Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti Ing. Jaroslav Svoboda MV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti Ing. Jaroslav Svoboda MV ČR."— Transkript prezentace:

1 10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti Ing. Jaroslav Svoboda MV ČR

2 ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2010 1. prosince 2010 Úvod Informační potřeby občanů  Obecná informovanost  Zdroje informací a kontakt s úřady  Typy vyhledávaných informací  Vztah občan – úřad  Internet

3 Úvod Analýza, průzkum a sledování trendů v oblasti informací veřejné správy (2000 až 2009) STEM/MARK, a.s. (2001 – Taylor, Nelson, Sofres Faktum)

4 Schéma sociologického výzkumu

5 Obecná informovanost Zájem veřejnosti o informace z veřejné správy Aktivní či pasivní role při jejich získávání Celková míra informovanosti Znalost zákona o svobodném přístupu k informacím

6 Informační potřeby občanů „ Jak mnoho se zajímáte o informace veřejné správy“

7 Vyhledáváte aktivně informace úřadů a veřejných institucí?

8 Obecná informovanost

9 41 % respondentů se zajímá o informace úřadů a veřejných institucí, z toho jen 4 % velmi mnoho 35 % populace se při získávání informací chová aktivně Graf typologie respondentů 66 % nezná obsah nebo neslyšel o zákonu o svobodném přístupu k informacím (č.106/1999 Sb.)

10 Typy vyhledávaných informací Nejhůře dostupné informace Chybějící informace

11 Vyhledávané informace [%] - 2001

12 Vyhledávané informace [%] - 2009

13 Vztah občan – úřad Přístup občanů k úřadům Obavy ze zneužití osobních údajů Ochota poskytnout osobní údaje Biometrické prvky

14 Míra informovanosti o předpisech, nařízeních a zákonech určených občanům

15 Vztah občan – úřad 78 % občanů dává přednost osobnímu jednání 62 % předpokládá, že internet se stane během 5 let při styku s občany nezbytností a každý by se měl s internetem naučit pracovat 57 % přístup úředníků při poskytování informací se zlepšuje 52 % dotázaných je přesvědčeno, že informace od úřadů a institucí v běžném životě nepotřebují

16 Zdroje informací a kontakt s úřady Způsob získávání informací Nejčastěji využívaný zdroj informací Nejčastější kontaktované úřady a instituce Frekvence kontaktů s úřady Forma komunikace

17 Nejčastěji využívaný zdroj informací Obecná populace

18 Zdroje informací a kontakt s úřady Nejvýznamnějším zdrojem informací jsou členové rodiny 26%, osobní jednání 21%, pak přátelé a známí 11% Nejčastěji kontaktovanými úřady jsou obecní a městské 56%, zdravotní pojišťovny 29%, info střediska 27% Převažuje osobní komunikace s úřady

19 Elektronická komunikace s úřady Komunikace s úřady prostřednictvím internetu Elektronický podpis Elektronické podání Webové stránky úřadů Czech POINT Datové schránky Základní registry

20 Znalost získání elektronického podpisu

21 Přehlednost aktivit veřejné správy v oblasti užívání ICT

22 Elektronická komunikace s úřady Skutečně využívá elektronickou komunikaci s úřady 22 % obecné populace, s VŠ 49 % 52 % dotazovaných má obavu ze zneužití elektronické populace 35 % respondentů nedokáže posoudit přehlednost aktivit veřejné správy v oblasti IT 27 % dotázaných se domnívá, že aktivity VS v IT jsou přehledné

23 Elektronická komunikace s úřady 50 % účastníků průzkumu si myslí, že eGovernment povede ke zjednodušení komunikace občanů s úřady Zavedení elektronické komunikace potřebují  Sociální služby a dávky – 44 %  Daně a poplatky – 43 %  Zdravotnictví – 38 % (v roce 2008 to bylo 47%)

24 Elektronická komunikace s úřady Czech POINT – 60 % zná a hodnotí ji jako moderní, užitečnou a rychlou službu 20 % obecné populace ji využilo 60 % populace má povědomí o datových schránkách ví o možnosti komunikace s VS 59 % respondentů by ocenila uložení dat v základních registrech místo opakovaného vyplňování úředních formulářů

25 Internet Přístup k internetu Důvody nevyužívání internetu Využití internetu při řešení konkrétních situací

26 Přístup k internetu [%]

27

28 Využití internetu k řešení životních situací [%]

29 Internet 63% populace má přístup a využívá jej 28% populace nemá přístup a stejný podíl populace internet ke svému životu nepotřebují 27% uvádí, že s internetem pracovat neumějí

30 Porovnání struktury vzorků Obecná populace 2538Uživatelé internetu 1116

31 Porovnání struktury vzorků Vzdělání Obecná populace 2538Uživatelé internetu 1116

32 Závěry V uplynulém desetiletí došlo k významnému nárůstu uživatelů internetu z 23 na 72 % Vztah k potřebě informací o veřejné správě se mění velmi málo (souvislost se stavem společnosti) Dochází k vyrovnání výsledků analýz u obecné populace a uživatelů internetu

33 Děkuji za pozornost jaroslav.svoboda@mvcr.cz


Stáhnout ppt "10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti Ing. Jaroslav Svoboda MV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google