Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do autorského práva Když se nerozhodneš, buď nerozhodný, když se však rozhodneš, buď rozhodný.. L.N.Tolstoj FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do autorského práva Když se nerozhodneš, buď nerozhodný, když se však rozhodneš, buď rozhodný.. L.N.Tolstoj FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele."— Transkript prezentace:

1 Úvod do autorského práva Když se nerozhodneš, buď nerozhodný, když se však rozhodneš, buď rozhodný.. L.N.Tolstoj FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do autorského práva Právo autorské Právo autorské Dílo Dílo Literární Literární Umělecké Umělecké Vědecké Vědecké Jiné Jiné

3 Úvod do autorského práva Právo autorské Právo autorské Dílo je Dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

4 Úvod do autorského práva Dílo Dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem slovesné vyjádřené řečí nebo písmem dílo hudební dílo hudební dílo dramatické dílo dramatické dílo hudebně dramatické dílo hudebně dramatické dílo choreografické dílo choreografické

5 Úvod do autorského práva Dílo Dílo dílo pantomimické dílo pantomimické dílo fotografické dílo fotografické dílo vyjádřené postupem podobným fotografii dílo vyjádřené postupem podobným fotografii

6 Úvod do autorského práva Dílo Dílo dílo audiovizuální dílo audiovizuální dílo kinematografické dílo kinematografické

7 Úvod do autorského práva Dílo Dílo dílo výtvarné dílo výtvarné dílo malířské dílo malířské dílo grafické dílo grafické sílo sochařské sílo sochařské

8 Úvod do autorského práva Dílo Dílo dílo architektonické dílo architektonické dílo urbanistické dílo urbanistické dílo užitého umění dílo užitého umění dílo kartografické dílo kartografické

9 Úvod do autorského práva Počítačový program Počítačový program Musí být autorovým vlastním duševním výtvorem Musí být autorovým vlastním duševním výtvorem

10 Úvod do autorského práva Databáze Databáze Způsob výběru nebo uspořádání obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem Způsob výběru nebo uspořádání obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem

11 Úvod do autorského práva Databáze Databáze Dílo souborné Dílo souborné POZOR! POZOR! Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují

12 Úvod do autorského práva Právní úprava Právní úprava Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském

13 Úvod do autorského práva Autorský zákon upravuje Autorský zákon upravuje práva autora k jeho autorskému dílu práva autora k jeho autorskému dílu práva související s právem autorským práva související s právem autorským práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu

14 Úvod do autorského práva Autorský zákon upravuje Autorský zákon upravuje práva související s právem autorským práva související s právem autorským právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu

15 Úvod do autorského práva Autorskému právu nepodléhá Autorskému právu nepodléhá Úřední dílo Úřední dílo Právní předpis Právní předpis Rozhodnutí Rozhodnutí Veřejná listina Veřejná listina Veřejně přístupný rejstřík Veřejně přístupný rejstřík Sbírka listin Sbírka listin

16 Úvod do autorského práva Autorskému právu nepodléhá Autorskému právu nepodléhá Úřední dílo Úřední dílo Úřední návrh úředního díla Úřední návrh úředního díla Přípravná úřední dokumentace Přípravná úřední dokumentace Úředního překladu takového díla Úředního překladu takového díla Sněmovní publikace Sněmovní publikace Senátní publikace Senátní publikace

17 Úvod do autorského práva Autorskému právu nepodléhá Autorskému právu nepodléhá pamětní knihy obecní, obecní kroniky pamětní knihy obecní, obecní kroniky státní symbol státní symbol symbol jednotky územní samosprávy symbol jednotky územní samosprávy díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany výtvory tradiční lidové kultury výtvory tradiční lidové kultury

18 Úvod do autorského práva Zásada ochrany neznámého díla Zásada ochrany neznámého díla není-li pravé jméno autora obecně známo není-li pravé jméno autora obecně známo nejde-li o dílo anonymní nejde-li o dílo anonymní nejde-li o dílo pseudonymní nejde-li o dílo pseudonymní Lze užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Lze užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu

19 Úvod do autorského práva Zveřejnění díla Zveřejnění díla První oprávněné veřejné První oprávněné veřejné Přednesení Přednesení Provedení Provedení Předvedení Předvedení Vystavení Vystavení Vydání Vydání Jiné zpřístupnění veřejnosti Jiné zpřístupnění veřejnosti

20 Úvod do autorského práva Vydání díla Vydání díla Zahájení oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin Zahájení oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin

21 Úvod do autorského práva Autor Autor Fyzická osoba, která dílo vytvořila Fyzická osoba, která dílo vytvořila Souborné dílo Souborné dílo Fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala Fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala Nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených Nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených

22 Úvod do autorského práva Zákonná domněnka autorství Zákonná domněnka autorství Autorem díla je fyzická osoba jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak Autorem díla je fyzická osoba jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak

23 Úvod do autorského práva Pseudonym Pseudonym Nesmí autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o jeho totožnosti Nesmí autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o jeho totožnosti

24 Úvod do autorského práva DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

25 Úvod do autorského práva DICERE VERUM SEMPER POSSUM Vždy mohu říkat pravdu.. -V autorském právu chraňme práce autorů. -Neustále zkoumejme autorství děl. -Pirátství není přednost ani hrdinství. -I na tobě záleží, zda budeš nečinný k bezpráví.


Stáhnout ppt "Úvod do autorského práva Když se nerozhodneš, buď nerozhodný, když se však rozhodneš, buď rozhodný.. L.N.Tolstoj FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google