Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ"— Transkript prezentace:

1 Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ
Seminář SČKN Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ Jan Barták, DILIA,

2 Nový autorský zákon č. 121/2000 Sb.
Nový AZ zakotvil ve svém § 87 nové majetkové právo - právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla.

3 Právo nakladatele § 87 Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobně.

4 Význam úpravy nakladateli přísluší část odměn vybraných kolektivním správcem od tzv. povinných osob. tato odměna přísluší nakladateli coby určitá náhrada za zisk, který mu unikne, protože jím vydané tituly jsou konečnými uživateli v souladu s autorským zákonem kopírovány či jinak rozmnožovány (tzv. náhradní odměna).

5 Povinné osoby podle AZ:
dovozci a výrobci přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu Od novely AZ č. 216/2006 také o dovozci a výrobci přístrojů ke zhotovování tzv. jiných záznamů a nosičů těchto záznamů.

6 Právo nakladatele = právo povinně kolektivně spravované. Co to znamená?
nakladatel nemůže toto své právo uplatnit u povinných osob – výběr za něj ze zákona vykonává kolektivní správce. Kolektivní správce rozdělí odměny nakladatelům, kteří se u něj přihlásí k evidenci V ČR je tímto kolektivním správcem pro nakladatele DILIA

7 Jak DILIA rozděluje odměny?
DILIA rozdělí odměny podle svého Rozúčtovacího řádu mezi ty nakladatele, kteří se u ní přihlásili k evidenci. Podle aktuálního RŘ dostane každý evidovaný nakladatel 1 bod za každý nahlášený vydaný titul a za každé nahlášené vydávané periodikum. Z celkové sumy vybraných odměn připadající na nakladatele se podílem veškerých nahlášených titulů určí hodnota 1 bodu. Každý evidovaný nakladatel, který řádně nahlásil svá vydaná díla, dostane částku odpovídající jeho počtu bodů. Odměny, které nakladateli přísluší, jsou dle Rozúčtovacího řádu DILIA rozúčtovány nejpozději do roku následujícího po roce, ve kterém byly vybrány.

8 Upozornění: hodnota bodu je proměnlivá, závisí jednak na výši vybraných odměn, jednak na počtu řádně ohlášených titulů. V letech 2002 až 2005 hodnota bodu se hodnota bodu pohybovala mezi 95 a 250 Kč.

9 Jak se má nakladatel u DILIA zaevidovat?
Stačí vyplnit a do DILIA zaslat 2 dokumenty: Nakladatelskou přihlášku k evidenci Registrační list nakladatele

10 Registrují se: veškeré vydané tituly a periodika za 50 let dozadu od data registrace všechna nová vydání díla (reedice); naopak se neregistrují dotisky

11 Další povinnosti nakladatele
Jednou nahlášená díla jsou do každoročního rozúčtování zařazena automaticky. nakladatel každý rok hlásí pouze nově vydaná díla a jejich seznam zasílá do DILIA nejpozději k  příslušného kalendářního roku.

12 Praktické informace: Veškeré informace o způsobu registrace, výběru a rozdělování odměn a vůbec o kolektivní správě vykonávané DILIA naleznete na internetových stránkách v sekci pro autory/kolektivní správa. Na těchto stránkách naleznete také formuláře „Nakladatelské přihlášky k evidenci“ a „Registračního listu nakladatele“, které si lze stáhnout a vyplnit v elektronické podobě nebo vytisknout. Konečně tam naleznete i kontakty na příslušné zaměstnance KS DILIA. Agendu nakladatelů má na starosti paní Hana Mošovská, tel.: ,

13 Pokud ještě nejste v KS DILIA evidováni, rádi Vás zaregistrujeme!

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Kolektivní správa práva nakladatele na odměnu podle § 87 AZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google