Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana osobnosti Osobnost člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana osobnosti Osobnost člověka"— Transkript prezentace:

1 Ochrana osobnosti Osobnost člověka
Podoba a soukromí © Vladimír Plecitý, 2012

2 Podoba člověka, právo na podobu
Platí všeobecný zákaz zachycení jakýmkoli způsobem podoby člověka bez jeho souhlasu. § 84 - Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Ochrana práva na podobu je upřesněna ve dvou směrech oproti dosavadní úpravě – viz dále.

3 Zákon stanoví zákaz jakéhokoli neoprávněného
zobrazení člověka, z něhož jej lze ztotožnit; Zákon stanoví pravidlo, že souhlasem k zobrazení své podoby dává člověk též souhlas k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem s ohledem na okolnosti případu pro něho předvídatelnému rozšíření (k tomu srov. § 85 odst. 2). Ochrana podoby a soukromí mají být zajištěny zvláštními normativními konstrukcemi. Právo na podobu a právo na soukromí se od sebe odlišují Podoba člověka nepožívá ochrany jen v soukromí!

4 Právo na soukromí a jeho ochrana
§ 86: Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka: narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život, pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

5 Svolení k použití projevů osobní povahy (srov. § 87)
Týká se použití: Písemností osobní povahy, Podobizny, Nebo zvukového či obrazového záznamu uděleného i na určitou dobu. I zde může své svolení odvolat! Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil. Hovoří se pouze o škodě, nikoli újmě. S náhradou nemajetkové újmy se nepočítá.

6 Zákonné licence § 88 odst. 1 licence k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob – licence zájmová (např. pro účely soudního sporu); § 88 odst. 2 úřední licence – rozšířená o případ veřejného vystoupení v záležitosti veřejného zájmu; § 89 licence vědecká, umělecká a zpravodajská; použití přiměřeným způsobem; Ve všech případech licencí se jedná o pořízení a použití projevů osobní povahy; § 90 meze zákonných licencí – zákaz zásahu do soukromí a použití projevů osobní povahy - využití nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.


Stáhnout ppt "Ochrana osobnosti Osobnost člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google