Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: Žurnalistika – základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: Žurnalistika – základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Název DUM: Žurnalistika – základní pojmy
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Žurnalistika – základní pojmy Název sady DUM Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ Číslo DUM VY_32_INOVACE_18_S1-16 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Vzdělávací obor Multimediální výchova Ročník 7. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Doporučená ICT a pomůcky Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule

2 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: DUM obsahuje základní pojmy z oblasti žurnalistiky. Umožňuje pomocí praktických ukázek (odkazy), úkolů a přehledů efektivně vysvětlit danou problematiku. Doporučení pro pedagoga: DUM lze využít např. při výkladu nového učiva – pojmů (otázka + odkaz na správnou odpověď), procvičení znalostí pomocí úkolů (nutné připojení k internetu) apod.

3 Žurnalistika Žurnalistika
(nebo žurnalismus, obě odvozené z původně francouzského  slova žurnál deník) popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti. Lze také říci: Žurnalistika znamená sbírání, zpracovávání a distribuci žurnalistických sdělení uspořádaných v celcích prostřednictvím médií příjemcům – např. publiku.

4 Základní pojmy Znáš význam daných pojmů? Řešení 1. Žurnalistický celek
x 2. Žurnalistické sdělení 3. Žánry v žurnalistice 4. Zpravodajské žánry 5. Publicistické žánry 6. Úkoly pro žáky

5 Žurnalistický celek může být chápán:
jako masmédium (deník, TV stanice, rozhlasová stanice apod.) nebo jen jako soubor sdělení (zpravodajství v televizi, sportovní rubrika v novinách apod.).

6 Žurnalistická sdělení
Žurnalistická sdělení můžeme členit podle funkce na: zpravodajská, publicistická, beletrizující, naučná, zábavná. Každý druh sdělení má své žánry (útvary).

7 Žánry v žurnalistice zpravodajské (založeny na faktech) X publicistické (obsahují názory, hodnotící soudy)

8 Publicistické žánry Zpravodajské žánry
jsou prezentovány bez vyjádřeného postoje zpracovatele k dané (předávané) informaci. mají za úkol přesvědčovat, získávat, formovat názory příjemců sdělení. Obsahují subjektivní názory a postoje zpracovatele.

9 Zpravodajské žánry - zpráva
je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem.  Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech),

10 Zpravodajské žánry - zpráva
Každá zpráva by měla odpovědět na otázky: Kdo? Kdy? Co? Kde? Jak? Proč? Komu?

11 Zpravodajské žánry - zpravodajství
Jeho úkolem je zpravit veřejnost o nějaké události, která se stala (nestala) nebo stane (nestane). Stojí na informacích a faktech. Ve zpravodajství se nesmí vyskytnout hodnocení nebo názor na danou událost, zpráva má být  objektivní.

12 Publicistické žánry - článek
Hlavním cílem článku je informovat publikum v souvislostech a nastínit možná řešení problému.

13 Publicistické žánry - reportáž
Reportáž (z franc. reporter – přinášet) je literární útvar používaný především v žurnalistice. Reportáž popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů, většinou získaných přímou účastí nebo pozorováním. Další info: viz Citace textu: Reportáž. Wikipedie [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

14 Publicistické žánry - sloupek
V žurnalistice je sloupek publicistický útvar používaný v novinách, vznikl „na objednávku“ na počátku 20. let 20. století. Sloupek stojí na vtipném námětu, konkrétní podnět zevšeobecňuje, často ironizuje. Další info: viz Citace textu: Sloupek. Wikipedie [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

15 Publicistické žánry - fejeton
Je spíše krátký komentář s typický silným subjektivním nádechem a lehkou stylistickou formou, zaměřený na aktuální společenské nebo kulturní téma, často o několika volně spojených tématech. Napsán je lehkým zábavným slohem, mnohdy satiricky komentující či ironizující trefně vybrané dobové události.  Citace textu: Fejeton. Wikipedie [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

16 Publicistické žánry - interview
Interview (z francouzského entrevoir, přeneseno do anglického inter a view) je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice Interview se od rozhovoru liší především tím, že novinář je jednoznačně v roli tazatele a iniciuje interview, určuje témata, otázky, okruhy atd. Citace textu: Interview. Wikipedie [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

17 Další publicistické žánry:
Komentář, Komiks, Kritika, Recenze, Úvaha. Úkol: Pomocí internetu zjisti definice výše uvedených žánrů. Uveď příklady těchto žánrů.

18 Úkol Vyhledej na Internetu příklad zprávy a zjisti, zda v jejím obsahu lze odpovědět na otázky: Kdo? Kdy? Co? Kde? Rozhodni o jaký žánr se jedná – viz odkaz na internet Pomocí učebnice nebo internetu zjisti typy zpravodajství a zpráv.

19 Řešení: Pomocí učebnice nebo internetu zjisti typy zpravodajství a zpráv. Zprávy seriózní, bulvární, fičrové

20 Ukázky Zpráva – viz Zpravodajství – viz Článek – viz Reportáž – viz
Fejeton – viz Další slohové útvary - viz

21 Zdroje informací Citace uvedeny v poznámce jednotlivých slide.


Stáhnout ppt "Název DUM: Žurnalistika – základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google