Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: Informační společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: Informační společnost"— Transkript prezentace:

1 Název DUM: Informační společnost
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Informační společnost Název sady DUM Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ Číslo DUM VY_32_INOVACE_18_S1-17 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Vzdělávací obor Multimediální výchova Ročník 6. – 7. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Doporučená ICT a pomůcky Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule

2 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: DUM obsahuje základní informace o pojmech funkční a informační gramotnost. Uvedená sdělení a hypertextové odkazy je možné použít i v rámci projektu týkajícího se uvedené problematiky.

3 Informační společnost
Společnost, která je založena na rozvoji informačních a komunikačních technologií je nazývána „informační společnost“. Jedním z indikátorů úrovně společnosti je dnes považována míra gramotnosti. Citace obr.: jpg. Wikipedie [online] [cit. 2012]. Dostupné z:

4 ODKAZ NA ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Pozor na internetové informační bubliny! ODKAZ TEXT

5 Mezilidská komunikace v informační společnosti
zlepšení možnosti spolupráce na dálku a usnadnění setkávání lidí, trvalá komunikační dostupnost velkého procenta lidí, zavedení trvalého monitorování lidí, pokrok v bezpečnosti a v poskytování lékařské péče na dálku, zlevnění telekomunikačních služeb.

6 Funkční gramotnost Gramotnost vyjadřuje, jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se, něco spočítat a dorozumět s ostatními lidmi. Pro běžný život je důležité využití dovedností v praxi - funkční gramotnost.

7 Funkční gramotnost Praktické znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije. Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická gramotnost + jazyková gramotnost 

8 Literární gramotnost Umět si vybrat z textu podstatné, porozumět těmto informacím a umět s nimi správným způsobem nakládat, umět vytvářet srozumitelné texty a další informační zdroje.

9 Dokumentová gramotnost
schopnost nalézt a porozumět informacím obsaženým v konkrétním dokumentu, schopnost na tyto informace adekvátně reagovat .

10 Numerická gramotnost schopnost pracovat s číselnými údaji,
schopnost aplikovat ve správném pořadí matematické operace, schopnost tyto údaje a výsledky provedených operací správně interpretovat.

11 Jazyková gramotnost schopnost dorozumět se v cizím jazyce.

12 spotřebitelské chování pracovní angažovanost zdraví správa a právo
Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem: spotřebitelské chování pracovní angažovanost zdraví správa a právo

13 spotřebitelské chování (konzumní ekonomika)
Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem: spotřebitelské chování (konzumní ekonomika) způsobilost k informovanému spotřebitelskému rozhodování a správě domácího rozpočtu, pracovní angažovanost – specifická gramotnost předpokládající osobní angažovanost jedince na očekávaných cílech práce,

14 Funkční gramotnost se pak vztahuje k níže uvedeným oblastem a schopnostem:
zdraví pochopení důležitosti podpory a ochrany vlastního zdraví i zdraví rodiny, správa a právo porozumění občanským právům a povinnostem, povědomí o oblasti působnosti různých významných orgánů státní správy.

15 Gramotnost ve světě Mapa s údaji o gramotnosti v jednotlivých zemích světa (Zdroj: Zpráva OSN o lidském rozvoji 2011) Citace obr.: WorldMapLiteracy2011.png. Wikipedie [online] [cit. 2012]. Dostupné z:

16 Otázka Kdo má velký vliv na vytváření funkční gramotnosti každého z nás? Odpověď: stěžejní úlohu pro utváření funkční gramotnosti sehrává především rodinné zázemí a školní kariéra jedince

17 V médiích často slyšíme pojem:
informační gramotnost. Známe jeho význam?

18 ICT gramotnost je soubor kompetencí (dovedností a znalostí), které jedinec potřebuje, aby byl schopen se roz­hodnout: a) jak, b) kdy, c) proč použít dostupné ICT, a poté je účelně využít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

19 Vztah ICT gramotnosti a informační gramotnosti
funkční gramotnost + ICT gramotnost ICT gramotnost je důležitá pro rozvoj funkční gramotnosti ve společnosti, která je založená na informačních a komunikačních technologiích Citace obr.: Prvky informacni gramotnosti.gif. Wikipedie [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

20 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti
Access (Přístup) Manage (Správa) Integrate (Integrace) Evaluate (Zhodnocení) Create (Tvorba)

21 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti
Access (Přístup) – vědět, jak shromáždit a získat informace prostřednictvím ICT. Manage (Správa) – použít existující organizační nebo klasifikační schéma. Integrate (Integrace) – interpretovat a reprezentovat informace (shrnout, srovnat, dát do kontrastu) s pomocí ICT.

22 Pět dílčích součástí (znalostí a dovedností) ICT gramotnosti
Evaluate (Zhodnocení) – rozhodnout o kvalitě, relevanci, užitečnosti a efektivitě informací. Create (Tvorba) – vytváření nových informací (vlastní tvorba a návrhy, vynálezy) nebo pomocí úpravy a přizpůsobení již existujících informací prostřednictvím ICT

23 Zdroje informací Kliparty – galerie Microsoft Office 2010
Citace obrázků jsou uvedeny v poznámce slide.


Stáhnout ppt "Název DUM: Informační společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google