Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O R D O & I U S T I C I A. 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O R D O & I U S T I C I A. 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli."— Transkript prezentace:

1 O R D O & I U S T I C I A

2 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU: 1/ Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání pozemek č. parcelní 111/13 v katastr. území Kosov, obec Velký Kosov za jednorázové nájemné v částce 10 000 kč. 2/ Nájem podle čl. 1/ se sjednává na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi kteroukoliv ze stran této smlouvy 3/ Nájemce zaplatil nájemné podle čl. 1/ při podpisu této smlouvy v hotovosti 4/ S ohledem na na skutečnost, že louka podle čl. 1/ je obtížně přístupná, poskytne Pronajímatel Nájemci kompenzaci a to tak, že Pronajímatel se tímto zavazuje, že členové Pronajímatele na akcích na skautském oděvu (kroji) budou nosit po dobu trvání této smlouvy reklamní nášivku na viditelném místě. Nášivku dodá Pronajímateli v potřebném počtu kusů a v barevném provedení dle svých obchodních potřeb Nájemce. Nájemce Pronajímatel Jan Křeček - jednatel Františka Lučná - vůdce oddílu

3 minitest 1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ? (Střípek? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ? (Střípek? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával "každému táboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

4 prodaná a pronajatá louka * * * Právní subjektivita a Právní úkony... nejen v Junáku

5 Nakládání s loukou z pohledu práva 1 - Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 2 - Jak lze nabývat práv a povinností ? 3 - Právní úkon 4 - Způsobilost k právním úkonům 5 - Zastoupení - fyzické osoby 6 - Právní úkony právnických osob

6 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? Z pohledu právního řádu mohou být nositelem práv a povinností pouze ti, jimž tuto "schopnost" zákon přiznává: 1)člověk /fyzická osoba/

7 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 1) člověk /fyzická osoba/ > vždy, od narození do smrti, bez výjimky 2) sdružení osob /právnická osoba/ > sdružení osob (majetku) tehdy, jestliže to zákon stanoví > od vzniku PO do zániku PO (tj. od zápisu v registru či jiné zákonem určené skutečnosti)... a právní subjektivita Junáka ?

8 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 1) člověk /fyzická osoba/ > vždy, od narození do smrti, bez výjimky 2) sdružení osob /právnická osoba/ > sdružení osob/majetku tehdy, jestliže to zákon stanoví 3) Junák - svaz skautů a skautek ČR > je občanským sdružením = právnickou osobou > podle zákona o sdružování občanů má právní subjektivitu >> Junák – jako celek a také >> všechny organizační jednotky Junáka (střediska, vyšší org.jednotky)

9 Jak lze nabývat práv a povinností ? (1) ze zákona (2) z rozhodnutí orgánu veřejné moci (3) z právních úkonů …

10 Právní úkon = projev vůle, kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty forma právních úkonů: - písemná (např. nájemní smlouva o pronájmu louky)

11 Právní úkon = projev vůle, kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty forma právních úkonů: - písemná - ústní (koupě rohlíků v samoobsluze) - konkludentní (tj. faktická)

12 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku

13 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku …. a když si šestileté vlče koupí zmrzlinu ?!?

14 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku částečná > nabývají lidé i před zletilostí > podle své rozumové a volní vyspělosti (koupě zmrzliny vlčetem: ANO, koupě auta: NE)

15 Zastoupení - fyzické osoby zákonné zastoupení nezletilých : rodiče = zákonní zástupci A rozvedení rodiče?...

16 Zastoupení - fyzické osoby zákonné zastoupení nezletilých : > rodiče = zákonní zástupci zastoupení smluvní > na základě dohody o zastoupení > plná moc je jen průkaz o zastoupení

17 Právní úkony právnických osob Právnické osoby neumí jednat "přirozeně" statutární orgán = univerzální zástupce > všechny PO mají ze zákona statutární orgán

18 Právní úkony právnických osob Právnické osoby neumí jednat "přirozeně" statutární orgán smluvní zastoupení > na základě dohody o zastoupení (plná moc udělená střediskem Ječmenovi) (koupě rohlíků skautem na táboře)

19 Právní úkony právnických osob 1 statutární orgán 2 smluvní zastoupení 3 zastoupení při výkonu funkce u PO > každý pracovník PO zastupuje PO při pr. úkonech >> stanoví-li to vnitřní předpis PO >> obvykle spojených s výkonem jeho funkce

20 Právní úkony v Junáku činovník/funkcionář v Junáku = pracovník PO každý kdo je v Junáku / jeho organizační jednotce ustanoven do jakékoliv funkce >> je oprávněn činit PÚ jménem Junáka / OJ >> v rozsahu dle povahy své funkce >> nerozhoduje věk >> platí i funkcí ad hoc (pověřenec pro vánoční besídku)

21 minitest 1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ? (Střípek? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 2) Kdo mohl a měl být stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ? (Střípek? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával "každému táboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?


Stáhnout ppt "O R D O & I U S T I C I A. 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli."

Podobné prezentace


Reklamy Google