Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela autorského zákona a knihovny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela autorského zákona a knihovny"— Transkript prezentace:

1 Novela autorského zákona a knihovny
Vít Richter Zdeněk Matušík Olomouc

2 Příprava novely AZ 2009 zahájení prací na novele AZ
leden až květen - diskusní semináře MK ČR Společná jednání Knihovny: SKIP, AKVŠ, NK ČR Autoři: kolektivní správce – Dilia, OOA-S Vydavatelé, knihkupci – legislativní komise SČKN 2012 – říjen – závěrečná jednání o knihovní licenci 2013 – leden – mezirezortní připomínkové řízení 2013 – říjen – platnost části novely – osiřelá díla 2014 – platnost zbytku novely????

3 Masová digitalizace knihovních fondů
ROK 2020: zdigitalizováno 80 – 100 mil. stran Autorský zákon VISK 7

4 Nelze efektivně využít investice do digitalizace
Duplicitní digitalizace Znehodnocené finance z veřejných zdrojů Omezené služby knihoven Nespokojení uživatelé Omezený přístup k informacím pro vzdělávání, vědu… Nelegální kopírování a sdílení souborů na internetu Masové porušování autorských práv

5 Jaká jsou řešení? Velký třesk: zrušení autorského práva?
Nová daň za užití autorských děl? Jak to rozdělit? Nové obchodní modely? Široká nabídka, nízké ceny? Nefunguje pro dokumenty nedostupné na trhu Dílčí novely autorského zákona? Dohoda s držiteli práv – autory, vydavateli…

6 Právo na přístup k informacím a ke vzdělání Práva autorů

7 Výjimky: omezení práv autorů Práva autorů

8 Limity novely AZ Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti
Nelze získat nebo prosadit zákonnou licenci na volné šíření elektronických dokumentů půjčování, dálkový přístup, volné zpřístupnění na internetu

9 Jediná možná cesta Dohoda s držiteli práv – autor, nakladatel, distributor, kolektivní správce Individuální smlouvy s držiteli práv Rozšířená kolektivní správa Uzavírání hromadných licenčních smluv: Dilia+NKČR

10 Východiska jednání Hledání nové rovnováhy
Zpřístupnit lidem kulturní a vědecké dědictví Poskytnout uživatelům pohotové, kvalitní služby z papírového a digitálního světa Efektivně využit prostředky vložené do digitalizace Nenarušovat práva autorů, nakladatelů, knihkupců Nepoškozovat ekonomické zájmy autorů, nakladatelů, knihkupců Hledání nové rovnováhy

11 Novela AZ z hlediska knihoven
Knihovní licence (§ 37) Osiřelá díla (§ 27a, § 27b, § 37a) Rozšířená kolektivní správa – uzavírání hromadných licencí na zpřístupnění digitálních kopií autorských děl (§ 101 a, 101b) Kopírování a tisk na papír za úplatu

12 § 37 Knihovní licence Zpřesnění pojmu „knihovna“
Možnosti zhotovení archivní kopie Zpřístupnění vysokoškolských kvalifikačních prací Odměna za půjčování 1 Kč – nakladatelé Vykazování počtu výpůjček Rozšíření okruhu knihoven platících odměnu Zákaz půjčování „jiných záznamů“ Půjčování příloh na CD

13 Knihovny v digitálním světě - současný stav

14 Co knihovny mohou ze zákona?
Archivace českého webu od r. od roku 2000 Digitalizovat pro archivní a konzervační účely, nahradit ztracená díla Digitalizovat to, co mají ve svém fondu Digitalizovaný dokument zpřístupnit na místě samém Udělat tištěnou kopii z digitalizovaného dokumentu

15 Co knihovny mohou ze zákona?
Digitalizovat pro archivní a konzervační účely, nahradit ztracená díla Digitalizovat to, co mají ve svém fondu Digitalizovaný dokument zpřístupnit na místě samém Udělat tištěnou kopii z digitalizovaného dokumentu

16 Výklad pojmu „prodejní a licenční podmínky“
Nelze použít u licencovaných EIZ Nelze použít pro dokumenty, které jsou na trhu!!! § 37, odst. 3, písm. c): zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena,

17 Elektronické dodávání dokumentů
Hromadná licenční smlouva: Dilia – Národní knihovna ČR Limitovaný počet stran + zvláštní sazba autorského poplatku za zhotovení digitální kopie Specializovaný software

18 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
Sdílet mezi sebou digitální kopie Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům Půjčovat digitalizované dokumenty Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů

19 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
Sdílet mezi sebou digitální kopie Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům Půjčovat digitalizované dokumenty Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů

20 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
Sdílet mezi sebou digitální kopie Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům Půjčovat digitalizované dokumenty Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů

21 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
Sdílet mezi sebou digitální kopie Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům Půjčovat digitalizované dokumenty Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů

22 Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
Sdílet mezi sebou digitální kopie Umožnit uživatelům vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům Půjčovat digitalizované dokumenty Zpřístupnit digitalizovaný dokument na internetu Poskytovat EDD Uzavírat kolektivní licenční smlouvy na zpřístupnění digitálních dokumentů Nelze získat zákonnou licenci na služby v digitálním prostředí Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti

23 Jaké jsou možnosti řešení?

24 Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti
Doporučení EK o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti

25 Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti Díla nedostupná na trhu
Doporučení EK o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti Osiřelá díla Osiřelá díla Osiřelá díla Osiřelá díla Osiřelá díla Díla nedostupná na trhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Memorandum o porozumění o klíčových zásadách digitalizace a zpřístupnění děl, jež jsou komerčně nedostupná

26 Novela AZ: dvě možnosti pro knihovny
Osiřelá díla - implementace Směrnice EP 2012/28/EU o užití osiřelých děl AZ - § 27a, § 27b, § 37a Využití institutu rozšířené kolektivní správy pro uzavírání hromadných licenčních smluv – AZ § 101a Díla nedostupná na trhu

27 Co je osiřelé dílo Osiřelé dílo je dílo, u kterého
není určen jeho autor i když je určen, není nalezen  důsledného vyhledávání ČR – cca autorů Osiřelost platí ve všech státech EU a EHS Vztahuje se na vydané knihy, časopisy, noviny nebo jiné písemnosti, pro dílo kinematografické nebo audiovizuální, zvukový záznam Licence se nevztahuje na výtvarná díla a fotografie Autor je oprávněn kdykoli ukončit status osiřelého díla

28 Důsledné vyhledávání VIAF
Cíl: určit nebo nalézt autora v rámci EU a EHS, případně i jinde Vyhledávání se provádí ve stanovených informačních zdrojích Provádí se před užitím díla ve státě, kde bylo dílo poprvé vydáno nebo odvysíláno Výsledky důsledného vyhledávání musí knihovna uchovávat VIAF

29 Licence pro užití osiřelých děl
Knihovna, archiv, muzeum…. může osiřelé dílo: Rozmnožovat Digitalizovat Indexovat Katalogizovat Uchovávat Zpřístupňovat na internetu Dílo musí být součástí sbírek Povinnost uvádět jméno autora, pokud je určen Příjmy - pouze za účelem pokrytí nákladů Autor, pokud se přihlásí má nárok na odměnu – platí knihovna Hlásit MK výsledky vyhledávání a užití Není využitelné pro zpřístupnění výsledků masové digitalizace

30 Rozšířená kolektivní správa
Nový prostor pro knihovny v digitálním světě

31 Co je rozšířená kolektivní správa? § 101a, odst. 2, písm. h)
Možnost uzavírání hromadných licenčních smluv pro knihovny Půjčování zvukových dok., veřejné čtení, EDD Slovesná díla + ilustrace Hlavní partneři: Národní knihovna, Dilia, OOA-S Smlouvy platí pouze pro knihovny dle zákona 257/2001 Sb. Smlouvy se vztahují na všechny autory včetně těch, které DILIA nezastupuje Každý autor má právo od smlouvy odstoupit Úhrada za užití autorských děl Vznik registru děl nedostupných a trhu a jednotné digitální knihovny

32 Rozdělení vydavatelská produkce pro účely AZ
Vydavatelská produkce: knihy, časopisy, noviny

33 Rozdělení vydavatelské produkce
Individuální smlouvy s autory, vydavateli, distributory Knihy na trhu Knihy nedostupné na trhu Osiřelá díla Zákonná licence – zpřístupnění na internetu Kolektivní licenční smlouvy

34 Registr děl nedostupných na trhu - § 101b
Cíl: registrovat díla, na která je možno uzavřít hromadné licenční smlouvy Vede Národní knihovna, přístupný on-line Zahrnuje díla slovesná, včetně vložených výtvarných děl, fotografií Návrh na zařazení do registru podává Nositel práv Knihovna Kolektivní správce

35 Registr děl nedostupných na trhu
Knihy nedostupné na trhu Periodika vydaná před 10 a více lety Návrh: Knihovna Autor Kolektivní správce Možnost vyloučení 6 měsíců není na trhu Hromadná smlouva Hromadná smlouva Knihy na trhu = Databáze knihkupců a nakladatelů Provozuje NK ČR

36 Provoz registru NK ČR zařadí dílo do registru po prověření, že
Dílo v druhově shodném nebo podobném vyjádření není možné během 6 měsíců získat za úplatu Dílo není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek Periodika vydaná na území ČR prokazatelně před 10 a více lety, není-li jeho užití předmětem licenčních podmínek Nositel práv může kdykoliv NK písemně vyzvat k vyřazení svého díla z registru Vyřazením z registru není dotčena platnost licence poskytnuté před datem vyřazení

37 Knihy na trhu: pknihy a eknihy
Papírové knihy Eknihy Zákonná licence - stávající rozsah služeb: Půjčování MVS, EDD Kopírování Služby – licence od autora vydavatele nebo distributora: Na místě samém Půjčování Dálkový přístup Kopírování, EDD ZDROJ: Povinný exemplář ZPŘÍSTUPNĚNÍ: Držitelé PV Na místě samém Hromadná smlouva: Zpřístupnění na místě samém Papírová kopie

38 Jednotná digitální knihovna (koncept)
Hromadné licence Sdílení mezi knihovnami Služby: na místě samém, vzdálený přístup, výpůjčka, tištěné kopie… Zabezpečení Vydavatelé: Povinný exemplář Knihovny: výsledky digitalizace Provozuje NK ČR Přístup všechny knihovny

39 Registr a Jednotná digitální knihovna
Bibliogr. databáze - možnost uzavírat kolektivní licence Bibliogr. databáze - možnost uzavírat kolektivní licence Registr děl nedostupných na trhu Registr děl nedostupných na trhu JDK Vydavatelé: Povinný exemplář Knihovny: výsledky digitalizace EU registr osiřelých děl Digitální dokumenty

40 Dva hlavní cíle služeb Zpřístupnit ve všech knihovnách na místě samém (prezenčně): Vše co bylo zdigitalizováno a není dostupné na trhu Novou produkci digitálních dokumentů – eKnihy… + nabídka ke koupi Diferencovaně poskytovat další služby v digitálním prostředí Vzdálený přístup, eVýpůjčka, EDD…

41 Druhy knihovních služeb v digitálním prostředí
Jednotná digitální knihovna - sdílení

42 Kolik to bude stát, kdo to zaplatí?
Bezplatné licence, nebo licence za symbolickou cenu? Placené licence Kdo bude platit? Státní rozpočet Knihovna Uživatel Dotované ceny Jaké jsou politické priority?

43 Kopírování – zhotovení tiskové rozmnoženiny za úplatu
Netýká se: Kopírování volných děl Kopírování bez úplaty Kopírování pro interní potřebu

44 Zhotovení tiskové rozmnoženiny za úplatu: 2 režimy
Tisk na podkladě hmotné rozmnoženiny (pkniha, časopis, noviny) Paušály Tisk z digitální kopie Rozšířená kolektivní správa § 101a, odst. 2, písm. i) Dohodnutá cena, omezený počet kopií Bezplatné kopírování pro vnitřní potřebu knihovny zůstává beze změny!!!!

45 Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad § 30a
(1) Do práva autorského nezasahuje a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu, c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25. (2) Knihovna (§ 37 odst. 1 a 2) může zhotovit tiskovou rozmnoženinu díla podle odstavce 1 písm. c) a d) pouze z hmotného podkladu. ŘEŠÍ HROMADNÁ LICENČNÍ SMLOUVA dle § 101a, odst. 2, písm. i)

46 Na co se omezení může vztahovat
Tisk z internetu Tisk z předloh přinesených uživateli Tisk z digitálních dokumentů, ke kterým má knihovna přístup, ale nemá jejich fyzickou předlohu Díla nedostupná na trhu Aktuální dokumenty zpřístupňované na místě samém Tisk z digitalizovaných dokumentů, které má knihovna ve svém fondu???? Neplatí pro: Volná díla Tisk z licencovaných EIZ Tisk z vlastní zdigitalizovaných dokumentů

47 Administrativní náročnost, obtížná kontrola
Současnost: jednotná cena kopie + EDD Budoucnosti – rozdílné ceny?????: Tisk z pKnihy, pČasopisu, pNovin - paušál Tisk z kopie zdigitalizované PKnihy, pČasopisu, pNovin z vlastního fondu EDD Tisk z jednotné digitální knihovny Díla nedostupná na trhu Nová produkce Tisk z digitální kopie volných děl Tisk z licencovaných EIZ Tisk z internetu Tisk z vlastních předloh uživatele Jak odlišit volná a chráněná díla? Jak to evidovat, jak to kontrolovat

48 O jakou změnu usilujeme?
Omezit tisk z digitálních kopií pouze na případy tisku z toho, co bude zpřístupňováno prostřednictvím hromadných smluv: Tisk z digitálních dokumentů, ke kterým má knihovna přístup, ale nemá jejich fyzickou předlohu Vyšší cena kopie, limitování počtu stran Díla nedostupná na trhu Aktuální dokumenty zpřístupňované na místě samém

49 Úhrada autorských poplatků formou paušálů
Paušály Úhrada autorských poplatků formou paušálů

50 Paušály knihovny – měsíční platba
Platí pro evidované knihovny, muzea a galerie Do 500 registrovaných uživatelů Kč 501 až 1400 registrovaných uživatelů Kč 1401 až 5000 registrovaných uživatelů Kč 5001 až registrovaných uživatelů Kč více než registrovaných uživatelů Kč NK ČR a MZK  000 Kč Neomezený počet přístrojů

51 Paušál pro školství Školy a školská zařízení Vysoké školy
Za každý přístroj měsíčně ,- Kč Vysoké školy Za každý přístroj měsíčně ,- Kč

52 Paušály pro úřady, archivy
1 přístroj ……………..…200,- Kč měsíčně; 2-3 přístroje…………..…600,- Kč měsíčně; 4-5 přístrojů………… ,- Kč měsíčně; více než 5 přístrojů… ,- Kč měsíčně.

53 Co je potřeba udělat? První krok: schválení novely AZ – ?????
Příprava a uzavírání hromadných licenčních smluv Řešení finančních otázek Využití potenciálu pro zpřístupnění osiřelých děl Příprava technické infrastruktury NK ČR + ostatní Registr děl nedostupných na trhu Jednotná digitální knihovna – zabezpečení, funkce Knihovny: Zpřístupnění na místě samém Kontrola tisku z digitálních dokumentů Vzdělávání pracovníků

54 Co mohou knihovny nabídnout?
Rovný přístup ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě Nízkoprahový přístup – bezplatně nebo s dotací Komplexnost nabídky Kontrolované užití autorských děl v digitálním podobě Finanční vypořádání ve vztahu k držitelům práv Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů

55 Knihovny v papírovém a digitálním světě
Papírový svět: knihy, časopisy, noviny… Digital born Masová digitalizace

56 Novela autorského zákona a knihovny
Vít Richter Zdeněk Matušík Olomouc


Stáhnout ppt "Novela autorského zákona a knihovny"

Podobné prezentace


Reklamy Google