Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření Katedra Fiscus Kateřina Hrdličková – Matýsek Petr Pavlok - Vrána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření Katedra Fiscus Kateřina Hrdličková – Matýsek Petr Pavlok - Vrána."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření Katedra Fiscus Kateřina Hrdličková – Matýsek Petr Pavlok - Vrána

2 Úvod do hospodaření Hospodaření Junáka slouží k zabezpečení jeho výchovných cílů Nesmí být v rozporu s etickými zásadami hnutí Junák i jeho OJ jsou povinny nakládat se svým jměním s nejvyšší účelností a hospodárností Cílem je zajištění činnosti Ve středisku se hospodařením zabývá hospodář a celá řada dalších činovníků

3 Definice Hospodaření je soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz Junáka či jeho organizačních jednotek, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních předpisů i vnitřních předpisů Junáka

4 Hospodářské předpisy Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Daňové předpisy Stanovy Junáka Hospodářský řád Junáka Směrnice k proplácení cestovních náhrad Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků Směrnice k majetku Junáka Směrnice k inventarizaci Různé pokyny zpravodajů Výkonné rady Junáka (VRJ)

5 Právní subjektivita Schopnost mít práva a povinnosti Středisko je ZOJ – má právní subjektivitu Oddíl – nemá právní subjektivitu Oddíl tedy samostatně nehospodaří a nemůže vlastnit majetek Řada pravomocí může být přenesena na oddíly, záleží na pravidlech nastavených střediskem

6 Název střediska Celý název Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko OSTŘÍŽ Praha 4 Junák – svaz skautů a skautek ČR, 7.středisko BLANÍK Praha 4 Zkrácený název Junák, středisko OSTŘÍŽ Praha 4 Junák, 7. středisko BLANÍK Praha 4

7 Doklady Prvotní doklady –Paragon, účtenka, faktura, výpis z BÚ, atd. –Povinné náležitosti Obsah hospodářské operace Peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství Datum vystavení prvotního dokladu Identifikace výstavce prvotního dokladu, ideálně firmou sídlem a IČO

8 Doklady Účetní doklady –Označení účetního dokladu –Obsah účetního případu a jeho účastníky –Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství –Okamžik vyhotovení účetního případu –Okamžik uskutečnění účetního případu –Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

9 Hospodaření akce Velká akce –Rozpočet nad 10 000 Kč –Akce delší než 6 dnů Malá akce –Všechny ostatní O každé akci musíme účtovat Tábor = velká akce –Je třeba vyplnit hlášenku

10

11 Rozpočet Typy rozpočtů –Zdrojový –Programový –Kombinovaný Metody tvorby sestavení –Z loňského roku –Z nulového základu odhadem –Kombince uvedených Varianty vyrovnanosti rozpočtu –Schodkový –Přebytkový –vyrovnaný Rozpočet není dogma Kvalitní rozpočet je základem akce

12

13 Cestovní náhrady Oblast upravena směrnicí k proplácení cestovních náhrad Vyplácení cestovní náhrady činovníkům, případně dalším osobám, které vykonávají činnost ve prospěch Junáka Nutné mít: –Uzavřenou smlouvu o proplácení cestovních náhrad –Řádně vyplnění cestovní příkaz –další náležitosti vyplývající ze způsobu cestování Hromadná doprava (autobus, vlak, MHD) – jízdenky Auto –Kopie velkého technického průkazu (Ø spotřeba pohonných hmot) –Doklad o ceně pohonných hmot (účtenka z benzínky) –Náhrada za použití vozidla

14 Cestovní příkaz Identifikace toho, kdo koná cestu Informace o konané cestě Údaje o spolucestujících Určený dopravní prostředek Informace o záloze Datum a podpis činovníka oprávněného k povolení cesty

15 Cestovní příkaz

16 Výpočet sazby náhrady na 1 km Ø spotřeba vozidla na 100 km (7,5l) Cena pohonné hmoty za 1 litr (31,80Kč) Částka náhrady za opotřebení (1Kč) Počet ujetých km (2x98 km a 2x10,5 km) Sazba náhrady = (7,5/100*31,80) + 1 = 3,39 Celková sazba náhrady= sazba náhrady * počet ujetých km =3,39*217 = 735

17 Telekomunikační náhrady Náhrady poplatků za užívání telefonu (pevné linky, mobilu) a poplatky za připojení k internetu ve prospěch činnosti Junáka Dle Směrnice o proplácení telekomunikačních poplatků se náhrady dělí na: –Jednorázové –Opakované (dochází k proplácení pravidelně) Pravidla pro proplácení stanoví rada OJ U jednorázové úhrady je vždy třeba, aby na prvotním dokladu bylo vyznačeno schválení statutárním orgánem nebo vedoucím akce a informace o účelu použití telekomunikačních služeb

18 Snad jste neusnuli nudou


Stáhnout ppt "Hospodaření Katedra Fiscus Kateřina Hrdličková – Matýsek Petr Pavlok - Vrána."

Podobné prezentace


Reklamy Google