Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy výzkumný projekt MI ČR YA512006003 RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, Brno, duben 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy výzkumný projekt MI ČR YA512006003 RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, Brno, duben 2007."— Transkript prezentace:

1 Přístupnost webových stránek orgánů státní správy výzkumný projekt MI ČR YA512006003 RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, Brno, duben 2007

2 Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Výzkumný projekt byl vyhlášen MI ČR v květnu 2006. Řešiteli jsou H1.cz, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a TyfloCentrum Brno, o.p.s. Požadované výstupy: – porovnání Pravidel pro tvorbu přístupného webu, pravidel WCAG 1.0 a návrhu pravidel WCAG 2.0, – výzkum v oblasti cílových skupin občanů se zdravotním postižením, – návrh nových pravidel přístupného webu, – finanční zhodnocení navržených postupů pro aplikaci pravidel přístupného webu.

3 Výzkum v oblasti cílových skupin občanů se zdravotním postižením Personální zabezpečení Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Brno RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. – koordinátor druhé etapy, Mgr. Michal Hejč – kategorizace typů postižení, návrh dotazníku, Mgr. Miroslav Petráš – technická implementace SW řešení dotazníkového průzkumu, Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.– návrh metodiky výzkumu, RNDr. Danka Némethová, Ph.D. – statistické zpracování výsledků průzkumu. TyfloCentrum Brno, o.p.s. RNDr. Hana Bubeníčková – kategorizace typů postižení, identifikace cílových skupin, návrh dotazníku, Mgr. Radek Pavlíček – návrh a realizace praktických testů.

4 Cíl výzkumu 1. určil podíl občanů ČR se zdrav. postižením v následujících skupinách A.občané, kterým zdravotní postižení nebrání v seznámení se s obsahem webových stránek B.občané, kterým zdravotní postižení brání v seznámení se s obsahem webových stránek, ale pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu, mohou se v nezbytném rozsahu seznámit s webovými stránkami orgánů veřejné správy, C.občané, kterým zdravotní postižení brání v seznámení se s obsahem webových stránek a nemohou se seznámit s jejich obsahem ani tehdy, pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu, D.občané, kteří spadají do skupiny B a kteří mají zájem pracovat s internetem.

5 Cíl výzkumu 2. vyčíslit jejich zastoupení v rámci všech obyvatel se zdrav. postižením. Zpráva o situaci zdravotně postižených (VVZP 202/91, Praha 14.1.1992) zdroj: http://wtd.vlada.cz/files/rvk/vvzpo/zp1992.pdf Na základě této zprávy se předpokládá, že v České republice je 400 tisíc těžce zdravotně hendikepovaných osob. Novější údaje nejsou k dispozici, proto tento vládní dokument považujeme za směrodatný. Proporcionální členění zdravotně postižených do stanovených skupin A až D pomohl určit dotazníkový průzkum. Detailní rozčlenění do skupin B a C pomohl určit praktický test.

6 Postup řešení Výzkum v oblasti cílových skupin občanů se zdrav. postižením probíhal v době srpen 2006 - leden 2007 v těchto krocích:  1. krok: kategorizace typů postižení a identifikace jejich potřeb  2. krok: návrh sběru dat  3. krok: sestavení souboru praktických testů  4. krok: identifikace a kontaktování cílových skupin  5. krok: provedení šetření prostřednictvím dotazníku  6. krok: provedení praktických testů na vybrané skupině respondentů  7. krok: formulace závěrů a předložení zprávy

7 Dotazník a praktické testy Dotazník byl složen ze tří částí  statistické (socio-demografické) údaje o respondentech,  informace o jejich postižení,  informace o způsobu práce s počítačem. Praktický test se skládal ze 13 praktických úkolů s možnosti doplnit slovním komentářem. Praktický test byl proveden na následujících webech:  www.jiretinpb.cz  www.mestobustehrad.cz  www.mpo.cz

8 Dotazníkové šetření I.

9

10

11

12

13

14 Dotazníkové šetření II.

15

16

17

18

19

20 Dotazníkové šetření III.

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Praktické testy Cílem praktických testů přístupnosti bylo rozčlenění občanů se zdravotním postižením do skupin B a C. Praktických testů se zúčastnilo 15 respondentů (někteří účastníci trpěli více než jedním postižením). Zastoupení jednotlivých postižení:

30 S čím měli uživatelé největší problémy? Na základě praktických testů se ale ukázalo, že i na stránkách splňujících Pravidla přístupného webu naráželi respondenti na menší či větší bariéry z hlediska přístupnosti:  nedostatečný kontrast barvy písma a podkladu;  nedostatečná velikost písma;  srozumitelnost zveřejněných informací;  rozpoznání nadpisů a hlavního nadpisu stránky;  přístupnost vyhlášek ve formátu pdf

31 Výsledky výzkumu Cca 140 000 těžce zdravotně postiženým pomůže přístupnost k tomu, aby se mohli seznámit s obsahem webových stránek.

32 Výsledky výzkumu Přístupné webové stránky by již dnes používalo cca 112 000 uživatelů s těžkým zdrav. postižením

33 Rady  nepodceňovat testy přístupnosti provedené školenými handicapovanými uživateli, protože ve skutečnosti to budou oni, kdo budou váš web používat;  nespoléhat se pouze na test přístupnosti provedený podle některé z dosavadních metodik;  provedení testů zadávat renomovaným společnostem, které mají s přístupností praktické zkušenosti, v ideálním případě mají v týmu školené handicapované testéry či konzultanty.

34 Děkuji za pozornost Kontakt: RNDr. Hana Bubeníčková bubenickova@blindfriendly.cz www.tyflocentrum-bm.cz/bwww.tyflocentrum-bm.cz/bubenickova


Stáhnout ppt "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy výzkumný projekt MI ČR YA512006003 RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, Brno, duben 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google