Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakladatelská licenční smlouva  Řeší § 56 AutZ  Plný název: Zvláštní ustanovena pro licenční smlouvu nakladatelskou  neboli  Jde o podtyp standardní,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakladatelská licenční smlouva  Řeší § 56 AutZ  Plný název: Zvláštní ustanovena pro licenční smlouvu nakladatelskou  neboli  Jde o podtyp standardní,"— Transkript prezentace:

1 Nakladatelská licenční smlouva  Řeší § 56 AutZ  Plný název: Zvláštní ustanovena pro licenční smlouvu nakladatelskou  neboli  Jde o podtyp standardní, obecné licenční smlouvy  Uplatňuje se u vyhraněných druhů děl, na které se licence poskytuje

2 2 Vyhraněné druhy děl:  Dílo slovesné (umělecké, vědecké)  Hudebně dramatické (opera, muzikál – notový záznam, libreto)  Hudební (notový záznam, noty včetně textu)  Výtvarné (pouze díla v plošné podobě  Fotografické nebo vyjádřené způsobem obdobné foto…)

3 3 Licence se nemůže týkat…  Nevztahuje se na díla provedená výkonnými umělci  Tedy na  Zpěv, balet, slovní přednes, hru na hudební nástroje…apod.  Ani na jejich původní díla, jsou-li jimi provedena (dílo pantomimické provedená jejím výk. umělcem jako jejím tvůrcem)  Ani na díla režisérů, choreografů,  …díla sochařů,architektů, obecně díla trojrozměrná  Ani na díla šířená elektronickými nosiči (film, hudba, mluvené slovo- i kdyby šlo o liter. Dílo, neboť jsou vyloučena díla provedená výkon. umělci)

4 4 Povaha smlouvy  Dispozitivní povaha  Zavazující obě strany  Standardní závazek  Oboustranné plnění (synnalagma…)

5 5 Domněnka výhradnosti  Ze zákona je výhradní, není-li sjednáno jinak (dispozit),  právní domněnka!!! (zde vyvratitelná  Tím vyjádřen zásadní rozdíl mezi „běžnou“ lic, smlouvou a nakladatelskou  Pro zachování výhradnosti nutno dodržet písemnou formu  Z nevýhradní smlouvy musí být sjednání o její povaze jako takové patrné (i z ústní)  Jinak by šlo o smlouvu absolutně neplatnou

6 6 Nakladatelská smlouva smíšená  Nakladatelskou smlouvou je možné sjednat i jiné užití díla než jeho vydání tiskem (vystavením, veřejnou produkcí aj. )  Pak by šlo o smíšení (kombinaci) nakladatelské a „běžné“  Pokud jen ústně, šlo by o licenci nevýhradní

7 7 Autorská korektura  § 56 odst. 3, (dipozitivní!)  V přiměřené lhůtě je autor oprávněn provést drobné tvůrčí změny  Nesmí vyvolat na straně nakladatele nepřiměřené náklady ( například korektura těsně před konečným vytištěním)  Nesmí změnit povahu díla  Neumožnění korektury zakládá důvod k odstoupení od smlouvy autorem (dehonestace díla)  Dohodou lze právo na autor. korekt. Vyloučit či omezit

8 8 Rozsah licence  Časový (doba trvání licence, doba, do kdy bude započato s vydání a emisí publikace  Prostorový (zda šíření na území státu nebo i do zahraničí  Množstevní (počet rozmnoženin, tj, výše nákladu)

9 9 Zánik licence pro nečinnost nakladatele  Lze ho uplatit jen před uplynutím doby licence  Jen je-li vyčerpán počet dohodnutých rozmnoženin (= náklad rozebrán)  Ve lhůtě 6 měsíců, od kdy autor vyzval nakladatele, aby náklad dotiskl (= tím změna smlouvy v množstevním omezení  Marné uplynutí lhůty dovoluje zák. odstoupení

10 10 Knižní vydání (neperiodická publikace ) obsah:  Je v zákoně o neperiodických publikacích, zák. 37/1995 Sb., zvl. označení názvu díla, jméno autora a aktuálního nositele autorského práva: ©


Stáhnout ppt "Nakladatelská licenční smlouva  Řeší § 56 AutZ  Plný název: Zvláštní ustanovena pro licenční smlouvu nakladatelskou  neboli  Jde o podtyp standardní,"

Podobné prezentace


Reklamy Google