Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Barták, DILIA, 13. 3. 2007 Seminář SČKN Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Barták, DILIA, 13. 3. 2007 Seminář SČKN Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ."— Transkript prezentace:

1 Jan Barták, DILIA, 13. 3. 2007 Seminář SČKN Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ

2 Nový autorský zákon č. 121/2000 Sb. Nový AZ zakotvil ve svém § 87 nové majetkové právo - právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla.

3 Právo nakladatele § 87 Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobně.

4 Význam úpravy  nakladateli přísluší část odměn vybraných kolektivním správcem od tzv. povinných osob.  tato odměna přísluší nakladateli coby určitá náhrada za zisk, který mu unikne, protože jím vydané tituly jsou konečnými uživateli v souladu s autorským zákonem kopírovány či jinak rozmnožovány (tzv. náhradní odměna).

5 Povinné osoby podle AZ:  dovozci a výrobci přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin  poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu  Od novely AZ č. 216/2006 také o dovozci a výrobci přístrojů ke zhotovování tzv. jiných záznamů a nosičů těchto záznamů.

6 Právo nakladatele = právo povinně kolektivně spravované. Co to znamená?  nakladatel nemůže toto své právo uplatnit u povinných osob – výběr za něj ze zákona vykonává kolektivní správce.  Kolektivní správce rozdělí odměny nakladatelům, kteří se u něj přihlásí k evidenci  V ČR je tímto kolektivním správcem pro nakladatele DILIA

7 Jak DILIA rozděluje odměny?  DILIA rozdělí odměny podle svého Rozúčtovacího řádu mezi ty nakladatele, kteří se u ní přihlásili k evidenci.  Podle aktuálního RŘ dostane každý evidovaný nakladatel 1 bod za každý nahlášený vydaný titul a za každé nahlášené vydávané periodikum.  Z celkové sumy vybraných odměn připadající na nakladatele se podílem veškerých nahlášených titulů určí hodnota 1 bodu.  Každý evidovaný nakladatel, který řádně nahlásil svá vydaná díla, dostane částku odpovídající jeho počtu bodů.  Odměny, které nakladateli přísluší, jsou dle Rozúčtovacího řádu DILIA rozúčtovány nejpozději do 30.6. roku následujícího po roce, ve kterém byly vybrány.

8 Upozornění:  hodnota bodu je proměnlivá, závisí jednak na výši vybraných odměn, jednak na počtu řádně ohlášených titulů.  V letech 2002 až 2005 hodnota bodu se hodnota bodu pohybovala mezi 95 a 250 Kč.

9 Jak se má nakladatel u DILIA zaevidovat? Stačí vyplnit a do DILIA zaslat 2 dokumenty:  Nakladatelskou přihlášku k evidenci  Registrační list nakladatele

10 Registrují se:  veškeré vydané tituly a periodika za 50 let dozadu od data registrace  všechna nová vydání díla (reedice); naopak se neregistrují dotisky

11 Další povinnosti nakladatele  Jednou nahlášená díla jsou do každoročního rozúčtování zařazena automaticky.  nakladatel každý rok hlásí pouze nově vydaná díla a jejich seznam zasílá do DILIA nejpozději k 31.12. příslušného kalendářního roku.

12 Praktické informace:  Veškeré informace o způsobu registrace, výběru a rozdělování odměn a vůbec o kolektivní správě vykonávané DILIA naleznete na internetových stránkách www.dilia.cz, v sekci pro autory/kolektivní správa. www.dilia.cz  Na těchto stránkách naleznete také formuláře „Nakladatelské přihlášky k evidenci“ a „Registračního listu nakladatele“, které si lze stáhnout a vyplnit v elektronické podobě nebo vytisknout.  Konečně tam naleznete i kontakty na příslušné zaměstnance KS DILIA. Agendu nakladatelů má na starosti paní Hana Mošovská, tel.: 266 199 843, e-mail: mosovska@dilia.cz. mosovska@dilia.cz

13 Pokud ještě nejste v KS DILIA evidováni, rádi Vás zaregistrujeme!

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jan Barták, DILIA, 13. 3. 2007 Seminář SČKN Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google