Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM:Informační společnost Název sady DUMMultimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ Číslo DUM VY_32_INOVACE_18_S1-17 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Vzdělávací obor Multimediální výchova Ročník 6. – 7. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Doporučená ICT a pomůcky Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule

2 Anotace: DUM obsahuje základní informace o pojmech funkční a informační gramotnost. Uvedená sdělení a hypertextové odkazy je možné použít i v rámci projektu týkajícího se uvedené problematiky. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759

3 Informační společnost Společnost, která je založena na rozvoji informačních a komunikačních technologií je nazývána „informační společnost“. Jedním z indikátorů úrovně společnosti je dnes považována míra gramotnosti.

4 ODKAZ NA ZAJÍMAVÉ INFORMACE Pozor na internetové informační bubliny! ODKAZTEXT

5 Mezilidská komunikace v informační společnosti zlepšení možnosti spolupráce na dálku a usnadnění setkávání lidí, trvalá komunikační dostupnost velkého procenta lidí, zavedení trvalého monitorování lidí, pokrok v bezpečnosti a v poskytování lékařské péče na dálku, zlevnění telekomunikačních služeb.

6 Funkční gramotnost Gramotnost vyjadřuje, jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se, něco spočítat a dorozumět s ostatními lidmi. Pro běžný život je důležité využití dovedností v praxi - funkční gramotnost.

7 Funkční gramotnost Praktické znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije. Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická gramotnost + jazyková gramotnost

8 Literární gramotnost Umět si vybrat z textu podstatné, porozumět těmto informacím a umět s nimi správným způsobem nakládat, umět vytvářet srozumitelné texty a další informační zdroje.

9 Dokumentová gramotnost schopnost nalézt a porozumět informacím obsaženým v konkrétním dokumentu, schopnost na tyto informace adekvátně reagovat.

10 Numerická gramotnost schopnost pracovat s číselnými údaji, schopnost aplikovat ve správném pořadí matematické operace, schopnost tyto údaje a výsledky provedených operací správně interpretovat.

11 Jazyková gramotnost schopnost dorozumět se v cizím jazyce.

12 Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem: spotřebitelské chování pracovní angažovanost zdraví správa a právo

13 Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem: spotřebitelské chování (konzumní ekonomika) způsobilost k informovanému spotřebitelskému rozhodování a správě domácího rozpočtu, pracovní angažovanost – specifická gramotnost předpokládající osobní angažovanost jedince na očekávaných cílech práce,

14 Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem: zdraví pochopení důležitosti podpory a ochrany vlastního zdraví i zdraví rodiny, správa a právo porozumění občanským právům a povinnostem, povědomí o oblasti působnosti různých významných orgánů státní správy.

15 Gramotnost ve světě Mapa s údaji o gramotnosti v jednotlivých zemích světa (Zdroj: Zpráva OSN o lidském rozvoji 2011)Zpráva OSN o lidském rozvoji

16 Otázka Kdo má velký vliv na vytváření funkční gramotnosti každého z nás? Odpověď: stěžejní úlohu pro utváření funkční gramotnosti sehrává především rodinné zázemí a školní kariéra jedince

17 V médiích často slyšíme pojem: informační gramotnost. Známe jeho význam?

18 ICT gramotnost je soubor kompetencí (dovedností a znalostí), které jedinec potřebuje, aby byl schopen se roz­hodnout: a) jak, b) kdy, c) proč použít dostupné ICT, a poté je účelně využít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

19 Vztah ICT gramotnosti a informační gramotnosti Informační gramotnost = funkční gramotnost + ICT gramotnost ICT gramotnost je důležitá pro rozvoj funkční gramotnosti ve společnosti, která je založená na informačních a komunikačních technologiích

20 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti Access (Přístup) Manage (Správa) Integrate (Integrace) Evaluate (Zhodnocení) Create (Tvorba)

21 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti 1. Access (Přístup) – vědět, jak shromáždit a získat informace prostřednictvím ICT. 2. Manage (Správa) – použít existující organizační nebo klasifikační schéma. 3. Integrate (Integrace) – interpretovat a reprezentovat informace (shrnout, srovnat, dát do kontrastu) s pomocí ICT.

22 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti 4. Evaluate (Zhodnocení) – rozhodnout o kvalitě, relevanci, užitečnosti a efektivitě informací. 5. Create (Tvorba) – vytváření nových informací (vlastní tvorba a návrhy, vynálezy) nebo pomocí úpravy a přizpůsobení již existujících informací prostřednictvím ICT

23 Zdroje informací Kliparty – galerie Microsoft Office 2010 Citace obrázků jsou uvedeny v poznámce slide.


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google