Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Autorský zákon Název sady DUMMultimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ Číslo DUM VY_32_INOVACE_18_S1-15 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Vzdělávací obor Multimediální výchova Ročník 6. - 9. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Doporučená ICT a pomůcky Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule

2 Anotace: DUM obsahuje základní pojmy a příklady z problematiky autorského zákona, jehož znalost je nezbytná pro žáky při tvorbě vlastních prací nejen v oblasti ICT. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Doporučení pro pedagoga: DUM je vhodný použít při výkladu nového učiva s následnou ukázkou praktických příkladů – viz hypertextové odkazy.

3  je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům.právaautorských děl  Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.architekti

4  Autorské právo chrání literární, vědecká a umělecká díla jako je především hudba, obrazy, filmy, ale např. i technické nákresy, jako jsou městské plány nebo konstrukční výkresy.  Autorský zákon omezuje i nakládání s obrazovými a zvukovými nosiči. Za dílo ve smyslu autorského zákona se považuje také počítačový program nebo např. databáze

5  Úplné znění autorského zákona č. 121/2000 Sb., – vizviz

6 (1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. (2) Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.

7 (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu.

8  Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

9  Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla,  pro osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

10 1)Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: ◦užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, ◦užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

11 1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo ◦užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

12 §

13  Pro vlastní potřebu můžete vytvářet kopie digitálních děl kromě počítačových programů a elektronických databází.  Legálně je tak možné vytvářet vlastní kopie CD a DVD záznamů, kopírovat MP3 soubory na přehrávače apod.

14  Při kopírování se nesmějí obcházet ochranná opatření proti kopírování, která jsou na některých nosičích.  Díla chráněná proti kopírování jsou tedy tabu.

15  Pokud dílo vystavíte na Internetu, jedná se o sdělení díla veřejnosti.  O tom může rozhodnout jen majitel autorských práv (umělec nebo někdo, kdo ho zastupuje).  Nabízení písniček a dalších chráněných souborů v internetových výměnných sítích, na vlastní internetové stránce apod. je tedy zakázané a může vést k trestnímu stíhání.

16 Úkoly:  Přečti si zprávu a rozhodni, v kterém případě by obviněný muž neporušil AZ – ukázka.ukázka  Přečti si diskusi o údajném porušení AZ a vyjádři svůj názor k této problematice. Měl by zaplatit tazatel pokutu? - ukázkaukázka

17  Kliparty Microsoft Office 2010. Škola vlastní licenční práva.


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google