Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla publicity projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla publicity projektu"— Transkript prezentace:

1 Pravidla publicity projektu

2 Proč se zabývat publicitou?
Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat subjekty účastnící se projektu i širokou veřejnost , že projekt získal finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF)“. Šance využít tuto povinnost ke zviditelnění svého projektu a zároveň inspirovat ostatní potenciální žadatele o podporu Poskytnutí určité záruky kvality účastníkům projektu Zabránění problémům při kontrolách a auditech

3 Z čeho se publicita skládá?
Informování a propagace projektu směrem k široké a odborné veřejnosti, EU, médiím, účastníkům projektu na všech materiálech a dokumentech souvisejících s projektem (výjimkou jsou účetní doklady) Pravidelné předkládání monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu Souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců Při propagaci projektů používáme loga (značky): Evropského sociálního fondu, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení (v rámci tzv. logolinku). Za logo OP VK může příjemce v logolinku přidat své logo a příp. logo partnera (!pozor! nikoliv logo projektu). S logolinkem používáme i slogan: Investice do rozvoje vzdělávání

4 Jak prvky publicity použít?
Nutno dodržet nejmenší povolené velikosti log, předepsané barvy, ochranné zóny a další náležitosti dané v Manuálu vizuální identity OP VK Na materiálech menšího rozměru lze loga uvést i bez textů (!pozor! logo EU vždy s textem) !pozor! vlajku ČR používá na svých materiálech pouze řídící orgán Malé propagační předměty (post-it, vizitka, flash disk, tužky,…): zkrácený logolink, možno i bez sloganu Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené z prostředků ESF: samolepky s logy (lze vynechat logo MŠMT), avšak nutno uvést slogan (povinné sdělení)

5 Jak prvky publicity použít?
Vždy v souladu s pravidly danými v Manuálu vizuální identity OP VK Viditelně umístěné a kvalitně provedené V případě použití logolinku bez slovního odkazu na ESF je nutno používat i povinné sdělení: Tento program/projekt/produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Výjimkou jsou rozměrově menší materiály a předměty.) Na čb originálech nutno použít předepsané inverzní varianty log:

6 Kde prvky publicity použít?
Propagační a informační materiály: letáky, plakáty, brožury, newslettry, školicí materiály, certifikáty, prezenční listiny (logolink a povinná sdělení stačí uvést pouze na titulní stránce), příp. vizitky a obálky Propagační předměty: tužky, bloky, …. Mediální výstupy: inzeráty, tiskové zprávy, články, PPT prezentace… Internet: webové stránky projektu Hmotné zařízení pořízené z prostředků ESF Projektová dokumentace: pracovní smlouvy/dohody (pokud to forma dokumentu umožňuje), výroční a závěrečné zprávy, korespondence, … Místnosti/prostory, v nichž se konají informační akce k OP VK: umístit vlajky EU a ČR, loga EU, ESF, MŠMT, OP VK

7 Dokumenty, odkazy Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK: aktuální 3. verze platná od : prijemce-op-vk-verze-3-platna-od , příp. 2. verze platná od : verze-2-platna-od Manuál vizuální identity OP VK: _OPVK.pdf Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro žadatele a příjemce – Publicita: Loga a logolinky ke stažení v různých formátech Manuál vizuální identity ESF v ČR Manuál vizuální identity MŠMT Poradenství v rámci individuálních konzultací s projektovými manažery

8 Náhled webových stránek MŠMT sekce Publicita

9 Děkuji za pozornost. Kontakt: Mgr. Petr Kraselovský Projektový manažer
Odbor CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Stáhnout ppt "Pravidla publicity projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google