Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 www.law.muni.cz 1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 IEEEE Gold vybrané problémy autorského práva

2 www.law.muni.cz 2 Autorské právo – základní otázky autorské dílo – obj. vnímatelný výsledek tvůrčí činnosti software jako autorské dílo osobnostní a majetková práva autorská – absolutní práva užití díla – licence volná užití efektivní ochrana (uplatnění nároků) kolektivní správa

3 www.law.muni.cz 3 Autorské právo – vybrané otázky – osobní potřeba § 30 Volná užití (1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. caveat – software, záznam vysílání

4 www.law.muni.cz 4 Autorské právo – vybrané otázky – citace, užití při výuce § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

5 www.law.muni.cz 5 Autorské právo – vybrané otázky – dotazy Právní režim díla volně dostupného na internetu Volné licence (OA, CC, GPL) Copyright – právní režim a doložky Přípustnost užití cizího díla formou citace Primat.cz, referatyzababku.cz, …

6 www.law.muni.cz 6 Autorské právo – vybrané otázky – dotazy Zveřejňování kvalifikačních prací a šedé literatury Právní režim příslibů mlčenlivosti Odpovědnost ISP Právní režim linků a torrentů Užití cizího kódu (vč. volných licencí) Povaha autorských práv (racionalita, spravedlnost, efektivita)

7 www.law.muni.cz 7 Autorské právo – vybrané otázky – volné licence


Stáhnout ppt "1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google