtuálně i citově.

26 Použité zdroje Čtenář 2013/2 JAK NA TO: Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědět? – 1, Postřehy z výzkumu a praxe, Libuše Foberová Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015, 14. 9. 2011, Petrůvky, Co venkovské knihovny umějí a mohou VIII, Vít Richter

27 Ing. Jana Tomancová Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně tomancova@kfbz.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Seminář knihoven okresu Vsetín MVK Vsetín, 25. 3. 2013 Trendy rozvoje knihoven ve Zlínském kraji se zaměřením na malé knihovny."

Podobné prezentace


Reklamy Google