Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blind Friendly Web – 10 let Obsah prezentace Co je projekt Blind Friendly Web Jak to všechno začalo Milníky projektu Vývoj metodik hodnocení v testech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blind Friendly Web – 10 let Obsah prezentace Co je projekt Blind Friendly Web Jak to všechno začalo Milníky projektu Vývoj metodik hodnocení v testech."— Transkript prezentace:

1 Blind Friendly Web – 10 let Obsah prezentace Co je projekt Blind Friendly Web Jak to všechno začalo Milníky projektu Vývoj metodik hodnocení v testech přístupnosti Lidé v projektu sestavila RNDr. Hana Bubeníčková Praha / Brno, 20.10.2010

2 Blind Friendly Web – 10 let Co je projekt BLIND FRIENDLY WEB iniciativa Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, která se systematicky věnuje přístupnosti webových stránek. Proč? •přístupnost umožňuje a usnadňuje práci s webem uživatelům s těžkým zrakovým postižením (a nejen jim) •zvyšuje soběstačnost a samostatnost uživatelů s TZP při práci s informacemi Jak? •metodický materiál – pravidla přístupnosti s návodem na použití a s řadou příkladů /WCAG, Vyhláška o přístupnosti/ •bezplatné konzultace •testy přístupnosti (Zlatý erb, Biblioweb) •školení (pro tvůrce a správce webů a pro pracovníky, kteří weby plní daty) •účasti na seminářích a konferencích (ISSS /Internet ve státní správě a samosprávě/, WebExpo /největší konference o webu ve střední Evropě/) konference o webu ve střední Evropě/)

3 Blind Friendly Web – 10 let Kdy to vlastně začalo? zpřístupňování práce s výpočetní technikou uživatelů s těžkým postižením zraku •1990 dovoz prvního přístroje na bázi PC, který se vskutku masově mezi nevidomými rozšířil (prodáno více než 600 masově mezi nevidomými rozšířil (prodáno více než 600 v tehdejším Československu – Eureka A4 - kromě mnoha funkcí obsahuje MODEM pro vzdálený přenos dat) www.blindfriendly.cz/hlasove-syntezy

4 Blind Friendly Web – 10 let Kdy to vlastně začalo? zpřístupňování práce s výpočetní technikou uživatelů s těžkým postižením zraku •1992 Česká unie nevidomých a slabozrakých (1989) zakládá Česká unie nevidomých a slabozrakých (1989) zakládá digitalizační středisko, které za pomoci skeneru, OCR digitalizační středisko, které za pomoci skeneru, OCR programu a ruční kontroly převádí knihy do TXT formátu programu a ruční kontroly převádí knihy do TXT formátu •1993 takto připravené dokumenty jsou ukládány na server, který takto připravené dokumenty jsou ukládány na server, který je dostupný prostřednictví modemů a protokolu BBS, vzniká je dostupný prostřednictví modemů a protokolu BBS, vzniká Knihovna digitálních dokumentů Knihovna digitálních dokumentů kromě ukládání a stahování jednotlivých souborů (nejen kromě ukládání a stahování jednotlivých souborů (nejen knih) umožňovala BBS výměnu informací mezi uživateli knih) umožňovala BBS výměnu informací mezi uživateli (předchůdce elektronické pošty) (předchůdce elektronické pošty)

5 Blind Friendly Web – 10 let Kdy to vlastně začalo? zpřístupňování práce s výpočetní technikou uživatelů s těžkým postižením zraku VZDĚLÁVÁNÍ •1991 už i Eureka A4 vyžadovala zácviky s obsluhou nových už i Eureka A4 vyžadovala zácviky s obsluhou nových uživatelů uživatelů •1994 začátek systematického vzdělávání nevidomých začátek systematického vzdělávání nevidomých a slabozrakých uživatelů v obsluze PC / spec. zařízení a slabozrakých uživatelů v obsluze PC / spec. zařízení na bázi PC na bázi PC •1995 zpřístupnění systému Windows pro nevidomé zpřístupnění systému Windows pro nevidomé PC vybavené spec. programy pro ZP = kompenzační pomůcka PC vybavené spec. programy pro ZP = kompenzační pomůcka

6 Blind Friendly Web – 10 let Kdy to vlastně začalo? zpřístupňování práce s výpočetní technikou uživatelů s těžkým postižením zraku INTERNET •13. 2. 1992 ČR připojena k internetu ČR připojena k internetu •30. 9. 1996 zaregistrována doména www.braillnet.cz zaregistrována doména www.braillnet.cz •1997 - 1999 Internet pro zdravotně postižené Internet pro zdravotně postižené •1999 Internet zdarma (www.volny.cz) Internet zdarma (www.volny.cz)

7 Blind Friendly Web – 10 let Milníky projektu •1999 – první pravidla, jak tvořit bezbariérový web •2000 – vznik první verze metodiky Blind Friendly Web •26. – 27. 3. 2001 – první prezentace projektu na ISSS •15. 6. 2001 – vzniká portál www.blindfriendly.cz. •Článek s názvem „Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům?“ s přílohou Projekt Blind přístupné nevidomým občanům?“ s přílohou Projekt Blind Friendly Web zveřejněný v týdeníku Veřejná správa číslo 11 Friendly Web zveřejněný v týdeníku Veřejná správa číslo 11 ze 14.3.2002 se v 9. ročníku soutěže Ceny Vládního výboru ze 14.3.2002 se v 9. ročníku soutěže Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii písemných děl veřejně pro zdravotně postižené v kategorii písemných děl veřejně publikovaných získal 1. cenu publikovaných získal 1. cenu •1.3.2004 – Projekt získal zvláštní ocenění v soutěží IT projekt roku 2003. IT projekt roku 2003. •28.7.2004 – zveřejněn dokument Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu, které vydalo MI ČR pro účely pro tvorbu přístupného webu, které vydalo MI ČR pro účely novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. veřejné správy. Na přípravě tohoto dokumentu jsme se podíleli. Na přípravě tohoto dokumentu jsme se podíleli.

8 Blind Friendly Web – 10 let Milníky projektu • 1.7.2006 – vstup strategického partnera do projektu – TyfloCentrum Brno, o.p.s. – TyfloCentrum Brno, o.p.s. Společnost se podílela na projektu výzkumu a vývoje Společnost se podílela na projektu výzkumu a vývoje s názvem „Přístupnost webových stránek orgánů státní s názvem „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“ (2006 – 2007), buduje tým testerů z řad těžce správy“ (2006 – 2007), buduje tým testerů z řad těžce zrakově postižených a zaměstnává je. zrakově postižených a zaměstnává je. • 7.2.2008 – vychází ve Sbírce zákonů Vyhláška o přístupnosti • 11.12.2008 – vychází finální verze metodiky WCAG 2.0 • do konce roku 2010 – vznik autorizovanému překladu metodiky WCAG 2.0 do českého jazyka metodiky WCAG 2.0 do českého jazyka blog POSLEPU Radka Pavlíčka (POmoc SLEPým Uživatelům) • 30.10.2007 zahájen provoz blogu • 24.11.2009 nejlepší blog neziskové organizace roku 2009 • 4.12.2009 - 3. cena v kategorii děl uveřejněných na internetu Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany • od ledna 2010 - blog POSLEPU archivován Národní knihovnou ČR Národní knihovnou ČR

9 Blind Friendly Web – 10 let Vývoj metodik hodnocení v testech přístupnosti • 2001 – 2002 výpočet míry přístupnosti v procentech v závislosti výpočet míry přístupnosti v procentech v závislosti na stanovené prioritě jednotlivých zásad na stanovené prioritě jednotlivých zásad nad 80 % byl považován za přístupný nad 80 % byl považován za přístupný • 2003 – 2007 zařazení webu podle splnění všech kritérií dané úrovně zařazení webu podle splnění všech kritérií dané úrovně přístupnosti přístupnosti nepřístupný / základní / střední / nejvyšší úroveň příst. nepřístupný / základní / střední / nejvyšší úroveň příst. • od roku 2008 audity reálné přístupnosti audity reálné přístupnosti podrobná zpráva, která informuje zadavatele o konkrétních podrobná zpráva, která informuje zadavatele o konkrétních zjištěných nedostatcích a obsahuje i návrhy možných řešení. zjištěných nedostatcích a obsahuje i návrhy možných řešení. Součástí auditů reálné přístupnosti je uživatelské testování. Součástí auditů reálné přístupnosti je uživatelské testování. V hodnocení se zadavatel dozví, zda se jedná o drobné V hodnocení se zadavatel dozví, zda se jedná o drobné a snadno odstranitelné závady, nebo se jedná o závažné a snadno odstranitelné závady, nebo se jedná o závažné porušení přístupnosti. porušení přístupnosti.

10 Blind Friendly Web – 10 let Lidé v projektu Metodici • Ing. Svatoslav Ondra (do 9/2001) • Mgr. Radek Pavlíček (od 6/ 2001) – „guru přístupnosti“ (webexpo 2010) (webexpo 2010) Testeři z těžkým zrakovým postižením • Mgr. Marek Susčík (do roku 2003) • Michal Jelínek (od roku 2004) • Jan Šnyrych (od roku 2006) • Jiří Fenz (od roku 2007) • Bc. Roman Kabelka (od roku 2007) • Ing. Jan Pokorný (od roku 2007) • Bc. Martin Baláž (od roku 2009) v testování nám pomáhali a pomáhají i vidící testeři. Organizace a administrativa • RNDr. Hana Bubeníčková

11 Blind Friendly Web – 10 let Poděkování PhDr. Milanu Pešákovi, radnímu Hlavního města Praha, který projekt významně podporuje a propaguje už od nesmělých začátků. Společnosti Triada, jmenovitě RNDr. Tomáši Renčínovi a jeho skvělému týmu spolupracovníků, kteří pomohli cíleně propagovat myšlenku přístupnosti webů tím, že nám po dobu deseti let umožnili bezplatnou prezentaci projektu na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, která projekt již 10 let finančně podporuje. Kolegovi, Mgr. Radku Pavlíčkovi, bez jeho profesionálního přístupu a skvělého týmu handicapovaných testerů, který vede, by tento projekt prostě nebyl. Děkuji všem, kteří přístupnost svého webu berou jako prestiž a projevují tím solidaritu s těmi, kterým osud nebyl příznivě nakloněn a do cesty postavil bariéry, které musí překonávat.


Stáhnout ppt "Blind Friendly Web – 10 let Obsah prezentace Co je projekt Blind Friendly Web Jak to všechno začalo Milníky projektu Vývoj metodik hodnocení v testech."

Podobné prezentace


Reklamy Google