Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín 15. 3. 2012 MVK Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín 15. 3. 2012 MVK Vsetín."— Transkript prezentace:

1 Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín 15. 3. 2012 MVK Vsetín

2  Knihovní zákon - zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby …  Koncepce knihoven 2012 - vize Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční službu získávám bezplatně v nečekaně dobré kvalitě požadovanou službu.

3 ?

4  Knihovna je moderní instituce.  Knihovna je cestou k informacím.  Knihovna pomáhá uchovávat tradice.  Knihovna je místo, kam může přijít každý.  Knihovna je příjemnou institucí.  Knihovna je kreativní.  Knihovna je místem pro setkávání.  Knihovna – vizitka obce.  …???

5  V knihovně je kvalitní připojení k internetu.  Knihovnické procesy jsou automatizovány.  Do knihovny mohu poslat e-mail, knihovník mi odpoví.  Knihovna má elektronický katalog dostupný přes internet.  V knihovně jsou i jiné typy dokumentů (audioknihy,…)  V knihovně mám přístup do elektronických databází.  Knihovna je součástí sociálních sítí.

6

7  Odkaz na stánku knihovny z webu obce

8  Knihovna má kvalitní knihovní fond (využívá meziknihovních výpůjčních služeb), výměnný fond  Internet  Rady a asistence knihovnice při hledání informací.  Vzdělávání v knihovně  …

9  Knihovna má v obcích tradici  1919 - první knihovní zákon– Zákon o veřejných knihovnách obecních  Akce pořádané knihovnou – např. Mikulášské besídky, besedy s pamětníky, připomínka lidových zvyků  Výstavky kronik, spolupráce s kronikářem v obci.

10  Obyvatel obce, turista, …  Všechny generace občanů (literatura i akce pro maminky s dětmi, pro předškoláky, školáky, mládež, studenty, nezaměstnané, handicapované, seniory …)  Většina služeb je bezplatná.

11

12

13

14 Knihovna jako komunitní centrum

15

16  Statistika (knihovní fond, čtenáři, návštěvníci, výpůjčky, akce pro veřejnost, …)  Plnění standardů VKIS (benchmarking knihoven)  Dokumentace událostí v knihovně (web, kronika, fotky, …)  Návštěva knihovny (pořádek samozřejmostí, navigace v obci, označení knihovny, provozní doba)  Využívání grantů  Osobnost knihovníka 

17  Historie – soutěž „ BVLK“ - Budujeme vzornou lidovou knihovnu (1950-1990).  Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín  Knihovna roku – součást soutěže Vesnice roku

18  Cíl soutěže  snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.  Soutěž probíhá od roku 1995.  Vyhlašovatelé: Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství  Spoluvyhlašovatelé: Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR  V roce 2000 se stal spolupořadatelem soutěže Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

19  Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 200 obyvatel, a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce  Obce mohou podávat přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012 do 30. dubna 2012

20  Hlavní kategorie:  Základní knihovna – v této kategorii jsou knihovny za jednotlivé kraje zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku.  Městská knihovna roku  Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

21  2003 – Diplom získala Místní knihovna ve Valašské Bystřici  Diplom za mimořádnou, dlouholetou a systematickou práci s dětskými čtenáři.  2007 – Diplom získala Obecní knihovna Vidče  Knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou a zapojuje se do společenského i kulturního života obce. Spolupráce se samosprávou je příkladná. U knihovny pracuje čtenářský kroužek, knihovnice však pečuje i o seniory a svoji činnost pečlivě dokumentuje.

22  Místní knihovna ve Vlachové Lhotě Vedená panem Miroslavem Častulíkem Za mimořádnou aktivitu knihovníka při organizování akcí na podporu čtenářství a za zapojení knihovny do společenského a kulturního života v obci.

23

24 …byla knihovna moderní institucí, která uchovává tradice a zvyky v obci, místem, kam může přijít každý, cestou k informacím, příjemným a kreativním místem pro setkávání a dobrou vizitkou obce?  kromě financí také  ostatní knihovny, příklady a nápady jiných knihoven, metodici a pracovníci profesionálních knihoven, kurzy a školení pro knihovníky, …

25 I malá investice do knihovny se vždy vyplatí! Nadšený knihovník je prvním krokem k úspěchu.

26  Komentář ke statistickým výkazům MVK Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011


Stáhnout ppt "Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín 15. 3. 2012 MVK Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google