Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa autorských práv Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.. Schopenhauer FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa autorských práv Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.. Schopenhauer FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Správa autorských práv Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.. Schopenhauer FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Správa autorských práv Autor díla Autor díla Evropský kontinentální systém Evropský kontinentální systém Fyzická osoba, která dílo vytvořila Fyzická osoba, která dílo vytvořila Angloamerický systém Angloamerický systém Fyzická osoba Fyzická osoba Právnická osoba Právnická osoba

3 Správa autorských práv Dílo souborné Dílo souborné Fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala Fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala Nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených Nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených

4 Správa autorských práv Výkon práva autorského Výkon práva autorského Na rozdíl od práva autorského může vykonávat i osoba právnická - zaměstnanecké autorské díla Na rozdíl od práva autorského může vykonávat i osoba právnická - zaměstnanecké autorské díla

5 Správa autorských práv Zástupci autora Zástupci autora Zákonný zástupce Zákonný zástupce Autorem může být fyzická osoba bez ohledu na její věk Autorem může být fyzická osoba bez ohledu na její věk Subjektem licenční smlouvy pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, tj. způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti Subjektem licenční smlouvy pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, tj. způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti

6 Správa autorských práv Zástupci autora Zástupci autora Smluvní zastupování Smluvní zastupování Plná moc Plná moc Písemná forma, pokud musí být také písemná smlouva, která je na základě plné moci uzavírána Písemná forma, pokud musí být také písemná smlouva, která je na základě plné moci uzavírána Výhradní licenční smlouva – písemná plná moc Výhradní licenční smlouva – písemná plná moc Nevýhradní licenční smlouva – ústní plná moc Nevýhradní licenční smlouva – ústní plná moc

7 Správa autorských práv Vzor plné moci Vzor plné moci Generálie zmocnitele Generálie zmocnitelezplnomocňuje Generálie zmocněnce Generálie zmocněnce k zastoupení jako autora autorského díla (dále jen „dílo“). Zmocněnec je oprávněn k výkonu všech majetkových autorských práv, které pro autora k dílu dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vyplývají. Zmocněnec je rovněž oprávněn ke zveřejnění díla. Zmocněnec je oprávněn učinit všechno, co při zabezpečení shora specifikovaných práv uzná vzhledem k okolnostem konkrétního případu za vhodné a prospěšné. V Praze dne:zmocnitel Plnou moc přijímám:zmocněněc

8 Správa autorských práv Spoluautoři Spoluautoři Vytváření autorského díla několik autorů společně Vytváření autorského díla několik autorů společně Dílo musí být nedílné a jediné Dílo musí být nedílné a jediné Nerozhoduje, jaké jsou vztahy mezi autory a zda na autorském dílu pracují zároveň či postupně Nerozhoduje, jaké jsou vztahy mezi autory a zda na autorském dílu pracují zároveň či postupně

9 Správa autorských práv Spoluautorské dílo Spoluautorské dílo Výluka Výluka hudební a literární složka jednoho díla - např. písničky - dvě samostatná díla, která jsou spojena v jednom souborném hudební a literární složka jednoho díla - např. písničky - dvě samostatná díla, která jsou spojena v jednom souborném

10 Správa autorských práv Spoluautorské dílo Spoluautorské dílo Právo autorské náleží všem spoluautorům společně a nerozdílně Právo autorské náleží všem spoluautorům společně a nerozdílně Všem spoluautorům svědčí ohledně autorského díla všechna osobnostní a majetková autorská díla Všem spoluautorům svědčí ohledně autorského díla všechna osobnostní a majetková autorská díla Z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni společně a nerozdílně – princip solidárnosti Z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni společně a nerozdílně – princip solidárnosti

11 Správa autorských práv Spoluautorské dílo Spoluautorské dílo Pro nakládání s dílem je třeba souhlasu všech spoluautorů, a to bez ohledu k velikosti jejich tvůrčích příspěvků Pro nakládání s dílem je třeba souhlasu všech spoluautorů, a to bez ohledu k velikosti jejich tvůrčích příspěvků

12 Správa autorských práv Definování autora Definování autora Generálie licenční smlouvy Generálie licenční smlouvy Jméno, příjmení ……… Jméno, příjmení ……… Bytem ……… Bytem ……… Datum narození ……… Datum narození ………

13 Správa autorských práv Právnická osoba - zaměstnavatel Právnická osoba - zaměstnavatel Společnost je zaměstnavatelem autora, který v rámci plnění svých pracovních úkolů vytvořil toto autorské dílo (dále jen autorské dílo) Společnost je zaměstnavatelem autora, který v rámci plnění svých pracovních úkolů vytvořil toto autorské dílo (dále jen autorské dílo) Autorské dílo je v režimu autorského zákona Autorské dílo je v režimu autorského zákona Společnost vykonává majetková autorská práva autora Společnost vykonává majetková autorská práva autora Autorem autorského díla: viz generálie Autorem autorského díla: viz generálie

14 Správa autorských práv Zastoupení autora Zastoupení autora Zástupce zastupuje autora v rozsahu této smlouvy, a to na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy Zástupce zastupuje autora v rozsahu této smlouvy, a to na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy Autorem autorského díla je konkrétní- viz generálie Autorem autorského díla je konkrétní- viz generálie

15 Správa autorských práv Práva autora Práva autora Osobnostní práva Osobnostní práva Majetková práva Majetková práva

16 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Autor má právo Autor má právo Rozhodnout o zveřejnění svého díla Rozhodnout o zveřejnění svého díla Osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění jeho díla Osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění jeho díla Na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li zákon jinak Na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li zákon jinak

17 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Autor má právo Autor má právo Na dohled nad plněním povinnosti jinou osobou - autorský dohled Na dohled nad plněním povinnosti jinou osobou - autorský dohled Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají

18 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Po smrti autora Po smrti autora Nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu Nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní Musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní

19 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Ochrana autorských práv Ochrana autorských práv Může se domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých Může se domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých Oprávnění trvá, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských Oprávnění trvá, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských Ochrany se může domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce Ochrany se může domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce

20 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Ochrana autorských práv Ochrana autorských práv Právo autora na odstoupení od smlouvy, kterou uzavřel s uživatelem díla, a to z důvodu změny jeho přesvědčení Právo autora na odstoupení od smlouvy, kterou uzavřel s uživatelem díla, a to z důvodu změny jeho přesvědčení Odstoupení je možné pouze tehdy, pokud dílo ještě nebylo zveřejněno Odstoupení je možné pouze tehdy, pokud dílo ještě nebylo zveřejněno

21 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Ochrana autorských práv Ochrana autorských práv Právo na autorskou korekturu Právo na autorskou korekturu Možnost smlouvou vyloučit či omezit Možnost smlouvou vyloučit či omezit Zejména v nakladatelské smlouvě - autor má zákonné právo na autorskou korekturu u děl, která jsou vytvářena na základě smluv nakladatelských Zejména v nakladatelské smlouvě - autor má zákonné právo na autorskou korekturu u děl, která jsou vytvářena na základě smluv nakladatelských

22 Správa autorských práv Osobnostní práva Osobnostní práva Postmortální ochrana autorského práva Postmortální ochrana autorského práva Trvá i po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv Trvá i po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv Časově neomezena Časově neomezena

23 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora Právo autora Své dílo užít Své dílo užít Udělit jiné osobě svolení k výkonu tohoto práva Udělit jiné osobě svolení k výkonu tohoto práva

24 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora Právo autora Právo autora na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého Právo autora na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

25 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora užít Právo autora užít Právo na rozmnožování díla Právo na rozmnožování díla Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla

26 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora užít Právo autora užít Právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla Právo na sdělování díla veřejnosti Právo na sdělování díla veřejnosti Právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla Právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla Právo na vysílání díla rozhlasem či televizí Právo na vysílání díla rozhlasem či televizí

27 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora užít Právo autora užít Právo na sdělování díla veřejnosti Právo na sdělování díla veřejnosti Právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla Právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla Právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla Právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla

28 Správa autorských práv Majetková práva Majetková práva Právo autora užít Právo autora užít Dílo může tedy užívat pouze autor či osoba, která získala svolení od autora Dílo může tedy užívat pouze autor či osoba, která získala svolení od autora Výluka Výluka Licence Licence Volné užití Volné užití

29 Správa autorských práv Obchodování s majetkovými právy Obchodování s majetkovými právy Nabyvatel majetkových práv autora může licenci poskytnout třetí osobě – podlicence Nabyvatel majetkových práv autora může licenci poskytnout třetí osobě – podlicence Podlicenci může nabyvatel poskytnout pouze v případě, je-li tak sjednáno ve smlouvě Podlicenci může nabyvatel poskytnout pouze v případě, je-li tak sjednáno ve smlouvě Rozsah podlicence je vždy omezen licencí, kterou smluvně získal nabyvatel licence Rozsah podlicence je vždy omezen licencí, kterou smluvně získal nabyvatel licence

30 Správa autorských práv Obchodování s majetkovými právy Obchodování s majetkovými právy Postoupení licence Postoupení licence Nabyvatel licence ji smí postoupit pouze s písemným souhlasem autora Nabyvatel licence ji smí postoupit pouze s písemným souhlasem autora Nabyvatel je povinen autora informovat o postoupení licence a také o osobě postupníka Nabyvatel je povinen autora informovat o postoupení licence a také o osobě postupníka Výjimkou je prodej podniku, jehož součástí je i licence, kdy se autorův souhlas nepožaduje Výjimkou je prodej podniku, jehož součástí je i licence, kdy se autorův souhlas nepožaduje

31 Správa autorských práv Obchodování s majetkovými právy Obchodování s majetkovými právy Rozdíl mezi poskytnutím podlicence a postoupením licence Rozdíl mezi poskytnutím podlicence a postoupením licence V případě poskytnutí podlicence nedochází ke změně smluvních stran licenční smlouvy V případě poskytnutí podlicence nedochází ke změně smluvních stran licenční smlouvy Postoupením licence dochází ke změně nabyvatele licence Postoupením licence dochází ke změně nabyvatele licence

32 Správa autorských práv Trvání majetkových práv Trvání majetkových práv Majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti Majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti

33 Správa autorských práv Kolektivní správa Kolektivní správa Zastupování většího počtu osob Zastupování většího počtu osob Správa majetkových práv autorských Správa majetkových práv autorských Správa majetkových práv souvisejících Správa majetkových práv souvisejících

34 Správa autorských práv Kolektivní správa Kolektivní správa Autoři Autoři Výkonní umělci Výkonní umělci Výrobci zvukových záznamů Výrobci zvukových záznamů Výrobců zvukově-obrazových záznamů Výrobců zvukově-obrazových záznamů

35 Správa autorských práv Kolektivní správa Kolektivní správa Osoby ze zákona oprávněných k výkonu majetkových práv k dílu – zaměstnavatelů Osoby ze zákona oprávněných k výkonu majetkových práv k dílu – zaměstnavatelů Osoby ze smlouvy oprávněných k výkonu spravovaných práv včetně práva poskytování další licence Osoby ze smlouvy oprávněných k výkonu spravovaných práv včetně práva poskytování další licence

36 Správa autorských práv Předmětem ochrany Předmětem ochrany autorské dílo autorské dílo umělecký výkon umělecký výkon zvukový záznam zvukový záznam zvukově-obrazový záznam zvukově-obrazový záznam

37 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na odměnu Právo na odměnu Za užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání Za užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání

38 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na odměnu Právo na odměnu za užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání za užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání

39 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na odměnu Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu

40 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na odměnu Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě grafického vyjádření jejím přenesením pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na jiný hmotný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě grafického vyjádření jejím přenesením pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na jiný hmotný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby

41 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na odměnu Právo na odměnu Za opětný prodej originálu díla uměleckého Za opětný prodej originálu díla uměleckého

42 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově-obrazový záznam Právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově-obrazový záznam

43 Správa autorských práv Práva povinně kolektivně spravovaná Práva povinně kolektivně spravovaná Právo na užití kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných na zvukový záznam s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním účelům a právo na užití kabelovým přenosem zvukově-obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům Právo na užití kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných na zvukový záznam s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním účelům a právo na užití kabelovým přenosem zvukově-obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům

44 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Získal oprávnění k výkonu kolektivní správy Získal oprávnění k výkonu kolektivní správy Právnická osoba, která má sídlo v České republice, a která přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje Právnická osoba, která má sídlo v České republice, a která přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje

45 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Kolektivní správa je vykonávána soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Kolektivní správa je vykonávána soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Kolektivní správa není podnikáním Kolektivní správa není podnikáním Kolektivní správu vykonává kolektivní správce jako hlavní předmět činnosti Kolektivní správu vykonává kolektivní správce jako hlavní předmět činnosti

46 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Výkon kolektivní správy na základě oprávnění, které uděluje Ministerstvo kultury České republiky Výkon kolektivní správy na základě oprávnění, které uděluje Ministerstvo kultury České republiky

47 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Občanské sdružení DILIA, divadelní a literární agentura - www.dilia.cz se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9 Občanské sdružení DILIA, divadelní a literární agentura - www.dilia.cz se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9 www.dilia.cz

48 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (www.osa.cz) sídlo Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (www.osa.cz) sídlo Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 www.osa.cz

49 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů - www.intergram.cz se sídlem Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1 Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů - www.intergram.cz se sídlem Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1 www.intergram.cz

50 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (www.ooas.cz) se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1 OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (www.ooas.cz) se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1www.ooas.cz

51 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce Občanské sdružení Gestor – ochranný svaz autorský - www.gestor.cz sídlo Haštalská 27, 110 00 Praha 1 Občanské sdružení Gestor – ochranný svaz autorský - www.gestor.cz sídlo Haštalská 27, 110 00 Praha 1 - www.gestor.cz - www.gestor.cz

52 Správa autorských práv Kolektivní správce Kolektivní správce OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl -www.ooas.cz se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1, OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl -www.ooas.cz se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1,www.ooas.cz

53 Správa autorských práv DISKUZE Co nás zajímá Co nás zaujalo Co nás rozčílilo

54 Správa autorských práv PER ASPERA AD ASTRA Přes překážky ke hvězdám.. -Ochrana autorských práv je zákonem zajištěna. -Nemůžeme považovat správce autorských práv za ničemy. -Pokud jsi autor, pochopíš, kolik lidí bude chtít zneužít tvé námahy. -I na tobě záleží, zda ochráníš práva druhých.


Stáhnout ppt "Správa autorských práv Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.. Schopenhauer FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google