Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení přístupnosti soutěžních webů aneb proč se vyplatí myslet na přístupnost webů veřejné správy RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, duben.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení přístupnosti soutěžních webů aneb proč se vyplatí myslet na přístupnost webů veřejné správy RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, duben."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení přístupnosti soutěžních webů aneb proč se vyplatí myslet na přístupnost webů veřejné správy RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, duben 2007

2 Hodnocení přístupnosti soutěžních webů – Zlatý erb 2007

3

4 Proč se vyplatí myslet na přístupnost webů veřejné správy – přístupný web umožní seznámit se s informacemi na webu nejširšímu okruhu občanů, včetně těch, kteří mají nějaký zdravotní handicap; – zákon č. 365/2000 v platném znění: § 5 odst. 2 Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny (1.1.2008) f) "postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;“.

5 Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Výzkumný projekt byl vyhlášen MI ČR v květnu 2006. Řešiteli jsou H1.cz, s.r.o., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a TyfloCentrum Brno, o.p.s. Požadované výstupy: – porovnání Pravidel pro tvorbu přístupného webu, pravidel WCAG 1.0 a návrhu pravidel WCAG 2.0, – výzkum v oblasti cílových skupin občanů se zdravotním postižením, – návrh nových pravidel přístupného webu, – finanční zhodnocení navržených postupů pro aplikaci pravidel přístupného webu.

6 Cíl výzkumu 1. určil podíl občanů ČR se zdrav. postižením v následujících skupinách A.občané, kterým zdravotní postižení nebrání v seznámení se s obsahem webových stránek B.občané, kterým zdravotní postižení brání v seznámení se s obsahem webových stránek, ale pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu, mohou se v nezbytném rozsahu seznámit s webovými stránkami orgánů veřejné správy, C.občané, kterým zdravotní postižení brání v seznámení se s obsahem webových stránek a nemohou se seznámit s jejich obsahem ani tehdy, pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu, D.občané, kteří spadají do skupiny B a kteří mají zájem pracovat s internetem.

7 Cíl výzkumu 2. vyčíslit jejich zastoupení v rámci všech obyvatel se zdrav. postižením. Zpráva o situaci zdravotně postižených (VVZP 202/91, Praha 14.1.1992) zdroj: http://wtd.vlada.cz/files/rvk/vvzpo/zp1992.pdf Na základě této zprávy se předpokládá, že v České republice je 400 tisíc těžce zdravotně hendikepovaných osob. Novější údaje nejsou k dispozici, proto tento vládní dokument považujeme za směrodatný. Proporcionální členění zdravotně postižených do stanovených skupin A až D pomohl určit dotazníkový průzkum. Detailní rozčlenění do skupin B a C pomohl určit praktický test.

8 Výsledky výzkumu v kostce přes 15 % sluchově postižených uživatelů internetu má problém rozumět psanému textu; téměř 70 % zrakově postižených uživatelů internetu potřebuje speciální program, který mu umožní práci s počítačem a internetem; 45,5 % zrakově postižených uživatelů internetu nemůže pracovat s myší vůbec a dalších 27,3 % ji může používat pouze omezeně; 20 % uživatelů internetu s motorickým postižením nebo ztrátou horních končetin nemůže běžně pracovat s běžnou klávesnicí nebo s myší. téměř 30 % zdravotně postižených uživatelů internetu má problémy s nalezením informací na internetu; mezi zrakově postiženými je to téměř 51 %.

9 Celkové výsledky výzkumu Cca 140 000 těžce zdravotně postiženým pomůže přístupnost k tomu, aby se mohli seznámit s obsahem webových stránek.

10 Celkové výsledky výzkumu Přístupné webové stránky by již dnes používalo cca 112 000 uživatelů s těžkým zdrav. postižením

11 A to je vše ;-) Děkuji za pozornost a zvu vás na náš stánek, kde si můžete to, co jste zde slyšeli, ověřit v praxi. Kontakt: RNDr. Hana Bubeníčková, bubenickova@blindfriendly.cz; bubenickova@blindfriendly.cz Mgr. Radek Pavlíček radek@blindfriendly.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení přístupnosti soutěžních webů aneb proč se vyplatí myslet na přístupnost webů veřejné správy RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, duben."

Podobné prezentace


Reklamy Google