Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné knihovny v regionu Blansko a Boskovice – proměny a srovnání Setkání starostů a knihovníků okresu Blansko 21. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné knihovny v regionu Blansko a Boskovice – proměny a srovnání Setkání starostů a knihovníků okresu Blansko 21. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 Veřejné knihovny v regionu Blansko a Boskovice – proměny a srovnání Setkání starostů a knihovníků okresu Blansko

2 Moravská zemská knihovna v Brně -2. největší knihovna v ČR -k : registrovaných čtenářů 4, knihovních jednotek návštěvníků (fyzických) Plní funkci krajské knihovny (zřizovatel Ministerstvo kultury ČR). Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, od roku 2009 výzkumná organizace. Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, je metodickým pracovištěm s funkcí koordinační a vzdělávací pro veřejné knihovny Jihomoravského kraje.

3 Veřejné knihovny v okrese Blansko k REGION Profesionální knihovny Pobočky Neprofesionální knihovny CELKEM KNIHOVEN Blansko Boskovice OKRES BLANSKO

4 REGIONÁLNÍ FUNKCE § 2 Knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) = „funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“. Služby ZDARMA knihovnám, které mají uzavřenou smlouvu (zřizovatel) o poskytování regionálních služeb.

5 Jaké regionální služby jsou poskytovány knihovnám Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce Poradenství a konzultace (webové stránky, zavádění automatizace) Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Servis automatizovaného knihovního systému Pomoc se statistikou

6 Co může udělat obec a její knihovna, aby využila nabídku regionálních služeb? OBEC Pokud dosud nevyužívá nabídku regionálních služeb: kontaktovat regionální oddělení místně příslušné pověřené knihovny a informovat se o nabídce regionálních služeb Pokud již využívá nabídku regionálních služeb: nechat si posílat aktuální a důležité informace z pověřené knihovny určené obsluhovaným knihovnám; vyžádat si pravidelná osobní setkání s metodickými pracovníky pověřené knihovny. KNIHOVNA Využívat široké nabídky knih ve výměnných souborech Pravidelně sledovat webové stránky příslušné pověřené knihovny a účastnit se porad a seminářů pro knihovníky. Aktivně spolupracovat při naplňování cílů daných krajskou koncepcí rozvoje regionálních funkcí (zavádění webových stránek, automatizace, účast na vzdělávání). Obracet se na metodika pověřené knihovny s aktuálními požadavky a dotazy.

7 Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Podpora automatizace knihovnických procesů v knihovnách Webové stránky malých knihoven Vzdělávání knihovníků, semináře, porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce

8 Standard pro dobrou knihovnu Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky, 2011 a)Provozní doba knihovny pro veřejnost b)Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů c)Umístění knihovny v obci d)Plocha knihovny pro uživatele e)Studijní místa pro uživatele f)Přístup k internetu a informačním technologiím g)Webová prezentace knihovny h)Elektronický katalog knihovny na internetu i)Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání j)Měření spokojenosti uživatelů knihovny

9

10

11 Náklady na pořízení knihovního fondu v obecním rozpočtu k BLANENSKONáklady v KčSkutečná částka na 1 obyvatele Požadavek standardu Profesionální knihovny ,20 30 – 45 Kč Neprofesionální knihovny ,50 CELKEM ,74 BOSKOVICKONáklady v KčSkutečná částka na 1 obyvatele Požadavek standardu Profesionální knihovny ,50 30 – 45 Kč Neprofesionální knihovny ,80 CELKEM ,70

12 Nákup knihovního fondu z prostředků obcí a význam budování výměnných fondů REGIONPočet obcí 0 Kč na nákup – počet obcí % knihoven bez nákupu KF Blansko Boskovice45920 OKRES BLANSKO ,5

13 VÝMĚNNÉ FONDY REGIONStav výměnného fondu Roční přírůstek k Ø v 1 knihovně výměnného fondu Blansko Boskovice OKRES BLANSKO K v Jihomoravském kraji celkem knihovních jednotek výměnného fondu.

14 Soutěž Vesnice roku a oceňování knihoven 1999 spolupráce Sekce veřejných knihoven SKIP a Spolku pro obnovu venkova Začlenění hodnocení knihoven mezi kritéria soutěže Vesnice roku Vítěz krajského kola získá Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Státní cena MK ČR Knihovna roku 2013 v Jihomoravském kraji účast 15 obcí 2014 – 20. ročník soutěže Pro obce vesnického charakteru, které mají maximálně obyvatel Uzávěrka

15 Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje Od roku 2011 Ocenění nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven Jihomoravského kraje Účast zástupců Jihomoravského kraje (2012 účast pana hejtmana) Hodnotící kritéria: velmi dobrá činnost knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, případně dlouholetá práce v knihovně. Účast starostů, ředitelů pověřených knihoven, metodiků a knihovníků

16 A na závěr: Má smysl podporovat činnost obecních knihoven? Knihovna – není pouze místem pro půjčování knih. Je to především: -MÍSTO – PROSTOR (neutrální, přátelský, vstřícný) k setkávání, aktivitám, vzdělávání i jen tak-pobýt -KULTURNÍ BOHATSTVÍ -SKRYTÝ POTENCIÁL ROZVOJE OBCE -PŘÍLEŽITOST k setkávání a rozvoji komunit -NADĚJE pro utváření lepších vzájemných vztahů, pro budování komunit, lepší vzdělanost. KNIHOVNA JAKO PŘÍJEMNÉ A POHODLNÉ MÍSTO K POBYTU A VZDĚLÁVANÍ.

17 Z Desatera dobrého starosty... „Nezapomínej na obecní knihovnu, Která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělává občany.“ Břeský, A., Reitler, A. Občanská nauka a výchova pro I., II. a III. ročník měšťanských škol. V Praze s.


Stáhnout ppt "Veřejné knihovny v regionu Blansko a Boskovice – proměny a srovnání Setkání starostů a knihovníků okresu Blansko 21. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google